کاربر گرامی برای سهولت در برقراری با سازمان صدا وسیما (اعم از ارتباط تلفنی ، پست الکترونیکی و یا ارتباط با سایتهای مربوطه ) با انتخاب بخش مورد نظر و نوع ارتباط پاسخگوی شما خواهیم بود.


روابط عمومی سازمان
                           infopr.irib.ir
 

روابط عمومی معاونت صدا
تلفن مستقیم 22167780
تلفن داخلی 22167780
 آدرس ای میل prseda@irib.ir
نشانی سایت http://www.irib.ir/radio

روابط عمومي معاونت سيما
تلفن مستقیم 22058008
تلفن داخلی 22164614
آدرس ای میل prsima@irib.ir
نشانی سایت http://www.irib.ir/tv
 

روابط عمومي معاونت سياسي
تلفن مستقیم 22024914
تلفن داخلی 22164229
آدرس ای میل prsiasi@irib.ir
نشانی سایت http://www.iribnews.ir

روابط عمومي معاونت آموزشي
تلفن مستقیم 22014685
تلفن داخلی 22168525
آدرس ای میل pramouzeshi@irib.ir
نشانی سایت http://www.irib.ir
education/welcome.html

             

روابط عمومي معاونت برون مرزي
تلفن مستقیم 22054924
تلفن داخلی 22162756
آدرس ای میل prworld@irib.ir
نشانی سایت http://www.irib.ir/worldservice

مرکز موسیقی و سرود
تلفن مستقیم 22013672
تلفن داخلی 22167482-22167231
آدرس ای میل prmusic@irib.ir
نشانی سایت www.iribmusic.ir

امور حج و زیارت
تلفن مستقیم 22021925
تلفن داخلی 4-22164403
آدرس ای میل pr.@labbaik.ir
نشانی سایت http://www.labbaik.ir

مرکز سیما فیلم
تلفن مستقیم 22246483
آدرس ای میل prsimafilm@irib.ir
نشانی سایت http://www.simafilmnews.ir

             
روابط عمومی مرکز همایش ها
تلفن مستقیم 22166511
تلفن داخلی 22166527
آدرس ای میل info@iicc.ir
نشانی سایت http://www.iicc.ir

مرکز پژوهش های اسلامی
تلفن مستقیم 2915510-0251
آدرس ای میل prpagohesha@irib.ir
نشانی سایت http://www.irc.ir

معاونت توسعه و فناوری رسانه
تلفن مستقیم 22021939
تلفن داخلی 22163071
آدرس ای میل prtech@irib.ir
نشانی سایتhttp://tech.irib.ir  

   
             
             


 ©2008, Islamic Republic of Iran Broadcasting Website.
 
Best View : 1024 * 768