جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

پایش

سوال برنامه : به نظر شما کدام عامل در موفقیت وارد کننده های ایرانی موثر تر بوده است ؟ 1 - تلاش و همت 2 - دسترسی به رانت ها 3 - شانس 4 - نبوغ ذاتی یا ارثی

 • شروع برنامه:00:41:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

سینمایی لویی سییر

لویی سیر که بسیار قوی و تنومند است در یک سیرک استخدام می شود . صاحب سیرک پس از چند نمایش سرش کلاه گذاشته و با پول‌هایی که او از نمایش‌هایش به دست آورده است می گریزد و ...

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تسبیح صبا

4:26:00 اذان صبح به افق تهران 13:11:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

همسایه های خانه خدا

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

چشم شیشه ای

فیلم کوتاه بازگشت - شاخته سهیلا گلستان

 • شروع برنامه:05:49:53
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

13:11:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:06:02:26
 • پایان برنامه: 06:50:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند آفریقای رام نشده

حیات وحش آفریقا

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 07:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت

فرمول یک

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:52:00
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

حرف حساب

میهمانان برنامه : اقایان محمدی مشاور کسب و کار / مسرور نژاد شهردار صومعه سرا / بحرانی مدیر روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی پارک ارم

 • شروع برنامه:08:47:24
 • پایان برنامه: 08:53:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

فرهنگ ترافیک

اخبار ترافیکی

 • شروع برنامه:08:53:59
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

13:11:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

کودک و نوجوان

خانواده دکتر ارنست

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:38:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه رودخانه برفی

این قسمت : گروگان شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:38:30
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

خانواده یک

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:05:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

آفتاب شرقی

کارشناس مذهبی : حجت الاسلام رضا محمدی - ادامه برنامه بعد از اذان ظهر به وقت تهران

 • شروع برنامه:13:05:45
 • پایان برنامه: 13:23:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - 13:11:00 اذان ظهر به وقت تهران - دعای فرج - اقامه نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:23:45
 • پایان برنامه: 13:34:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

آفتاب شرقی

کارشناس مذهبی : حجت الاسلام رضا محمدی

 • شروع برنامه:13:38:00
 • پایان برنامه: 13:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

علم تا ثروت

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:13:44:42
 • پایان برنامه: 13:51:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

فرهنگ ترافیک

اخبار ترافیکی

 • شروع برنامه:13:51:22
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار

20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:14:38:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

طرح قرانی 1451

تفسیر سوره مبارکه واقعه

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:09:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ارتش جمهوری اسلامی ایران

نقش هوا نیروز و دلاور مردان ارتش در عملیات مرصاد - آیتم شهید - اخبار ارتش

 • شروع برنامه:15:09:00
 • پایان برنامه: 15:17:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:15:17:05
 • پایان برنامه: 16:01:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه پرستاران

پدر کامران بدون اطلاع کامران از پریسا خواستگاری می کند و با فاش شدن خرابکاری مالی در کارخانه توسط صولتی ...

 • شروع برنامه:16:01:05
 • پایان برنامه: 16:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:47:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:16:47:30
 • پایان برنامه: 17:36:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

شکرستان

دلخوری های خانوادگی در شکرستان

 • شروع برنامه:17:36:30
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 18:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت

فرمول یک

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:19:28:06
 • پایان برنامه: 19:53:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

ونوس

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:54:32
 • پایان برنامه: 20:01:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

مجله دانشگاهی

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:29:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

با شما

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

قاف تا قبله

تاوت قران کریم - 20:35:00 اذان مغرب به وقت تهران - اقامه نماز جماعت مغرب - دعای فرج

 • شروع برنامه:20:54:28
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اخبار

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:22:12:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه پرستاران

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

دستپخت

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR