جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

قصه های دریا

مدت : 20 دقیقه در جستجوی تاریخ - تاریخ قوم بلوچ

 • شروع برنامه:00:11:38
 • پایان برنامه: 00:28:31
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:28:31
 • پایان برنامه: 01:19:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و مجری : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:01:19:30
 • پایان برنامه: 01:26:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:26:55
 • پایان برنامه: 02:16:01
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:02:16:01
 • پایان برنامه: 02:25:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:25:38
 • پایان برنامه: 02:56:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز کوهستان

مدت : 31 دقیقه عبور از دره قالیچه سنگی

 • شروع برنامه:02:56:22
 • پایان برنامه: 02:57:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:57:30
 • پایان برنامه: 03:39:02
 • طول برنامه:41 دقیقه

نما

مدت : 41 دقیقه

 • شروع برنامه:03:39:02
 • پایان برنامه: 03:39:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:39:19
 • پایان برنامه: 04:09:14
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

مدت : 30 دقیقه همدان - مهد تمدن های کهن - قسمت سوم

 • شروع برنامه:04:09:14
 • پایان برنامه: 04:10:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:10:40
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 43 دقیقه اذان صبح به افق تهران 04:53:00 می باشد

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 4 دقیقه موذن : استاد عبدالحسین محمد پور

 • شروع برنامه:04:57:03
 • پایان برنامه: 05:13:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه تسبیح صبا

مدت : 16 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

 • شروع برنامه:05:13:03
 • پایان برنامه: 05:13:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:13:21
 • پایان برنامه: 05:35:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

شمیم بهشت

مدت : 22 دقیقه معرفی امام زادگان سید محمد گیاه خوار ( ع ) و سید محمد بازار در شوشتر خوزستان

 • شروع برنامه:05:35:11
 • پایان برنامه: 05:36:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:36:36
 • پایان برنامه: 05:49:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

نگارستان ایران

مدت : 13 دقیقه دیدنیها و جاذبه های گردشگری کرد کوی در استان گلستان

 • شروع برنامه:05:49:13
 • پایان برنامه: 05:49:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:49:21
 • پایان برنامه: 05:59:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:05:59:29
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:06
 • پایان برنامه: 06:09:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:09:53
 • پایان برنامه: 08:00:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي - مبينا نصيري - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:08:00:12
 • پایان برنامه: 08:00:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:00:21
 • پایان برنامه: 08:02:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:02:07
 • پایان برنامه: 08:03:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:03:35
 • پایان برنامه: 08:47:06
 • طول برنامه:43 دقیقه

کهن ترین سر زمین

مدت : 44 دقیقه مستندی از دیدنی های استان گلستان

 • شروع برنامه:08:47:06
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:56
 • پایان برنامه: 09:26:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:26:15
 • پایان برنامه: 09:58:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : اسفندیاری

 • شروع برنامه:09:58:58
 • پایان برنامه: 10:07:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:07:47
 • پایان برنامه: 10:58:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:10:58:21
 • پایان برنامه: 10:58:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:58:41
 • پایان برنامه: 11:33:38
 • طول برنامه:34 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:33:38
 • پایان برنامه: 11:47:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:47:02
 • پایان برنامه: 12:56:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:12:56:22
 • پایان برنامه: 12:57:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:57:06
 • پایان برنامه: 13:02:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 6 دقیقه تلاوت قرآن کریم - سوره مبارکه مائده

 • شروع برنامه:13:02:28
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:07:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:13:07:41
 • پایان برنامه: 13:18:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 11 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی صلوات شعبانیه

 • شروع برنامه:13:18:58
 • پایان برنامه: 13:23:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:23:27
 • پایان برنامه: 13:46:24
 • طول برنامه:22 دقیقه

نگین سبز

مدت : 23 دقیقه فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق سیل زده

 • شروع برنامه:13:46:24
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:44:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 45 دقیقه

 • شروع برنامه:14:44:46
 • پایان برنامه: 14:51:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:51:01
 • پایان برنامه: 14:56:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه واکس پاپ

مدت : 6 دقیقه کمک رسانی نیروهای سپاه به مناطق سیل زده پلدختر در استان لرستان

 • شروع برنامه:14:56:33
 • پایان برنامه: 15:03:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:03:46
 • پایان برنامه: 15:53:23
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:15:53:23
 • پایان برنامه: 15:55:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:55:50
 • پایان برنامه: 16:16:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تهیه کننده : بشیر ادهمی

 • شروع برنامه:16:16:28
 • پایان برنامه: 16:16:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:16:47
 • پایان برنامه: 16:58:06
 • طول برنامه:41 دقیقه

هفت شهر عشق

تهیه کننده : سعید ابوطالب

 • شروع برنامه:16:58:06
 • پایان برنامه: 17:06:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:06:29
 • پایان برنامه: 17:42:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه صد

تهیه کننده : خانم ابراهیمی کارگردان : سعید آتشین

 • شروع برنامه:17:42:59
 • پایان برنامه: 17:48:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایرانی که ندیده اید

مدت : 6 دقیقه جاذبه های گردشگری شهر میناب

 • شروع برنامه:17:48:56
 • پایان برنامه: 17:57:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:57:50
 • پایان برنامه: 18:50:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:18:50:27
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:51
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:41:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت صفر

مدت : 16 دقیقه بخش مشارکت سازمان هلال احمر

 • شروع برنامه:19:41:35
 • پایان برنامه: 19:47:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:47:36
 • پایان برنامه: 20:00:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:00:34
 • پایان برنامه: 20:00:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:00:50
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 1 دقیقه تیک تاک اذان

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:06:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : استاد جواد پناهی

 • شروع برنامه:20:06:51
 • پایان برنامه: 20:13:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:13:32
 • پایان برنامه: 20:49:26
 • طول برنامه:35 دقیقه

ادامه دستپخت

تهیه کننده و مجری : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:49:26
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:37
 • طول برنامه:59 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 60 دقیقه

 • شروع برنامه:21:59:37
 • پایان برنامه: 22:04:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:04:50
 • پایان برنامه: 22:09:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه واکس پاپ

مدت : 5 دقیقه کمک رسانی طلاب به مناطق سیل زده پلدختر در استان لرستان

 • شروع برنامه:22:09:53
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:05:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:23:05:17
 • پایان برنامه: 23:05:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:05:30
 • پایان برنامه: 23:12:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

بورس

مدت : 7 دقیقه بخش مشارکت

 • شروع برنامه:23:12:30
 • پایان برنامه: 23:12:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:12:38
 • پایان برنامه: 23:22:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

هشتگ

مدت : 10 دقیقه مسابقه آنلاین

 • شروع برنامه:23:22:38
 • پایان برنامه: 23:33:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:33:43
 • پایان برنامه: 23:52:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

چهل ستاره

مدت : 19 دقیقه تولید نخ

 • شروع برنامه:23:52:51
 • پایان برنامه: 23:53:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:53:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیستون تا چهلستون

مدت : 25 دقیقه تولید فاکتور 8 ویژه بیماران هموفیلی