جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:09
 • پایان برنامه: 08:11:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:11:41
 • پایان برنامه: 08:12:02
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:12:02
 • پایان برنامه: 08:12:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:20
 • پایان برنامه: 08:12:31
 • طول برنامه:

هم اکنون / صبکوک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:12:31
 • پایان برنامه: 08:59:31
 • طول برنامه:47 دقیقه

صبکوک

[مدت]47دقيقه[موضوع]برنامه ي صبحگاهي شبکه اميد

 • شروع برنامه:08:59:31
 • پایان برنامه: 08:59:51
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:59:51
 • پایان برنامه: 09:00:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:02
 • پایان برنامه: 09:39:45
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه آن شرلي- قسمت 10

[مدت]39دقيقه

 • شروع برنامه:09:39:45
 • پایان برنامه: 09:39:54
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:39:54
 • پایان برنامه: 09:41:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنآميد

[موضوع]طرز تهيه ميان وعده هاي مفيد

 • شروع برنامه:09:41:32
 • پایان برنامه: 09:45:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:45:41
 • پایان برنامه: 09:45:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:45:51
 • پایان برنامه: 09:46:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:46:03
 • پایان برنامه: 09:59:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده خانه

[مدت]13دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:09:59:31
 • پایان برنامه: 09:59:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:49
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:41:51
 • طول برنامه:41 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]41دقيقه[موضوع]بازي هاي رايانه اي[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:10:41:51
 • پایان برنامه: 10:42:11
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:42:11
 • پایان برنامه: 10:44:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:44:53
 • پایان برنامه: 10:45:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:45:05
 • پایان برنامه: 10:57:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

کاوش

[مدت]12دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:10:57:54
 • پایان برنامه: 10:58:42
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:42
 • پایان برنامه: 10:59:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:59:53
 • پایان برنامه: 11:00:04
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند شصت جانور مرگبار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:04
 • پایان برنامه: 11:27:33
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند شصت جانور مرگبار

[مدت]27دقيقه[موضوع]معرفي حيوانات خطرناک

 • شروع برنامه:11:27:33
 • پایان برنامه: 11:28:04
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:28:04
 • پایان برنامه: 11:29:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:29:09
 • پایان برنامه: 11:29:16
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:29:16
 • پایان برنامه: 11:29:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:48
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي دوري و بازگشت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:58:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سينمايي دوري و بازگشت

[مدت]88دقيقه[موضوع] سينمايي[ميهمان]کارگردان :جِف بلِکنِـر محصول سال 2015 آمريکا

 • شروع برنامه:12:58:28
 • پایان برنامه: 12:58:54
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:58:54
 • پایان برنامه: 13:00:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

ميراث ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:40
 • پایان برنامه: 13:01:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:02
 • پایان برنامه: 13:01:31
 • طول برنامه:

بهار زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:31
 • پایان برنامه: 13:01:50
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:50
 • پایان برنامه: 13:06:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:06:13
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:11:12
 • پایان برنامه: 13:12:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:12:49
 • پایان برنامه: 13:13:26
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:13:26
 • پایان برنامه: 13:15:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

نور هدايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:15:47
 • پایان برنامه: 13:16:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:05
 • پایان برنامه: 13:16:16
 • طول برنامه:

هم اکنون / پند پارسي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:16:16
 • پایان برنامه: 13:26:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

پند پارسي

[مدت]10دقيقه[موضوع]الاغي که يونجه را مي فهمد

 • شروع برنامه:13:26:48
 • پایان برنامه: 13:27:04
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:27:04
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:07
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:07
 • پایان برنامه: 13:30:54
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:54
 • پایان برنامه: 13:31:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند فرمانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:31:05
 • پایان برنامه: 13:58:26
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند فرمانده

[مدت]27دقيقه[موضوع]مستند مسابقه

 • شروع برنامه:13:58:26
 • پایان برنامه: 13:58:47
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:47
 • پایان برنامه: 13:58:54
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:54
 • پایان برنامه: 14:00:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:11
 • پایان برنامه: 14:00:23
 • طول برنامه:

هم اکنون / کارستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:23
 • پایان برنامه: 14:19:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

کارستان

[مدت]18دقيقه

 • شروع برنامه:14:19:22
 • پایان برنامه: 14:19:42
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:19:42
 • پایان برنامه: 14:22:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک از اين مُدلش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:22:05
 • پایان برنامه: 14:22:54
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:22:54
 • پایان برنامه: 14:25:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-کاشت انار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:25:06
 • پایان برنامه: 14:25:27
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:25:27
 • پایان برنامه: 14:29:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:46
 • پایان برنامه: 14:29:59
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:59
 • پایان برنامه: 14:30:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:11
 • پایان برنامه: 14:51:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]20دقيقه[موضوع]ناصرالدين شاه و امير کبير

 • شروع برنامه:14:51:06
 • پایان برنامه: 14:52:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:52:36
 • پایان برنامه: 14:53:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ياکاري

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:53:47
 • پایان برنامه: 14:54:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:54:58
 • پایان برنامه: 14:58:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ با هم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:28
 • پایان برنامه: 14:58:35
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:35
 • پایان برنامه: 14:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:52
 • پایان برنامه: 15:00:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / دنياي شيرين دريا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:03
 • پایان برنامه: 15:34:13
 • طول برنامه:34 دقیقه

دنياي شيرين دريا-قسمت 14

[مدت]34دقيقه

 • شروع برنامه:15:34:13
 • پایان برنامه: 15:34:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:31
 • پایان برنامه: 15:36:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش بز سانن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:36:52
 • پایان برنامه: 15:37:42
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي نگهبان طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:37:42
 • پایان برنامه: 15:38:03
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:38:03
 • پایان برنامه: 15:42:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:15:42:33
 • پایان برنامه: 15:42:46
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:42:46
 • پایان برنامه: 15:42:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / تلاش ايراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:42:57
 • پایان برنامه: 15:58:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ايراني

[مدت]15دقيقه[موضوع]مستندي درباره مشاغل مختلف و تلاش افراد

 • شروع برنامه:15:58:40
 • پایان برنامه: 15:58:47
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:58:47
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه ياکاري

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:23:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه ياکاري- قسمت 14

[مدت]23دقيقه[موضوع]انيميشن

 • شروع برنامه:16:23:49
 • پایان برنامه: 16:24:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:24:05
 • پایان برنامه: 16:26:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش گل نسترن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:26:28
 • پایان برنامه: 16:30:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:16:30:58
 • پایان برنامه: 16:31:10
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:31:10
 • پایان برنامه: 16:40:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

کاوش

[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:16:40:55
 • پایان برنامه: 16:41:25
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:41:25
 • پایان برنامه: 16:43:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:43:48
 • پایان برنامه: 16:43:59
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:43:59
 • پایان برنامه: 16:57:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]پاسخ به سوالات حجت الاسلام کرمي _ پاسخ به سوالات احکام حجت الاسلام شاکري _پاسخ به سوالات روانشناسي دکترهدايت پاسخ به سوالات روانشناسي - دکترهدايت

 • شروع برنامه:16:57:57
 • پایان برنامه: 16:58:13
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:13
 • پایان برنامه: 16:58:20
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:20
 • پایان برنامه: 16:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:27
 • پایان برنامه: 16:59:38
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:59:38
 • پایان برنامه: 17:41:38
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]نقد و بررسي سينماي نوجوان[مجري]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:17:41:38
 • پایان برنامه: 17:41:59
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:41:59
 • پایان برنامه: 17:45:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:17:45:06
 • پایان برنامه: 17:45:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:16
 • پایان برنامه: 17:45:28
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:28
 • پایان برنامه: 17:58:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده خانه

[مدت]13دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:17:58:56
 • پایان برنامه: 17:59:16
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:59:16
 • پایان برنامه: 17:59:23
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:59:23
 • پایان برنامه: 18:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:25
 • پایان برنامه: 18:00:36
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي نگهبان طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:36
 • پایان برنامه: 19:37:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سينمايي نگهبان طبيعت

[مدت]96دقيقه[موضوع]سينمايي[ميهمان]کارگردان : بري چس محصول سال 2017 نروژ

 • شروع برنامه:19:37:13
 • پایان برنامه: 19:37:44
 • طول برنامه:

آنونس آرم استيشن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:37:44
 • پایان برنامه: 19:37:56
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:37:56
 • پایان برنامه: 19:58:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]20دقيقه[موضوع]تاج گذاري ناصر الدين شاه

 • شروع برنامه:19:58:51
 • پایان برنامه: 19:59:07
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 8

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:07
 • پایان برنامه: 19:59:14
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:14
 • پایان برنامه: 20:00:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:21
 • پایان برنامه: 20:00:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:32
 • پایان برنامه: 20:12:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

تک زنگ

[مدت]12دقيقه[موضوع]معرفي نوجوانان موفق در عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:20:12:59
 • پایان برنامه: 20:13:12
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:12
 • پایان برنامه: 20:13:24
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند آزمايش ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:24
 • پایان برنامه: 20:39:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند آزمايش ها

[مدت]25دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:20:39:20
 • پایان برنامه: 20:40:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:40:49
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 20:41:32
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:32
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محسن عباسي

 • شروع برنامه:20:49:16
 • پایان برنامه: 20:49:53
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:53
 • پایان برنامه: 20:50:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:50:07
 • پایان برنامه: 20:52:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:52:30
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:53:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:18
 • پایان برنامه: 20:53:39
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:53:39
 • پایان برنامه: 20:59:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب اميد

[زنده]

 • شروع برنامه:20:59:18
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:59:48
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:40:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه آن شرلي- قسمت 11

[مدت]40دقيقه[موضوع]مجموعه آن شرلي

 • شروع برنامه:21:40:21
 • پایان برنامه: 21:40:40
 • طول برنامه:

واليبال مدرن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:40:40
 • پایان برنامه: 21:43:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستناميد

[موضوع]طرز تهيه ميان وعده هاي غذايي

 • شروع برنامه:21:43:23
 • پایان برنامه: 21:44:11
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:44:11
 • پایان برنامه: 21:44:26
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:44:26
 • پایان برنامه: 21:44:38
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:44:38
 • پایان برنامه: 21:57:42
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده خانه

[مدت]13دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:21:57:42
 • پایان برنامه: 21:59:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:59:55
 • پایان برنامه: 22:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / مگه ميشه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:06
 • پایان برنامه: 22:25:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

مگه ميشه

[مدت]25دقيقه[موضوع]آزمايشهاي علمي

 • شروع برنامه:22:25:51
 • پایان برنامه: 22:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دولت و توليد-حمايت از فناوري نو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:00
 • پایان برنامه: 22:28:31
 • طول برنامه:

آنونس آرم استيشن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:31
 • پایان برنامه: 22:28:50
 • طول برنامه:

واليبال مدرن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:50
 • پایان برنامه: 22:29:33
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي وال اي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:33
 • پایان برنامه: 22:29:48
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:48
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:56:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه محرمانه-قسمت 3

[مدت]26دقيقه[موضوع]هر چي آرزوي خوبه مال تو

 • شروع برنامه:22:56:51
 • پایان برنامه: 22:57:11
 • طول برنامه:

برنامه بعدي9

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:57:11
 • پایان برنامه: 22:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:59:34
 • پایان برنامه: 23:00:04
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:04
 • پایان برنامه: 23:00:16
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند مسابقه فرمانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:16
 • پایان برنامه: 23:27:37
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[مدت]27دقيقه[موضوع]مستند مسابقه

 • شروع برنامه:23:27:37
 • پایان برنامه: 23:29:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:50
 • پایان برنامه: 23:30:05
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:05
 • پایان برنامه: 23:30:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / ايرانگرد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:17
 • پایان برنامه: 23:57:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ايرانگرد

[مدت]27دقيقه[موضوع]قشم

 • شروع برنامه:23:57:48
 • پایان برنامه: 23:58:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پاياني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:58:53
 • پایان برنامه: 23:59:17
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:59:17
 • پایان برنامه: 23:59:41
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965