جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جانا- قسمت 8(تكرار)

روایت شهید مدافع حرم محرم ترك

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ویلای شیطان- قسمت 1(تكرار)

مهران جوانی از خانواده ای ثروتمند است. او سال ها است كه مادرش را از دست داده و با پدرش كه مجددا ازدواج كرده است رابطه سردی دارد و...

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كار رنگی- قسمت 2(تكرار)

كیمیا در جشن تولدش استرس دارد و نمیخواهد دایی اش به آنجا بیاید تا با نامزدش روبرو شود و همه چیز را خراب كند اما...

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پایتخت فرش ایران- قسمت 2(تكرار)

سهراب منزلی بسیار زیبا در روستا از پدرش به ارث برده اما باغش را آفت زده و كسب و كار خوبی ندارد و بدهكار است تا اینكه شخصی از روستا میخواهد خانه را از آن بخرد اما همسرش راضی به اینكار نیست و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمان یعقوب- قسمت 9(تكرار)

نگاهی كوتاه به زندگی شهید مدافع حرم رضا كارگربرزی

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قفل سكوت- قسمت 2(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 04:03 موذن: استاد محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سایه- قسمت 2(تكرار)

سروش ازدواجش با سایه را بهم زده و با دختری به نام میترا كه در كار با او آشنا شده ازدواج می كند اما...

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی من- قسمت 2(تكرار)

مژگان در دادگاه نتوانست حق و حقوقش را از شركتی كه كار میكرد بگیرد. در همین حین نیز با امید آشنا شده و بعد از ازدواج امید تصمیم میگیرد به او كمك كند اما...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی آمد به او بگو- قسمت 1

این كتاب داستان فداكاری ها، دردها و انتظار زنان غیور ایران زمین در طول هشت سال دفاع مقدس را با زبانی عاشقانه روایت می كند.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی من- قسمت 3

مژگان در دادگاه نتوانست حق و حقوقش را از شركتی كه كار میكرد بگیرد. در همین حین نیز با امید آشنا شده و بعد از ازدواج امید تصمیم میگیرد به او كمك كند اما...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بچه های مدرسه معرفت- قسمت 3

مقداد از اهالی شیروان تحصیلاتش را تمام كرده و در مدرسه ای در منطقه ای محروم مشغول به كار میشود و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جانا- قسمت 9

روایت شهید مدافع حرم محرم ترك

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:07 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ویلای شیطان- قسمت 2

مهران جوانی از خانواده ای ثروتمند است. او سال ها است كه مادرش را از دست داده و با پدرش كه مجددا ازدواج كرده است رابطه سردی دارد و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كار رنگی- قسمت 3

كیمیا در جشن تولدش استرس دارد و نمیخواهد دایی اش به آنجا بیاید تا با نامزدش روبرو شود و همه چیز را خراب كند اما...

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پایتخت فرش ایران- قسمت 3

سهراب منزلی بسیار زیبا در روستا از پدرش به ارث برده اما باغش را آفت زده و كسب و كار خوبی ندارد و بدهكار است تا اینكه شخصی از روستا میخواهد خانه را از آن بخرد اما همسرش راضی به اینكار نیست و...

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی آمد به او بگو- قسمت 1

این كتاب داستان فداكاری ها، دردها و انتظار زنان غیور ایران زمین در طول هشت سال دفاع مقدس را با زبانی عاشقانه روایت می كند.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قفل سكوت- قسمت 3

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سایه- قسمت 3

سروش ازدواجش با سایه را بهم زده و با دختری به نام میترا كه در كار با او آشنا شده ازدواج می كند اما...

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:45 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی من- قسمت 3

مژگان در دادگاه نتوانست حق و حقوقش را از شركتی كه كار میكرد بگیرد. در همین حین نیز با امید آشنا شده و بعد از ازدواج امید تصمیم میگیرد به او كمك كند اما...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی آمد به او بگو- قسمت 1(تكرار)

این كتاب داستان فداكاری ها، دردها و انتظار زنان غیور ایران زمین در طول هشت سال دفاع مقدس را با زبانی عاشقانه روایت می كند.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی من- قسمت 3(تكرار)

مژگان در دادگاه نتوانست حق و حقوقش را از شركتی كه كار میكرد بگیرد. در همین حین نیز با امید آشنا شده و بعد از ازدواج امید تصمیم میگیرد به او كمك كند اما...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش بچه های مدرسه معرفت- قسمت 3(تكرار)

مقداد از اهالی شیروان تحصیلاتش را تمام كرده و در مدرسه ای در منطقه ای محروم مشغول به كار میشود و...