جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

طنین وحی(تكرار)

ویژه ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش پسر عموها- قسمت 15(تكرار)

دو پسرعمو با هم رقابت دارند. آن ها در ایام ماه رمضان در جبهه با هم روبه رو میشوند و ماجرا از آنجا شروع میشود...

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش كاپیتان محله- قسمت 15(تكرار)

امیر و بهنام به كلاس كنكور میروند و میخواهند برای تیم فوتسال جام رمضان یك تیم محلی تشكیل دهند و...

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ضرب الاجل- قسمت 4(تكرار)

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ستاره باران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه برای اشخاص پیش می آید و به یمن ماه مبارك رمضان مشكلاتشان حل میشود...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تیر خطا- قسمت 2(تكرار)

ماهد تمام اموالش را از دست داده است و به مدینه گریخته است او ناامید از همه جا با مرد خرما فروشی آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

قرار بی قراران

اذان: 04:14 موذن: جواد رفیعی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماه بی كران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نفس- قسمت 3(تكرار)

فرناز تنها فرزند خانواده است. او به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل میشود. خانواده فرناز مطلع می شوند كه شخص دیگری در بیمارستان است و هر چه زودتر به یك قلب نیاز دارد و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آرزوی دیدار- قسمت 8

داستان مجاهدت خانم منصورخانی بانوی ایثارگر خراسان شمالی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش صدرا

سودابه و نیما زوجی جوان هستند كه به زودی صاحب فرزندی می شوند. نیما از مرمت خانه ملاصدرا عكاسی میكند و با مردی به نام روشن روان آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

طنین وحی

ویژه ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:01 موذن: محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش شبیه باران- قسمت 1

ماندانا و یاسر تازه فارغ التحصیل شده اند و میخواهند ازدواج كنند اما ماندانا متوجه میشود كه یاسر تغییر كرده و در روزی كه قرار است با خانواده اش به خانه ماندانا بروند ناپدید میشود و...

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش یار هفتم- قسمت 1

الهه مربی تیم دختران میخواهد تیم اش را تا آخر ماه رمضان برای لیگ دختران آماده كند اما اتفاقاتی برای اعضای تیم می افتد و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ضرب الاجل- قسمت 5

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ستاره باران

مشكلات و اتفاقاتی كه برای اشخاص پیش می آید و به یمن ماه مبارك رمضان مشكلاتشان حل میشود...

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سمت قبله

اذان: 20:28 موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نفس- قسمت 4

فرناز تنها فرزند خانواده است. او به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل میشود. خانواده فرناز مطلع می شوند كه شخص دیگری در بیمارستان است و هر چه زودتر به یك قلب نیاز دارد و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آرزوی دیدار- قسمت 8(تكرار)

داستان مجاهدت خانم منصورخانی بانوی ایثارگر خراسان شمالی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش صدرا(تكرار)

سودابه و نیما زوجی جوان هستند كه به زودی صاحب فرزندی می شوند. نیما از مرمت خانه ملاصدرا عكاسی میكند و با مردی به نام روشن روان آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ماه بی كران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...