جدول پخش

رادیو معارف
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان از واحد مركزی خبر

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خلوت انس

مناجات توسط مداحان نامی كشور

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طوبی

سبك زندگی اسلامی در قالب نمایش های كوتاه رادیویی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رواق معرفت(تكرار)

كلام جدید، تاریخ مندی قرآن كریم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بال سخن

سخنرانی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مناجات

پخش مناجات از دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

بهشت اجابت

ویژه سحرهای ماه رمضان- آشنایی با مفاهیم دعای جوشن كبیر

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

در محضر قرآن- پخش ترتیل مشهد

پخش مستقیم ترتیل قرآن كریم حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

الگوی اخلاق اسلامی با اشاره به زندگی بزرگان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بر كرانة نور

تفسیر قرآن كریم، از ابتدای قرآن

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهربان باشیم(زنده)

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آیات نور

آموزه های آیات متنخب اجزاء

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجله روز

تبیین، بررسی و نقد مسائل و دغدغه های روز- تبیین گفتمان های مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گنج سعادت

تربیت اسلامی با نگاهی بر اخلاق كاربردی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سلام زندگی

الگوی اسلامی ایرانی خانواده

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام امام

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر معارفی

انعكاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیانات رهبری

بیانات رهبری در دیدار با جمعی از شاعران

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بال سخن(تكرار)

سخنرانی

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا آسمان

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در محضر آفتاب

نهج البلاغه

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام حرم

برنامه های فرهنگی آستان های مقدس

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام ولایت

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

در محضر قرآن- پخش ترتیل قم

پخش مستقیم ترتیل قرآن كریم از حرم مطهر حضرت معصومه(س)

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برهان

اعجاز انبیاء، كرامت اولیاء

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از دین می پرسم

نكته های كاربردی و مسائل مبتلا به از منظر قرآن و حدیث

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرتوی ولایت

آموزه های مدیریتی اسلام با محوریت نامه 53 نهج البلاغه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر كوتاه

خبر كوتاه

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آیات نور(تكرار)

آموزه های آیات متنخب اجزاء

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مكارم خوبان

درس اخلاق

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشانی

اجتماعی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ضیافت

مسابقه رادیویی با محوریت حق الناس با نگاهی به آیات فقهی و حقوقی

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام ولایت

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر جهان اسلام

رویدادهای خبری جهان اسلام

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

غرفه های نور

انعكاس فعالیت نمایشگاه قرآن كتاب تهران

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

نان و خرما

ویژه افطار ماه رمضان- آموزه های خطبه متقین نهج البلاغه

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام ناب

گزیده سخنان اندیشمندان انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار معارفی

اخبار معارفی

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گفتگوی 21

گفتگو با مسئولان و كارشناسان پیرامون موضوعات روز

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حدیث آفتاب

فرازی از سخنرانی های حضرت امام رحمه الله علیه در مناسبت های مختلف

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای افتتاح

پخش دعای شریف افتتاح

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های رمضان

گفتگوی صمیمی با چهره های شاخص فرهنگی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سرود هستی(تكرار)

مهدویت در آیات و روایات

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زیارت آل یاسین

پخش زیارت آل یاسین

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

كلام امام(تكرار)

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)