جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط خاطره

گزیده صبح جمعه با شما دهه 70

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

گفت و گوی طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقل نقلستان

گفت و گو با طنز پردازان كشور

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سه نما

مسابقه رادیویی در حوزه موضوعات سینمایی و هنری

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

میزگردی با حضور كودكان در مورد موضوعات روز اجتماعی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمسارستان

تاریخچه اشیا و پدیده ها با رویكرد شادی آفرینی

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان

ویژه اذان صبح: 4:03

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

برنامه ای با موضوعی واحد و آیتم های طنز در حوزه مشكلات اجتماعی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

ضرب المثل های ایران و جهان در قالب نمایش طنز رادیویی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طنز و منز

خوانش و اجرای مشهورترین داستان های طنز جهان

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنز پردازان ایران و جهان

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

نمایش طنز رادیویی با موضوع جهانگردی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ورودیه صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار شیرین و شنیدنی ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوعات متنوع اجتماعی در زنگ انشا

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

صبح صبا

برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد طنز و شادی آفرینی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنز آوران

طنز كهن(نظم و نثر)

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

روایت بخش هایی از تاریخ از دریچه طنز

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفت و گوی خیالی و طنز با مشاهیر جهان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حرف تو حرف

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات اجتماعی

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

میزگردی با حضور كودكان در مورد موضوعات روز اجتماعی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

برنامه ای با موضوعی واحد و آیتم های طنز در حوزه مشكلات اجتماعی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:07

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تورا فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

گفت و گوی طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همپای صبا

مسابقه پیامكی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصر تابستان

پرداختن به مشاغل تابستان و نقاط دیدنی ایران

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنز پردازان ایران و جهان و اجرای یكی از آثارشان

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راز صبا

تاریخچه اشیا و پدیده ها با رویكرد شادی آفرینی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست انداز

استند آپ كمدی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ارثیه دایی رحیم

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حوالی عشق

اذان مغرب: 20:45

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

افسانه های ایران و جهان به روایت زنده یاد مهران دوستی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

طنز و طنز آوران

طنز كهن(نظم و نثر)