جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 02:59:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

لوگو نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:02:59:35
 • پایان برنامه: 03:00:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 04:11:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سر سفره خدا-4 - قسمت 16

کارگردان: حمیدرضا عطارد تهیه شده در: شبكه كودك - كانال نهال

 • شروع برنامه:04:11:20
 • پایان برنامه: 04:11:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:04:11:51
 • پایان برنامه: 04:14:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سحر

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:14:15
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:21:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:21:04
 • پایان برنامه: 04:22:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:22:10
 • پایان برنامه: 04:22:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:04:22:27
 • پایان برنامه: 04:49:27
 • طول برنامه:27 دقیقه

سر سفره خدا-4 - قسمت 16(ادامه)

کارگردان: حمیدرضا عطارد نویسنده: مریم سقلاطونی تکنیک: زنده تركیبی تعداد قسمت: ٣٠ مدت: ٧٠ دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 و 1396 و 1397 و 1398 تهیه شده در: شبكه كودك - كانال نهال

 • شروع برنامه:04:49:27
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:56:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 13

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:05:56:01
 • پایان برنامه: 05:56:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:05:56:31
 • پایان برنامه: 07:59:34
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

لوگو نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:07:59:34
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن نهال به پویا

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:05:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:05:33
 • پایان برنامه: 08:05:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:05:50
 • پایان برنامه: 08:08:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

مامان گلی - قسمت 1

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:08:27
 • پایان برنامه: 08:09:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:09:12
 • پایان برنامه: 08:11:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ یک بچه خوب

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:11:31
 • پایان برنامه: 08:12:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:12:04
 • پایان برنامه: 08:14:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:14:49
 • پایان برنامه: 08:15:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:15:09
 • پایان برنامه: 08:29:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 59

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:29:05
 • پایان برنامه: 08:29:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:29:38
 • پایان برنامه: 08:32:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:32:23
 • پایان برنامه: 08:32:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:32:43
 • پایان برنامه: 08:41:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

ببعی - قسمت 17

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:41:19
 • پایان برنامه: 08:46:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 2

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:46:08
 • پایان برنامه: 08:46:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:46:28
 • پایان برنامه: 08:52:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

ملوچ - قسمت 22

کارگردان: مهدی خرمیان نویسنده: صنم امامي ، مسعود ترغبی ، حامد مهريزي زاده، لیلا خلیل زاده انیماتور: اژدر دلداده، مهدي خرميان موسیقی: امیر بروشکی تکنیک: عروسکي تعداد قسمت: 52 مدت: 10دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:08:52:48
 • پایان برنامه: 08:53:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوم نوم

تکنیک: تلفیقی-دوبعدی تعداد قسمت: 24 مدت: 1/5 دقیقه‌ای کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: ZeptoLab, ToonBox

 • شروع برنامه:08:53:55
 • پایان برنامه: 08:54:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:54:30
 • پایان برنامه: 08:56:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ ماهی

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:56:19
 • پایان برنامه: 08:56:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:56:52
 • پایان برنامه: 08:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:59:59
 • پایان برنامه: 09:00:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:00:19
 • پایان برنامه: 09:04:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

دوست ما رمی خرسه - قسمت 33

تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 11 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین شرکت سازنده: Nanning Fengzhi Entertainment Co.,Ltd

 • شروع برنامه:09:04:42
 • پایان برنامه: 09:09:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 3

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:09:09:05
 • پایان برنامه: 09:10:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

بندبندی‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:10:41
 • پایان برنامه: 09:12:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:12:45
 • پایان برنامه: 09:15:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:15:33
 • پایان برنامه: 09:27:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

لامالاما - قسمت 4

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:27:38
 • پایان برنامه: 09:28:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:28:11
 • پایان برنامه: 09:32:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:32:17
 • پایان برنامه: 09:32:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:32:37
 • پایان برنامه: 09:41:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

موچولوها - قسمت 44

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:41:38
 • پایان برنامه: 09:43:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:43:08
 • پایان برنامه: 09:45:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:09:45:08
 • پایان برنامه: 09:45:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:45:28
 • پایان برنامه: 09:56:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 9

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:56:28
 • پایان برنامه: 09:57:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:57:01
 • پایان برنامه: 10:02:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:02:01
 • پایان برنامه: 10:23:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

مهد‌پویا - قسمت 44

کارگردان: سارا روستاپور نویسنده: سپیده شاه‌حسینی، ساناز شاه‌حسینی انیماتور: علی زارع موسیقی: فراز تلألو، خوانندگان خردسال: هومان زینعلی، مریم اوتادی، شادلین جواهردشتی تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 90 مدت: 25 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت:

 • شروع برنامه:10:23:55
 • پایان برنامه: 10:24:44
 • طول برنامه:

نقاشی کنیم

کارگردان: Kristiansen, Mathias Hattrem Olesen, Marius Andersen, Nick Simons, Stein Georg Lillemoen موسیقی: Robert LundGren, A/D UNION تکنیک: دو بعدی مدت: 1 دقیقه‌ای کشور سازنده: نروژ سال ساخت: 2017 شرکت سازنده: EARTHTREE

 • شروع برنامه:10:24:44
 • پایان برنامه: 10:26:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:26:15
 • پایان برنامه: 10:29:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:29:53
 • پایان برنامه: 10:30:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:30:13
 • پایان برنامه: 10:42:06
 • طول برنامه:11 دقیقه

صندوقچه بازی - قسمت 5

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:42:06
 • پایان برنامه: 10:42:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:42:41
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ توپ

کارگردان: آتنا مسلمی موسیقی: علی راست‌گفتار تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 24 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:45:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:45:20
 • پایان برنامه: 10:54:03
 • طول برنامه:8 دقیقه

ببعی - قسمت 18

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:54:03
 • پایان برنامه: 10:55:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوم نوم

تکنیک: تلفیقی-دوبعدی تعداد قسمت: 24 مدت: 1/5 دقیقه‌ای کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: ZeptoLab, ToonBox

 • شروع برنامه:10:55:06
 • پایان برنامه: 10:55:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:55:39
 • پایان برنامه: 11:00:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:00:16
 • پایان برنامه: 11:00:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:00:36
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

خدا چه آفریده-3 - قسمت 44

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:13:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:13:30
 • پایان برنامه: 11:15:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

بندبندی‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:15:05
 • پایان برنامه: 11:15:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:15:25
 • پایان برنامه: 11:27:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

لامالاما - قسمت 5

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:27:21
 • پایان برنامه: 11:27:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:27:54
 • پایان برنامه: 11:32:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:32:43
 • پایان برنامه: 11:33:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:33:03
 • پایان برنامه: 11:47:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 60

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:11:47:32
 • پایان برنامه: 11:47:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:47:52
 • پایان برنامه: 11:53:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 12

کارگردان: Bruno Desraisses نویسنده: Violaine Donadello – Szapary, Mireille Pertusot- Philippe Poirier انیماتور: Animation chile stedio موسیقی: Dame Blanche تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 96 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک ایتالیا و انگلستان شرکت سازن

 • شروع برنامه:11:53:24
 • پایان برنامه: 11:55:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:55:15
 • پایان برنامه: 11:59:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:59:52
 • پایان برنامه: 12:00:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:00:12
 • پایان برنامه: 12:06:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوست ما رمی خرسه - قسمت 34

تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 11 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین شرکت سازنده: Nanning Fengzhi Entertainment Co.,Ltd

 • شروع برنامه:12:06:40
 • پایان برنامه: 12:11:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 4

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:12:11:19
 • پایان برنامه: 12:15:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

شن‌دونه‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:15:13
 • پایان برنامه: 12:15:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:15:33
 • پایان برنامه: 12:25:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه‌های ریرا - قسمت 44

کارگردان: بابک نظری نویسنده: آناهیتا تیموریان، مزدک صالحی، احمد صحیحی، ثنا سمیعی، مینا حسین‌آبادی، صدف امین‌رنجبر انیماتور: کاظم میراحمدی، ملیکا زرین‌فام، شراره عبدالهی، بابک تقوی، بهنام تقوی موسیقی: امید فتح‌الهی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 115

 • شروع برنامه:12:25:06
 • پایان برنامه: 12:25:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:25:39
 • پایان برنامه: 12:30:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:30:34
 • پایان برنامه: 12:38:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

ملوچ - قسمت 23

کارگردان: مهدی خرمیان نویسنده: صنم امامي ، مسعود ترغبی ، حامد مهريزي زاده، لیلا خلیل زاده انیماتور: اژدر دلداده، مهدي خرميان موسیقی: امیر بروشکی تکنیک: عروسکي تعداد قسمت: 52 مدت: 10دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:12:38:34
 • پایان برنامه: 12:42:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 5

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:12:42:48
 • پایان برنامه: 12:44:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ماه قرآن و دعا

موسیقی: خواننده: صابری مدت: 2 دقیقه و 13 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1397 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:12:44:58
 • پایان برنامه: 12:45:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:45:18
 • پایان برنامه: 12:53:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آفتاب‌گردون - قسمت 14

کارگردان: مرتضی ترقی نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین مهدی فاطمی منش، زهرا برزگری، رامین جهان‌پور، مریم یوسفی، علی باباجانی، زیبا برجی‌فلاح، زهرا عبدی، مهدی فاطمی‌منش، معصومه میرابوطالبی موسیقی: حامد جهانبخش تکنیک: زنده عروسکی تعداد قسمت: 180 مدت: 7 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:12:53:10
 • پایان برنامه: 12:55:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:55:38
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:06:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:06:49
 • پایان برنامه: 13:07:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:07:09
 • پایان برنامه: 13:09:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ پروانه

پروانۀ رنگ رنگِ زیبا باز آمده‌ای به خانۀ ما   در گوشۀ پنجره نشینی تا باغ قشنگ را ببینی   مهمان قشنگ رنگ رنگم همبازی کوچک قشنگم   امروز که غنچه‌های زیبا لبخند زدند به صورت ما   من می‌کنم این دریچه را باز پروانۀ من، درآ به پرواز

 • شروع برنامه:13:09:24
 • پایان برنامه: 13:09:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:09:44
 • پایان برنامه: 13:21:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

خدا چه آفریده-3 - قسمت 43

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:21:20
 • پایان برنامه: 13:21:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:21:53
 • پایان برنامه: 13:26:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:26:52
 • پایان برنامه: 13:39:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

صندوقچه بازی - قسمت 4

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:39:05
 • پایان برنامه: 13:39:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:39:25
 • پایان برنامه: 13:50:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 8

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:50:07
 • پایان برنامه: 13:54:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 6

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:13:54:30
 • پایان برنامه: 13:55:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:55:03
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:33
 • طول برنامه:

آرم استیشن پویا به نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:00:33
 • پایان برنامه: 14:03:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:14:03:04
 • پایان برنامه: 14:06:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:06:19
 • پایان برنامه: 14:06:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:06:39
 • پایان برنامه: 14:28:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 19

کارگردان: Gordon Chin تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 52 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین سال ساخت: 2010 شرکت سازنده: Puzzle Animation Studio, Ltd.

 • شروع برنامه:14:28:52
 • پایان برنامه: 14:29:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:29:15
 • پایان برنامه: 14:34:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:34:04
 • پایان برنامه: 14:56:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 17

کارگردان: Takayoshi Tanazawa نویسنده: Kōta Fukihara موسیقی: Kan Sawada تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 111 مدت: 20 دقیقه‎ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2013 تا 2018 شرکت سازنده: TMS Entertainment

 • شروع برنامه:14:56:40
 • پایان برنامه: 14:57:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:57:03
 • پایان برنامه: 15:00:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:00:58
 • پایان برنامه: 15:29:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

صیام و تیام - قسمت 6

کارگردان: مسعود فرخنده نویسنده: محمد طلوعی موسیقی: سعید ذهنی تکنیک: رئال مدت: 30 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1385 تهیه شده در: گروه کودک و نوجوان شبکه اول

 • شروع برنامه:15:29:39
 • پایان برنامه: 15:30:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:30:02
 • پایان برنامه: 15:34:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:34:55
 • پایان برنامه: 15:46:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

ریون ناقلای کوچولو - قسمت 13

کارگردان: Josselin Ronse نویسنده: Jan Strathmann موسیقی: Alex Komlew تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 12 دقیقه‌ای کشور سازنده: آلمان سال ساخت: 2016 شرکت سازنده: 2 Minutes Animation, Akkord Film Produktion GmbH

 • شروع برنامه:15:46:54
 • پایان برنامه: 15:47:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:47:14
 • پایان برنامه: 15:59:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 13

کارگردان: Xing Xuhui, Ding Liang نویسنده: Huida Lin, Rachel Xu, Tianlong Ye انیماتور: Alex Peng, Qiang Wamg, Ansong Mao, Uncle Mo, Bim Liu,… تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین سال ساخت: 2012 شرکت سازنده: Fantawild A

 • شروع برنامه:15:59:19
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:59:42
 • پایان برنامه: 16:04:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:16:04:37
 • پایان برنامه: 16:04:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:04:57
 • پایان برنامه: 17:23:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سر سفره خدا-4 - قسمت 16

کارگردان: حمیدرضا عطارد نویسنده: مریم سقلاطونی تکنیک: زنده تركیبی تعداد قسمت: ٣٠ مدت: ٧٠ دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 و 1396 و 1397 و 1398 تهیه شده در: شبكه كودك - كانال نهال

 • شروع برنامه:17:23:57
 • پایان برنامه: 17:26:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:26:03
 • پایان برنامه: 17:30:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:17:30:01
 • پایان برنامه: 17:30:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:30:21
 • پایان برنامه: 17:52:44
 • طول برنامه:22 دقیقه

پیمان دوستی - قسمت 11

کارگردان: Kôzô Kuzuha تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 33 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 1995 شرکت سازنده: Nippon Animation

 • شروع برنامه:17:52:44
 • پایان برنامه: 17:55:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:55:10
 • پایان برنامه: 18:00:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:00:02
 • پایان برنامه: 18:00:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:00:22
 • پایان برنامه: 18:23:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

باخانمان - قسمت 13

کارگردان: Hiroshi Saitô, Shigeo Koshi نویسنده: Mei Katô, Hector Malot, Akira Miyazaki, Kasuke Satô انیماتور: Megumi Endô, Yukiyoshi Hane, Yoshishige Kosako, Jôji Manabe, Yoshiyuki Momose,… موسیقی: Takeo Watanabe تکنیک: سل انیمیشن تعداد قسمت: 52 مدت: 22 دق

 • شروع برنامه:18:23:36
 • پایان برنامه: 18:25:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:25:13
 • پایان برنامه: 18:29:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:29:59
 • پایان برنامه: 18:30:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:30:19
 • پایان برنامه: 18:56:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماجراهای میرزا بلد - قسمت 5

کارگردان: امیرحسین صالحی، الهام مرتضوی نویسنده: کریم روناسیان، سینا اقبال‌نیک، فرشید مهیار،... انیماتور: سمیه نیلی، محبوبه عمیدی، ریحانه بصیری، ژیلا قناعی، الناز زادباقر، بهاره بحربنیان، فهیمه نظری، مینا شهبازی، نجمه یزدانی‌بخش، منیره بابامحمدی موسیقی: با

 • شروع برنامه:18:56:24
 • پایان برنامه: 18:56:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:56:47
 • پایان برنامه: 19:01:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:01:42
 • پایان برنامه: 19:02:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:02:02
 • پایان برنامه: 19:53:02
 • طول برنامه:51 دقیقه

مل‌مل-5 - قسمت 7

تکنیک: زنده-عروسکی تعداد قسمت: 90 مدت: 60 دقیقه‌ای تهیه شده در: شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:53:02
 • پایان برنامه: 19:53:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:53:25
 • پایان برنامه: 19:58:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:58:04
 • پایان برنامه: 19:58:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:58:24
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 17

کارگردان: Takayoshi Tanazawa نویسنده: Kōta Fukihara موسیقی: Kan Sawada تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 111 مدت: 20 دقیقه‎ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2013 تا 2018 شرکت سازنده: TMS Entertainment

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:22:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:22:30
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:52:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

اذانگاهی مغرب

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:52:30
 • پایان برنامه: 20:57:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:57:56
 • پایان برنامه: 21:00:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:21:00:06
 • پایان برنامه: 21:00:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:00:26
 • پایان برنامه: 21:20:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

هایـدی - قسمت 19

کارگردان: Jérome Mouscadet, Katell FRANCE, Eric CAZES Hans BOURLON, Hans Ulrich STOEF نویسنده: Johanna Spyri, Christel Gonnard, Jan Van Rijsselberge,… موسیقی: David Vadant, Romain Allender, Patrick Sigwalt, Johan Vanden Eede تکنیک: سه بعدی کامپیوتری مدت:

 • شروع برنامه:21:20:26
 • پایان برنامه: 21:24:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:24:46
 • پایان برنامه: 21:25:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی فیلم ترانه دریا

فیلم سینمایی «ترانه دریا» به کارگردانی «تام مور» به مدت 1 ساعت و 33 دقیقه محصول مشترک ایرلند، بلژیک، دانمارک، فرانسه و لوکزامبورگ، در سال 2014 ساخته شده است. آهنگساز این فیلم «برونو کوله» است و کلیپ موسیقی پیش‌رو در 1 دقیقه و 8 ثانیه تدوین شده است.

 • شروع برنامه:21:25:54
 • پایان برنامه: 21:26:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:26:17
 • پایان برنامه: 21:29:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:21:29:59
 • پایان برنامه: 21:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

بسته شبانگاهی - قسمت 239

قصه‌هایی که اغلب در این بخش قرار می‌گیرند از مجموعه‌هایی نظیر هزار و یک داستان، شب‌های شیرین، تیپ و تاپ و غیره هستند و لالایی‌های محلی ایرانی هم در ادامۀ آن پخش می‌شود.

 • شروع برنامه:21:59:59
 • پایان برنامه: 22:00:09
 • طول برنامه:

لوگو نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها