جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:00:12
 • پایان برنامه: 00:03:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:03:59
 • پایان برنامه: 00:04:25
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال امام علي (ع)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:04:25
 • پایان برنامه: 00:50:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

سريال امام علي (ع)

[موضوع] اوضاع سياسي و اجتماعي کوفه زمان خلافت امام علي عليه السلام [تهيه کننده] محمد بيک زاده [کارگردان] داود مير باقري

 • شروع برنامه:00:50:40
 • پایان برنامه: 00:53:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سريال امام علي (ع) - در قسمت بعد خواهيد ديد

[خلاصه برنامه] امشب ساعت 24/00 بازپخش فردا ساعت18/00

 • شروع برنامه:00:53:02
 • پایان برنامه: 00:53:28
 • طول برنامه:

آرم تايم نغمه هاي آسماني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:53:28
 • پایان برنامه: 01:28:52
 • طول برنامه:35 دقیقه

نغمه هاي آسماني

[موضوع] موسيقي [تهيه کننده] حبيب الله ذوالفقاري [مجري] اکبر ذوالفقاري [ميهمان] مهيار شادروان

 • شروع برنامه:01:28:52
 • پایان برنامه: 01:29:04
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:29:04
 • پایان برنامه: 01:37:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:37:57
 • پایان برنامه: 01:38:23
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4-بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:38:23
 • پایان برنامه: 02:07:52
 • طول برنامه:29 دقیقه

گزينه 4- بازپخش

[موضوع] تدريس [تهيه کننده] محمدرضاضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] سيد امير ديبازر - سالار درشکي

 • شروع برنامه:02:07:52
 • پایان برنامه: 02:08:04
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:08:04
 • پایان برنامه: 02:18:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:18:19
 • پایان برنامه: 02:18:45
 • طول برنامه:

آرم تايم حديث سرو

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:18:45
 • پایان برنامه: 02:50:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

حديث سرو

[موضوع] زندگي نامه علما [تهيه کننده] عبدالکريم عرشي [کارگردان] جواد توانا [ميهمان] دکتر عنايت آيت الله موسوي اصفهاني عرب زاده ،آيت الله حسن طاهري .....

 • شروع برنامه:02:50:56
 • پایان برنامه: 03:01:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعاي ابوحمزه ثمالي

[خلاصه برنامه] قرائت دعاي ابوحمزه ثمالي باصداي آقاي بکائي مداح اهل بيت

 • شروع برنامه:03:01:56
 • پایان برنامه: 03:02:22
 • طول برنامه:

آرم تايم سحوري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:02:22
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سحوري

[زنده] [موضوع] ويژه برنامه سحرگاهي [تهيه کننده] امير قمشه اي [مجري] ساعد باقري

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:21:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران باصداي مرتضي فاطمي

[موضوع] اذان

 • شروع برنامه:04:21:46
 • پایان برنامه: 04:26:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

سحوري(نيايش)

[زنده] [موضوع] ويژه برنامه سحرگاهي [تهيه کننده] امير قميشي [مجري] ساعد باقري

 • شروع برنامه:04:26:46
 • پایان برنامه: 04:30:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمازجماعت صبح -حجت الاسلام والمسلمين روحاني فر-مرز

[موضوع] نماز صبح

 • شروع برنامه:04:30:56
 • پایان برنامه: 04:34:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

سحوري

[زنده] [موضوع] ويژه برنامه سحرگاهي [تهيه کننده] امير قمشه اي [مجري] ساعد باقري

 • شروع برنامه:04:34:26
 • پایان برنامه: 04:34:52
 • طول برنامه:

آرم تايم جزءخواني قرآن مجيد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:34:52
 • پایان برنامه: 05:35:07
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتيل تلاوت قرآن مجيد (جزءدوازدهم )

[موضوع] تلاوت قرآن مجيد جزء دوازدهم [تهيه کننده] عليرضا فاليزي

 • شروع برنامه:05:35:07
 • پایان برنامه: 05:35:33
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب و ديگر هيچ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:35:33
 • پایان برنامه: 05:45:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب [تهيه کننده] قاسم اورنگي [مجري] سرکار خانم نظري [ميهمان] سرکار خانم زهرا مهري -مسئول خانه سلامت

 • شروع برنامه:05:45:22
 • پایان برنامه: 05:54:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي رمضان

[موضوع] برنامه هاي شبکه در ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:05:54:24
 • پایان برنامه: 05:59:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسيم رمضان -روزسيزدهم

[موضوع] ماه رمضان

 • شروع برنامه:05:59:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

امورمخاطبان وروابط عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[موضوع] دعاي عهد دعايي است که از جعفر صادق روايت شده

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:58
 • طول برنامه:

امورمخاطبان وروابط عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:58
 • پایان برنامه: 06:21:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:21:57
 • پایان برنامه: 06:22:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:22:12
 • پایان برنامه: 06:22:38
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني آيت الله ناصري

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:22:38
 • پایان برنامه: 06:44:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنراني آيت ا... ناصري

[موضوع] حقوق [ميهمان] آيت ا... ناصري

 • شروع برنامه:06:44:00
 • پایان برنامه: 06:44:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:44:26
 • پایان برنامه: 06:44:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:44:38
 • پایان برنامه: 06:54:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:54:28
 • پایان برنامه: 06:54:54
 • طول برنامه:

آرم تايم چهارسوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:54:54
 • پایان برنامه: 07:47:43
 • طول برنامه:52 دقیقه

چهارسوي علم (سري 9)

[موضوع] اقيانوس جزايرآزور [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:07:47:43
 • پایان برنامه: 07:47:55
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:47:55
 • پایان برنامه: 07:57:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:57:37
 • پایان برنامه: 07:58:03
 • طول برنامه:

آرم تايم ضيافت - بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:58:03
 • پایان برنامه: 08:57:03
 • طول برنامه:59 دقیقه

ضيافت - بازپخش

[موضوع] آموزه هاي قرآني [تهيه کننده] عليرضا فاليزي [مجري] دکتر مالک شجاعي جوشقاني [ميهمان] محسن خندان الويري

 • شروع برنامه:08:57:03
 • پایان برنامه: 08:57:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:57:15
 • پایان برنامه: 08:57:41
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان -بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:57:41
 • پایان برنامه: 09:26:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

ياد گيري آسان - بازپخش

[موضوع] کنکور [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحماني [مجري] مروي [ميهمان] شاهاني

 • شروع برنامه:09:26:41
 • پایان برنامه: 09:27:07
 • طول برنامه:

آرم تايم معناي زندگي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:27:07
 • پایان برنامه: 10:22:19
 • طول برنامه:55 دقیقه

معناي زندگي

[تهيه کننده] محسن کرمي [مجري] محمد تقي موحد ابطحي [ميهمان] حجت الاسلام دکتر مهدي عباسي (عضو هييت علمي و پژوهشگاه قرآن)

 • شروع برنامه:10:22:19
 • پایان برنامه: 10:22:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:22:31
 • پایان برنامه: 10:33:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:33:01
 • پایان برنامه: 10:33:27
 • طول برنامه:

آرم تايم کرسي نظريه پردازي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:33:27
 • پایان برنامه: 11:18:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

همايش تقي زاده ها و منورالفکري

[موضوع] بررسي جريان روشنفکري وغربزده در ايران [تهيه کننده] الميرا نصري [ميهمان] حجت الاسلام پارسانيا

 • شروع برنامه:11:18:47
 • پایان برنامه: 11:19:13
 • طول برنامه:

آرم تايم جزءخواني قرآن مجيد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:19:13
 • پایان برنامه: 12:19:15
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خواني قرآن مجيد

[زنده] [موضوع] قرائت جزء سيزدهم قرآن کريم [تهيه کننده] عليرضا فاليزي [ميهمان] قاري : حجت الاسلام توفيق زاده

 • شروع برنامه:12:19:15
 • پایان برنامه: 12:20:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چهار سوي علم

[خلاصه برنامه] امروز ساعت 14/35 باز پخش فردا ساعت 07/00

 • شروع برنامه:12:20:37
 • پایان برنامه: 12:21:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ضيافت (ويژه رمضان)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:21:44
 • پایان برنامه: 12:24:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه سحوري-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:24:01
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

قرار پارت اول ظهر يکشنبه

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام رودگر

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:23:27
 • طول برنامه:22 دقیقه

قرار پارت دوم ظهر يکشنبه

[موضوع] اذانگاهي [تهيه کننده] معصومه احمدي مهيار [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام ضيايي

 • شروع برنامه:13:23:27
 • پایان برنامه: 13:32:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي رمضان

[موضوع] برنامه هاي شبکه در ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:13:32:29
 • پایان برنامه: 13:38:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماي نزديک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:38:46
 • پایان برنامه: 13:38:58
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:38:58
 • پایان برنامه: 13:49:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:49:56
 • پایان برنامه: 13:50:22
 • طول برنامه:

آرم تايم حديث سرو

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:50:22
 • پایان برنامه: 14:22:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

حديث سرو

[موضوع] زندگي نامه علما [تهيه کننده] عبدالکريم عرشي [کارگردان] جواد توانا [ميهمان] دکتر عنايت آيت الله موسوي اصفهاني عرب زاده ،آيت الله حسن طاهري .....

 • شروع برنامه:14:22:33
 • پایان برنامه: 14:22:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:22:45
 • پایان برنامه: 14:33:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:33:41
 • پایان برنامه: 14:34:07
 • طول برنامه:

آرم تايم چهارسوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:34:07
 • پایان برنامه: 15:26:21
 • طول برنامه:52 دقیقه

چهار سوي علم (سري 9)

[موضوع] جنگل و داروهاي جهاني [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:15:26:21
 • پایان برنامه: 15:26:33
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:26:33
 • پایان برنامه: 15:37:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:37:16
 • پایان برنامه: 15:37:42
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب و ديگر هيچ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:37:42
 • پایان برنامه: 15:47:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب [تهيه کننده] قاسم اورنگي [مجري] سرکار خانم نظري [ميهمان] سرکار خانم زهرا مهري -مسئول خانه سلامت

 • شروع برنامه:15:47:31
 • پایان برنامه: 15:49:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

جان کلام-حجت الاسلام عالي

[خلاصه برنامه] بيانات حجت الاسلام درباب معرفت خداوندباتفسير جمله آخردعاي ابوحمزه

 • شروع برنامه:15:49:16
 • پایان برنامه: 15:49:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:49:28
 • پایان برنامه: 16:00:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:02
 • پایان برنامه: 16:00:28
 • طول برنامه:

آرم تايم گزينه 4-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:28
 • پایان برنامه: 16:28:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزينه 4 ( زنده)

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] رامين نيکخو

 • شروع برنامه:16:28:43
 • پایان برنامه: 16:29:09
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب و ديگر هيچ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:29:09
 • پایان برنامه: 16:38:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب [تهيه کننده] قاسم اورنگي [مجري] سرکار خانم نظري [ميهمان] سرکار خانم زهرا مهري -مسئول خانه سلامت

 • شروع برنامه:16:38:58
 • پایان برنامه: 16:41:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نما 4

[موضوع] تخيلي

 • شروع برنامه:16:41:32
 • پایان برنامه: 16:41:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:41:44
 • پایان برنامه: 16:44:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:44:54
 • پایان برنامه: 16:45:20
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان- زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:45:20
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

يادگيري آسان زنده

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد جواد عبدارحماني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] امير مسعودي ، اميرحسين شاهاني ، امير دانش زاده ، عارف ربيعيان

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:13:26
 • طول برنامه:

آرم تايم نغمه هاي آسماني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:13:26
 • پایان برنامه: 17:44:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

نغمه هاي آسماني

[موضوع] موسيقي [تهيه کننده] حبيب الله ذوالفقاري [مجري] اکبرذوالفقاري [ميهمان] مهدي امين فروغي

 • شروع برنامه:17:44:36
 • پایان برنامه: 17:44:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:44:41
 • پایان برنامه: 17:55:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:55:31
 • پایان برنامه: 17:55:57
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال امام علي (ع)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:55:57
 • پایان برنامه: 18:42:12
 • طول برنامه:46 دقیقه

سريال امام علي (ع)

[موضوع] اوضاع سياسي و اجتماعي کوفه زمان خلافت امام علي عليه السلام [تهيه کننده] محمد بيک زاده [کارگردان] داود مير باقري

 • شروع برنامه:18:42:12
 • پایان برنامه: 18:42:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:42:17
 • پایان برنامه: 18:53:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:53:04
 • پایان برنامه: 18:53:30
 • طول برنامه:

آرم تايم معناي زندگي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:53:30
 • پایان برنامه: 19:49:09
 • طول برنامه:55 دقیقه

معناي زندگي

[موضوع] شادي [تهيه کننده] محسن کرمي [مجري] دکتر ابطحي [ميهمان] دکتر خسرو باقري (استاد دانشگاه تهران)

 • شروع برنامه:19:49:09
 • پایان برنامه: 19:49:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:49:14
 • پایان برنامه: 19:59:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:21:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

اخبار

[خلاصه برنامه] اخبار

 • شروع برنامه:20:21:23
 • پایان برنامه: 20:21:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:21:45
 • پایان برنامه: 20:25:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعاي اسماءالحسني

[موضوع] دعاي اسماءالحسني

 • شروع برنامه:20:25:13
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:

دعاي بزرگان دعاي رهبرمعظم انقلاب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:30:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران باصداي محمدحسين سبزعلي

[موضوع] اذان

 • شروع برنامه:20:30:11
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:

دعاي افطار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:37:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازجماعت مغرب -حجت الاسلام والمسلمين سعيدي-حرم ام

[موضوع] نمازمغرب

 • شروع برنامه:20:37:47
 • پایان برنامه: 20:39:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:39:14
 • پایان برنامه: 20:39:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:39:29
 • پایان برنامه: 20:39:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:39:41
 • پایان برنامه: 20:50:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:50:17
 • پایان برنامه: 20:50:43
 • طول برنامه:

آرم تايم حديث سرو

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:50:43
 • پایان برنامه: 21:29:40
 • طول برنامه:38 دقیقه

حديث سرو

[موضوع] سايه اوستاد [ميهمان] ابراهيمي ديناني - علي کرباسي زاده - محمد حسين رياحي

 • شروع برنامه:21:29:40
 • پایان برنامه: 21:30:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ضيافت (ويژه رمضان)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:30:47
 • پایان برنامه: 21:30:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:30:59
 • پایان برنامه: 21:41:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:41:35
 • پایان برنامه: 21:42:01
 • طول برنامه:

آرم تايم نغمه هاي آسماني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:42:01
 • پایان برنامه: 22:13:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

نغمه هاي آسماني

[موضوع] موسيقي [تهيه کننده] حبيب الله ذوالفقاري [مجري] اکبرذوالفقاري [ميهمان] مهدي امين فروغي

 • شروع برنامه:22:13:11
 • پایان برنامه: 22:13:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:13:23
 • پایان برنامه: 22:24:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:24:06
 • پایان برنامه: 22:24:32
 • طول برنامه:

آرم تايم اتاق شيشه اي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:24:32
 • پایان برنامه: 22:48:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

اتاق شيشه اي

[موضوع] اعتياد [تهيه کننده] احمد ظريف رفتار [کارگردان] احمد ظريف رفتار

 • شروع برنامه:22:48:57
 • پایان برنامه: 22:49:09
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:49:09
 • پایان برنامه: 22:59:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني بخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:59:36
 • پایان برنامه: 23:00:02
 • طول برنامه:

آرم تايم ضيافت - زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:02
 • پایان برنامه: 23:59:44
 • طول برنامه:59 دقیقه

ضيافت

[زنده] [موضوع] آموزه هاي قرآني با مسائل فرهنگ معاصر [تهيه کننده] عليرضا فاليزي [مجري] دکتر مالک شجاعي جوشقاني [ميهمان] محسن جوادي

 • شروع برنامه:23:59:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004