جدول پخش

شبکه پنج
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان -

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:33:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:33:52
 • پایان برنامه: 00:44:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه

 • شروع برنامه:00:44:41
 • پایان برنامه: 00:45:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:45:06
 • پایان برنامه: 01:24:01
 • طول برنامه:38 دقیقه

کهن پیشه ها

مدت 39 دقیقه-قالب:ترکیبی-

 • شروع برنامه:01:24:01
 • پایان برنامه: 01:25:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:25:47
 • پایان برنامه: 01:38:06
 • طول برنامه:12 دقیقه

رمز موفقیت

مدت12 دقیقه - موضوع:یخچال های کوچک-قالب : مستند کارآفرینی-تهیه کننده:قاسم یوسفی

 • شروع برنامه:01:38:06
 • پایان برنامه: 01:39:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:39:29
 • پایان برنامه: 01:49:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:01:49:25
 • پایان برنامه: 01:49:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:49:50
 • پایان برنامه: 02:55:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ- بازپخش قسمت 43

مدت 65 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:02:55:19
 • پایان برنامه: 02:56:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:56:59
 • پایان برنامه: 03:02:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه

 • شروع برنامه:03:02:03
 • پایان برنامه: 03:02:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:02:28
 • پایان برنامه: 03:49:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند 5

مدت: 47 دقیقه- قالب: مستند- موضوع: آبی وحشی بی انتها-

 • شروع برنامه:03:49:46
 • پایان برنامه: 03:52:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:52:01
 • پایان برنامه: 03:52:37
 • طول برنامه:

برگی از یک نوشته

برگی از یک نوشته-

 • شروع برنامه:03:52:37
 • پایان برنامه: 04:02:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:04:02:46
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:08:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

طلوع آفتاب 05:50- اذان ظهر 13:07- غروب آفتاب 20:24- اذان مغرب 20:45-

 • شروع برنامه:04:08:04
 • پایان برنامه: 04:10:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

آیت الله جاودان

 • شروع برنامه:04:10:46
 • پایان برنامه: 04:17:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت صبح

 • شروع برنامه:04:17:55
 • پایان برنامه: 04:19:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

حریم کبریا

حریم کبریا-

 • شروع برنامه:04:19:15
 • پایان برنامه: 04:19:47
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث-

 • شروع برنامه:04:19:47
 • پایان برنامه: 04:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:21:35
 • پایان برنامه: 05:08:02
 • طول برنامه:46 دقیقه

تانیایش -بازپخش

مدت:47 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-کارشناس:حجت الاسلام رجالی تهرانی- موضوع: آسیب شناسی خانواده-

 • شروع برنامه:05:08:02
 • پایان برنامه: 05:12:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:12:10
 • پایان برنامه: 05:13:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:05:13:11
 • پایان برنامه: 05:13:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:13:36
 • پایان برنامه: 05:56:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

حوادث واقعی

مدت 43 دقیقه-قالب:مستند- محصول سال 2013 انگلستان-موضوع:سقوط هواپیمای مسافربری در محله مسکونی-

 • شروع برنامه:05:56:54
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:05:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:05:23
 • پایان برنامه: 06:06:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:06:06:27
 • پایان برنامه: 06:18:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

رمز موفقیت

مدت10 دقیقه - موضوع:یخچال های کوچک-قالب : مستند کارآفرینی-تهیه کننده:قاسم یوسفی

 • شروع برنامه:06:18:46
 • پایان برنامه: 06:21:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:21:31
 • پایان برنامه: 06:29:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:06:29:35
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:32:19
 • طول برنامه:2 ساعت و 2 دقیقه

یه روز تازه-زنده

مدت: 122 دقیقه- قالب: ترکیبی- مجری ها: محمدرضا باقری- وحید رونقی نوتاش- مژده خنجری میانه-***

 • شروع برنامه:08:32:19
 • پایان برنامه: 08:34:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:34:45
 • پایان برنامه: 09:02:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

مهندسی خانه های رویایی

مدت 28دقیقه-قالب : مستند-

 • شروع برنامه:09:02:54
 • پایان برنامه: 09:06:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:06:27
 • پایان برنامه: 09:17:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه

 • شروع برنامه:09:17:11
 • پایان برنامه: 09:17:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:17:36
 • پایان برنامه: 10:27:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

به خانه برمیگردیم- بازپخش

مدت 70 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:خانواده-مجریان:راحله امینیان و محمد نظری-

 • شروع برنامه:10:27:47
 • پایان برنامه: 10:29:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:29:27
 • پایان برنامه: 10:39:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:10:39:20
 • پایان برنامه: 10:39:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:39:45
 • پایان برنامه: 11:44:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت 43

مدت 65 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:11:44:58
 • پایان برنامه: 11:48:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:11:48:29
 • پایان برنامه: 11:57:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:11:57:51
 • پایان برنامه: 12:03:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

در استان

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: مشکلات پارک تقوی اسلامشهر

 • شروع برنامه:12:03:51
 • پایان برنامه: 12:06:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:06:24
 • پایان برنامه: 12:53:24
 • طول برنامه:47 دقیقه

تانیایش

مدت 47 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-کارشناس مذهبی:حجت الاسلام دکتر حاج ابوالقاسم-

 • شروع برنامه:12:53:24
 • پایان برنامه: 12:56:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:56:32
 • پایان برنامه: 13:06:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

بر کرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:13:06:41
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

ذكر روز

ذكر روز

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

غروب آفتاب 20:24- اذان مغرب 20:45- نیمه شب: 00:14-

 • شروع برنامه:13:11:42
 • پایان برنامه: 13:18:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام سعیدی

 • شروع برنامه:13:18:30
 • پایان برنامه: 13:18:56
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث-

 • شروع برنامه:13:18:56
 • پایان برنامه: 13:21:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

وصیت نامه شهدا

شهید میثمی-

 • شروع برنامه:13:21:02
 • پایان برنامه: 13:23:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:23:53
 • پایان برنامه: 13:33:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:13:33:12
 • پایان برنامه: 13:33:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:33:37
 • پایان برنامه: 14:17:54
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه دختری به نام آهو-قسمت14

مدت 44 دقیقه-قالب:نمایی؛طنز-محصول سال ۱۳۹۱ به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی--

 • شروع برنامه:14:17:54
 • پایان برنامه: 14:22:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:22:09
 • پایان برنامه: 14:29:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:14:29:17
 • پایان برنامه: 14:29:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:29:42
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه بر خط شو-زنده

مدت 30 دقیقه-قالب:سرگرمی-تهیه کننده:محسن سال افزون-

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:02:34
 • پایان برنامه: 15:05:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 3 دقیقه

 • شروع برنامه:15:05:38
 • پایان برنامه: 15:06:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:06:03
 • پایان برنامه: 15:51:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنگین کمان

مدت: 45 دقیقه- قالب: کودک و نوجوان-

 • شروع برنامه:15:51:23
 • پایان برنامه: 16:07:31
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:07:31
 • پایان برنامه: 16:14:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:16:14:50
 • پایان برنامه: 16:15:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:15:15
 • پایان برنامه: 16:40:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

زنگ پنجم-زنده

مدت 25 د قیقه-جدیدترین برنامه تلویزیونی و آموزشی مجموعه کنکور آسان است -

 • شروع برنامه:16:40:15
 • پایان برنامه: 16:45:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:45:05
 • پایان برنامه: 16:59:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 14 دقیقه

 • شروع برنامه:16:59:37
 • پایان برنامه: 17:00:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:17:00:02
 • پایان برنامه: 18:10:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

به خانه برمیگردیم- زنده

مدت 73 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:خانواده-مجریان: ژیلا امیرشاهی و قاسم بی نیاز-

 • شروع برنامه:18:10:02
 • پایان برنامه: 18:12:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:12:03
 • پایان برنامه: 18:19:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر

 • شروع برنامه:18:19:18
 • پایان برنامه: 18:20:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:20:38
 • پایان برنامه: 18:29:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:18:29:55
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 18.30

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:55:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:55:25
 • پایان برنامه: 19:03:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:19:03:11
 • پایان برنامه: 19:03:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:19:03:36
 • پایان برنامه: 20:07:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت43

مدت 64 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:20:07:35
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:14:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:20:14:36
 • پایان برنامه: 20:15:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:15:01
 • پایان برنامه: 20:43:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

شهر برگ

مدت:28 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:بازدید از محله های قدیمی-

 • شروع برنامه:20:43:04
 • پایان برنامه: 20:43:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:43:29
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:

برگی از یک نوشته

برگی از یک نوشته

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:50:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

نیمه شب شرعی 00:14 - اذان صبح 04:03 - طلوع آفتاب : 05:50-

 • شروع برنامه:20:50:07
 • پایان برنامه: 20:56:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

اقامه نماز جماعت مغرب به امامت حجت الاسلام علی اکبری

 • شروع برنامه:20:56:18
 • پایان برنامه: 20:56:56
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث

 • شروع برنامه:20:56:56
 • پایان برنامه: 20:57:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:57:21
 • پایان برنامه: 21:27:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

دور و نزدیک

مدت 30 دقیقه-قالب:مستند-

 • شروع برنامه:21:27:38
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب فیروزه ای-زنده

مدت 50 دقیقه-قالب:ترکیبی-مجری: بهروز تشکر و امید محمد مسعودی -

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:22:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:22:01
 • پایان برنامه: 22:33:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

تولید مثبت

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:33:18
 • پایان برنامه: 22:35:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:35:49
 • پایان برنامه: 22:43:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: دستگیری باند سارقین

 • شروع برنامه:22:43:09
 • پایان برنامه: 22:43:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:43:43
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 4 دقیقه

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 22:48:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:48:25
 • پایان برنامه: 23:49:21
 • طول برنامه:1 ساعت

مجموعه جونگ میونگ-قسمت 44

مدت 61 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:23:49:21
 • پایان برنامه: 23:50:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:50:14
 • پایان برنامه: 23:59:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:23:59:56
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005