جدول پخش

شبکه پنج
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان -

 • شروع برنامه:00:29:37
 • پایان برنامه: 00:31:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:31:42
 • پایان برنامه: 00:42:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه

 • شروع برنامه:00:42:41
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سی افطار-زنده

ویژه برنامه افطار تا سحر شب های ماه مبارک رمضان-

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:50:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:50:25
 • پایان برنامه: 01:46:17
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن

تلاوت جزء 15 قرآن کریم- مشهد اردهال-

 • شروع برنامه:01:46:17
 • پایان برنامه: 01:46:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:46:42
 • پایان برنامه: 01:55:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

سی افطار-زنده

ویژه برنامه افطار تا سحر شب های ماه مبارک رمضان-

 • شروع برنامه:01:55:58
 • پایان برنامه: 02:02:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:02:02:58
 • پایان برنامه: 02:03:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:03:43
 • پایان برنامه: 02:04:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:04:08
 • پایان برنامه: 03:07:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت 14

مدت 63 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:03:07:20
 • پایان برنامه: 03:11:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:11:06
 • پایان برنامه: 03:15:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر-روزه ی عشق

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:15:34
 • پایان برنامه: 03:23:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:03:23:28
 • پایان برنامه: 03:33:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

مناجات خوانی

حاج منصور ارضی-

 • شروع برنامه:03:33:18
 • پایان برنامه: 03:33:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:33:43
 • پایان برنامه: 04:12:48
 • طول برنامه:39 دقیقه

خلوتگه عارفان

مدت:39 دقیقه-قالب: ترکیبی-

 • شروع برنامه:04:12:48
 • پایان برنامه: 04:13:38
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:04:13:38
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:19:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

طلوع آفتاب 05:55*اذان ظهر 13:01*غروب آفتاب20:08*اذان مغرب 20:28*

 • شروع برنامه:04:19:07
 • پایان برنامه: 04:22:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

آیت الله آقا مجتبی تهرانی

 • شروع برنامه:04:22:45
 • پایان برنامه: 04:29:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت صبح به امامت آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:04:29:23
 • پایان برنامه: 04:32:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

دعای یا علی یا عظیم

 • شروع برنامه:04:32:03
 • پایان برنامه: 04:35:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوای رمضان

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان-

 • شروع برنامه:04:35:18
 • پایان برنامه: 04:35:49
 • طول برنامه:

کلام امیر

کلام امیر

 • شروع برنامه:04:35:49
 • پایان برنامه: 04:38:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:38:01
 • پایان برنامه: 04:45:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:04:45:01
 • پایان برنامه: 04:45:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:45:26
 • پایان برنامه: 05:15:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

تنها مسیر-بازپخش

مدت: 30 دقیقه-قالب: سخنرانی-موضوع: سخنرانی حجت الاسلام پناهیان-

 • شروع برنامه:05:15:26
 • پایان برنامه: 05:19:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:19:37
 • پایان برنامه: 05:35:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

سودای مهارت

مدت 16 دقیقه-محصول سال2012 اتریش-

 • شروع برنامه:05:35:46
 • پایان برنامه: 05:38:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:38:38
 • پایان برنامه: 05:42:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر-دعوت

خواننده:ترابی

 • شروع برنامه:05:42:31
 • پایان برنامه: 05:42:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:42:56
 • پایان برنامه: 05:58:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

راه دریایی

مدت: 16 دقیقه-قالب: مستند-محصول سال 2012-

 • شروع برنامه:05:58:50
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:02:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:02:31
 • پایان برنامه: 06:07:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه

 • شروع برنامه:06:07:31
 • پایان برنامه: 06:18:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

رمز موفقیت

مدت: 11 دقیقه-قالب: مستند گزارشی-موضوع: محصولات چوبی و فلزی-تهیه کننده: قاسم یوسفی-

 • شروع برنامه:06:18:29
 • پایان برنامه: 06:20:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:20:39
 • پایان برنامه: 06:30:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:06:30:26
 • پایان برنامه: 06:30:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:30:51
 • پایان برنامه: 08:38:12
 • طول برنامه:2 ساعت و 7 دقیقه

یه روز تازه-زنده

مدت 127 دقیقه-مجریان:محمدرضا باقری-وحید رونقی نوتاش- مژده خنجری-

 • شروع برنامه:08:38:12
 • پایان برنامه: 08:38:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:38:46
 • پایان برنامه: 08:46:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:08:46:48
 • پایان برنامه: 08:47:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:47:13
 • پایان برنامه: 09:49:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت 14

مدت 62 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:09:49:56
 • پایان برنامه: 09:50:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:50:21
 • پایان برنامه: 10:17:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

با ما اینجا-زنده

ویژه برنامه شبکه پنج سیما- تهیه کننده: محسن سال افزون-مجری:زینب پور ابراهیم-موضوع:حادثه سیل-

 • شروع برنامه:10:17:21
 • پایان برنامه: 10:26:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:10:26:25
 • پایان برنامه: 10:26:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:26:50
 • پایان برنامه: 11:40:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

اختیاریه-بازپخش

مدت73دقیقه-قالب:ترکیبی-مجری:سیدمرتضی فاطمی-

 • شروع برنامه:11:40:31
 • پایان برنامه: 11:45:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:11:45:08
 • پایان برنامه: 11:58:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 13 دقیقه

 • شروع برنامه:11:58:41
 • پایان برنامه: 12:05:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

در استان

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: عدم آسفالت معابر و خیابان های مسکن مهر پرند-

 • شروع برنامه:12:05:29
 • پایان برنامه: 12:06:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:06:50
 • پایان برنامه: 12:50:57
 • طول برنامه:44 دقیقه

تانیایش

مدت:44 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: خانم عزیزی-کارشناس:خانم دکتر سویزی- موضوع: دین و خانواده-

 • شروع برنامه:12:50:57
 • پایان برنامه: 12:51:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:51:21
 • پایان برنامه: 12:51:54
 • طول برنامه:

کلام امیر

کلام امیر

 • شروع برنامه:12:51:54
 • پایان برنامه: 13:00:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

بر کرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:13:00:38
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:

ذكر روز

ذكر روز

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:06:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

غروب آفتاب 20:08*اذان مغرب 20:28*نیمه شب: 00:10

 • شروع برنامه:13:06:17
 • پایان برنامه: 13:12:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام حسینی

 • شروع برنامه:13:12:37
 • پایان برنامه: 13:15:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

دعای یا علی و یا عظیم

 • شروع برنامه:13:15:17
 • پایان برنامه: 13:18:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوای رمضان

دعای روز 16 ماه مبارک رمضان-

 • شروع برنامه:13:18:32
 • پایان برنامه: 13:19:05
 • طول برنامه:

کلام امیر

حدیث

 • شروع برنامه:13:19:05
 • پایان برنامه: 13:21:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

وصیت نامه شهدا

شهید بروجردی

 • شروع برنامه:13:21:12
 • پایان برنامه: 13:34:42
 • طول برنامه:13 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 15 دقیقه

 • شروع برنامه:13:34:42
 • پایان برنامه: 13:35:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:35:01
 • پایان برنامه: 14:43:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن - زنده

تلاوت جزء 16 قرآن کریم - با اجراي حاج عباس سليمي -تهیه کننده:سید یوسف موسوی-

 • شروع برنامه:14:43:31
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:54:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:14:54:18
 • پایان برنامه: 14:54:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:54:42
 • پایان برنامه: 15:56:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت 14

مدت 61 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:15:56:33
 • پایان برنامه: 16:02:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:02:03
 • پایان برنامه: 16:10:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:16:10:05
 • پایان برنامه: 16:10:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:10:30
 • پایان برنامه: 16:40:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

تنها مسیر

مدت: 30 دقیقه-قالب: مذهبی-سخنرانی حجت الاسلام پناهیان-

 • شروع برنامه:16:40:55
 • پایان برنامه: 16:42:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:42:56
 • پایان برنامه: 16:53:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:16:53:26
 • پایان برنامه: 16:53:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:53:51
 • پایان برنامه: 18:08:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

به خانه برمیگردیم-زنده

مدت 74 دقیقه-قالب:ترکیبی-مجریان: فاطمه صبا راد و محمد نظری- موضوع:خانواده-

 • شروع برنامه:18:08:42
 • پایان برنامه: 18:09:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:09:07
 • پایان برنامه: 18:16:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: ملاقات مردمی استاندار تهران-

 • شروع برنامه:18:16:24
 • پایان برنامه: 18:17:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:17:44
 • پایان برنامه: 18:26:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:18:26:48
 • پایان برنامه: 18:28:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:28:27
 • پایان برنامه: 18:29:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات امام خمینی(ره)

بیانات امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:18:29:53
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

اخبار 18.30

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:54:38
 • پایان برنامه: 18:55:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:55:03
 • پایان برنامه: 18:56:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر-سفره مهربانی

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:56:54
 • پایان برنامه: 19:00:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:19:00:24
 • پایان برنامه: 19:07:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:19:07:12
 • پایان برنامه: 19:07:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:19:07:37
 • پایان برنامه: 20:18:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اختیاریه-زنده

مدت70 دقیقه-قالب:ترکیبی-مجری:سیدمرتضی فاطمی-

 • شروع برنامه:20:18:27
 • پایان برنامه: 20:19:17
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است

 • شروع برنامه:20:19:17
 • پایان برنامه: 20:21:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت سوره قدر

تلاوت سوره قدر

 • شروع برنامه:20:21:54
 • پایان برنامه: 20:24:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

ربنا

باراِلها، دل‌های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی‌منت

 • شروع برنامه:20:24:56
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسماءالحسنی

تلاوت اسامی جلاله پروردگار-

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:33:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

نیمه شب شرعی:00:10 - اذان صبح : 04:13 - طلوع آفتاب : 05:54

 • شروع برنامه:20:33:23
 • پایان برنامه: 20:41:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

اقامه نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:20:41:06
 • پایان برنامه: 20:41:56
 • طول برنامه:

دعای بعد از افطار

«اللّهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبل منّا انَّک انت السمیع العلیم»"

 • شروع برنامه:20:41:56
 • پایان برنامه: 20:42:25
 • طول برنامه:

کلام امیر

کلام امیر

 • شروع برنامه:20:42:25
 • پایان برنامه: 20:42:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:42:59
 • پایان برنامه: 20:53:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه

 • شروع برنامه:20:53:46
 • پایان برنامه: 20:59:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سی افطار - زنده

ویژه برنامه افطار تا سحر شب های ماه مبارک رمضان-تهیه کننده:سید یوسف موسوی-

 • شروع برنامه:20:59:29
 • پایان برنامه: 20:59:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:59:54
 • پایان برنامه: 21:25:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه برخط شو-زنده

مدت 25 دقیقه-قالب:سرگرمی-تهیه کننده:محسن سال افزون

 • شروع برنامه:21:25:11
 • پایان برنامه: 21:28:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:28:32
 • پایان برنامه: 22:36:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

جشن رمضان-زنده

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان از شبکه 5 سیما- بازیگر: جواد رضویان -تهیه کننده: محمد هاشمی-

 • شروع برنامه:22:36:25
 • پایان برنامه: 22:37:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:37:28
 • پایان برنامه: 22:43:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: حادثه انفجار و آتش سوزی در خیابان اشرفی اصفهانی-

 • شروع برنامه:22:43:54
 • پایان برنامه: 22:52:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:52:49
 • پایان برنامه: 22:53:26
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 30 ثانیه

 • شروع برنامه:22:53:26
 • پایان برنامه: 22:53:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:53:51
 • پایان برنامه: 23:57:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ- قسمت 15

مدت 63 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:23:57:19
 • پایان برنامه: 23:57:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:57:51
 • پایان برنامه: 23:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:23:59:52
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان -