جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت 31

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:15:03
 • پایان برنامه: 00:22:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:00:22:53
 • پایان برنامه: 01:04:19
 • طول برنامه:41 دقیقه

دکتر سلام - قسمت 22

مدت:43دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع: پزشکی/

 • شروع برنامه:01:04:19
 • پایان برنامه: 01:05:13
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:01:05:13
 • پایان برنامه: 01:39:16
 • طول برنامه:34 دقیقه

خانه ما - قسمت 16

مدت:46دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:مسابقه و سرگرمی/

 • شروع برنامه:01:39:16
 • پایان برنامه: 01:44:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:01:44:19
 • پایان برنامه: 01:45:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

التماس دعا/

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران/

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:01:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:01:49
 • پایان برنامه: 07:02:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان/

 • شروع برنامه:07:02:52
 • پایان برنامه: 07:07:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

باران

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:پخش/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:07:07:22
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:39:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

هفت صبح - قسمت18

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:39:30
 • پایان برنامه: 07:40:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:40:57
 • پایان برنامه: 07:59:02
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران- قسمت31

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:59:02
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:02:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:02:06
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:40:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

تهرانگرد- قسمت53

مدت:29دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:08:40:58
 • پایان برنامه: 08:44:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:44:03
 • پایان برنامه: 09:10:43
 • طول برنامه:26 دقیقه

آخ جون کارتون- قسمت44

مدت:25دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:10:43
 • پایان برنامه: 09:14:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:09:14:26
 • پایان برنامه: 09:18:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

درک حضور

مدت:6دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:09:18:08
 • پایان برنامه: 09:21:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:09:21:13
 • پایان برنامه: 09:30:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:09:30:10
 • پایان برنامه: 10:57:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:57:23
 • پایان برنامه: 11:05:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:11:05:30
 • پایان برنامه: 11:56:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

مشاعره- قسمت34

مدت:49دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:11:56:50
 • پایان برنامه: 12:05:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:12:05:38
 • پایان برنامه: 12:39:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

بازگشت- قسمت4

مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:اقتصاد مقاومتی/

 • شروع برنامه:12:39:26
 • پایان برنامه: 12:40:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:40:13
 • پایان برنامه: 12:54:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

تفسیر دعای ابوحمزه- قسمت17

مدت:12دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:12:54:43
 • پایان برنامه: 12:56:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:56:33
 • پایان برنامه: 13:00:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:00:41
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:06:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:06:15
 • پایان برنامه: 13:14:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:14:11
 • پایان برنامه: 13:15:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:15:46
 • پایان برنامه: 13:18:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

مدت:3دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:18:56
 • پایان برنامه: 13:20:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:13:20:03
 • پایان برنامه: 13:27:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:6دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:27:06
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:16:29
 • طول برنامه:41 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:39دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:16:29
 • پایان برنامه: 14:16:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:14:16:40
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:51:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

آخ جون کارتون- قسمت44

مدت:25دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:51:40
 • پایان برنامه: 15:00:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:15:00:34
 • پایان برنامه: 15:50:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

یقه هفت

مدت:52دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:50:55
 • پایان برنامه: 15:51:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:15:51:43
 • پایان برنامه: 16:00:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:38:12
 • طول برنامه:37 دقیقه

خسته نباشيد- قسمت6

مدت:37دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:38:12
 • پایان برنامه: 16:43:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:43:47
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تفسیر جزء قرآن

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

جمع خواني - زنده

مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:00:47
 • پایان برنامه: 18:10:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:18:10:05
 • پایان برنامه: 18:29:39
 • طول برنامه:19 دقیقه

آزمایشهای عجیب - قسمت2

مدت:17دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:18:29:39
 • پایان برنامه: 18:36:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:36:10
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:20:35
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست- قسمت48

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:20:35
 • پایان برنامه: 19:22:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:19:22:25
 • پایان برنامه: 19:35:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

نمایشگاه قرآن - زنده

مدت:10دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:19:35:25
 • پایان برنامه: 19:43:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:19:43:52
 • پایان برنامه: 20:04:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

روزگاری ایران- قسمت32

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:20:04:37
 • پایان برنامه: 20:04:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:04:50
 • پایان برنامه: 20:17:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشانه- قسمت18

مدت:13دقیقه/قالب:مستند قرآنی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:علمی معارفی/

 • شروع برنامه:20:17:55
 • پایان برنامه: 20:19:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:19:27
 • پایان برنامه: 20:24:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:24:37
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ربنا

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:33:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:33:16
 • پایان برنامه: 20:35:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:35:48
 • پایان برنامه: 20:49:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

نان و نمک

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:49:10
 • پایان برنامه: 20:50:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:50:52
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:49:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

یقه هفت - زنده

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:49:35
 • پایان برنامه: 21:52:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:21:52:22
 • پایان برنامه: 22:00:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه / پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:22:00:25
 • پایان برنامه: 23:40:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

شب های شیدایی - زنده

مدت:100دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:23:40:32
 • پایان برنامه: 23:42:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:23:42:52
 • پایان برنامه: 23:49:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:6دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:49:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

روزگاری ایران- قسمت32

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/