جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:41
 • طول برنامه:

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:41
 • پایان برنامه: 00:01:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:25
 • پایان برنامه: 00:01:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:41
 • پایان برنامه: 00:02:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:08
 • پایان برنامه: 00:59:45
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمد حسین سعیدیان - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 03 قرآن کریم ، مدت : 58 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:00:59:45
 • پایان برنامه: 01:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:01:06
 • پایان برنامه: 01:01:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:49
 • پایان برنامه: 01:02:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:24
 • پایان برنامه: 01:02:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:51
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سعادتمندان . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : شرحی بر زندگی آیت ا... صافی گلپایگانی ، قسمت دوم ، مدت : 32 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:01:36:00
 • پایان برنامه: 01:39:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت - تسبیح خدا

 • شروع برنامه:01:39:41
 • پایان برنامه: 01:40:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:08
 • پایان برنامه: 01:56:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

آثار روانی رنگهای سیاه و سفید

 • شروع برنامه:01:56:50
 • پایان برنامه: 02:00:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

نکته های ناب - حجت الاسلام عالی

اثر دعا و نفرین والدین در زندگی

 • شروع برنامه:02:00:13
 • پایان برنامه: 02:00:40
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:40
 • پایان برنامه: 02:01:11
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:11
 • پایان برنامه: 02:28:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت شحات محمد انور

سوره ها و آیات : تحریم / زلزال ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:28:41
 • پایان برنامه: 02:29:14
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:14
 • پایان برنامه: 02:30:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:36
 • پایان برنامه: 02:31:03
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:03
 • پایان برنامه: 02:47:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

زبان قرآن . بازپخش

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:47:54
 • پایان برنامه: 02:51:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام ثقلین

حزب خدا

 • شروع برنامه:02:51:50
 • پایان برنامه: 02:52:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:17
 • پایان برنامه: 02:57:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

مهدویت بهار بشریت

حجت الاسلام والمسلمین اسکندری

 • شروع برنامه:02:57:21
 • پایان برنامه: 02:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:23
 • پایان برنامه: 02:58:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:50
 • پایان برنامه: 02:59:23
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:23
 • پایان برنامه: 03:31:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت محمود شحات انور

سوره ها و آیات : انعام 103 - 94 / شمس / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:31:59
 • پایان برنامه: 03:32:31
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:31
 • پایان برنامه: 03:33:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:14
 • پایان برنامه: 03:34:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:03:34:32
 • پایان برنامه: 03:34:59
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:59
 • پایان برنامه: 03:52:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان آیات روایات و احادیث اخلاقی ، مدت : 18 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:03:52:41
 • پایان برنامه: 03:53:02
 • طول برنامه:

همخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:02
 • پایان برنامه: 03:56:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصاویر آماده شدن برای نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:10
 • پایان برنامه: 03:56:33
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:33
 • پایان برنامه: 04:01:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت شهید حسن دانش

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 104 / فجر 30 - 27

 • شروع برنامه:04:01:37
 • پایان برنامه: 04:01:59
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:59
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:07:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد جواد پناهی

 • شروع برنامه:04:07:52
 • پایان برنامه: 04:08:18
 • طول برنامه:

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:04:08:18
 • پایان برنامه: 04:16:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعای روز دوشنبه

احمد نیکبختیان

 • شروع برنامه:04:16:38
 • پایان برنامه: 04:23:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین شجاع

 • شروع برنامه:04:23:05
 • پایان برنامه: 04:23:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:32
 • پایان برنامه: 04:24:02
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:02
 • پایان برنامه: 04:31:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 78 - 70 ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:31:21
 • پایان برنامه: 04:31:44
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:44
 • پایان برنامه: 04:32:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:11
 • پایان برنامه: 04:44:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

حدیث مهدوی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام والمسلمین نصوری ، موضوع : سلسله مباحث مهدویت ، مدت : 12 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:44:15
 • پایان برنامه: 04:44:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:58
 • پایان برنامه: 04:46:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:04:46:16
 • پایان برنامه: 04:46:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:43
 • پایان برنامه: 04:47:04
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:04
 • پایان برنامه: 05:03:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای حسین کرمی

سوره ها و آیات : زمر 75 - 73 / غافر / قدر ، قالب : تلاوت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:03:30
 • پایان برنامه: 05:03:54
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:54
 • پایان برنامه: 05:04:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:21
 • پایان برنامه: 05:47:11
 • طول برنامه:42 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنران :حجت الاسلام و المسلمین پناهیان ، موضوع :اخلاص ، مدت : 43 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:47:11
 • پایان برنامه: 05:48:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:33
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 05:59:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

محسن فرهمند

 • شروع برنامه:05:59:33
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:34
 • پایان برنامه: 06:02:05
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:05
 • پایان برنامه: 06:19:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت سوره یس

ترتیل استاد صدیق منشاوی

 • شروع برنامه:06:19:06
 • پایان برنامه: 06:19:49
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:49
 • پایان برنامه: 06:20:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:32
 • پایان برنامه: 06:21:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:06:21:50
 • پایان برنامه: 06:22:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:17
 • پایان برنامه: 06:22:50
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:50
 • پایان برنامه: 06:41:23
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای حسن ربیعیان

سوره ها و آیات : صف 14 - 8 / نصر ، قالب : تلاوت ، مدت : 19 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:06:41:23
 • پایان برنامه: 06:42:06
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:06
 • پایان برنامه: 06:43:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

دست آوردها

40 سال پیروزی - صنعت برق

 • شروع برنامه:06:43:25
 • پایان برنامه: 06:43:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:52
 • پایان برنامه: 07:13:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند علمداران حرم . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : مستند گزارشی زندگی مدافع حرم محمد علی قلی زاده ، مدت : 29 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:13:02
 • پایان برنامه: 07:13:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:13
 • پایان برنامه: 07:13:40
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:40
 • پایان برنامه: 07:57:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه روم ، مدت : 44 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:07:57:51
 • پایان برنامه: 07:58:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:53
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:33
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:08:00:33
 • پایان برنامه: 08:01:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:16
 • پایان برنامه: 08:02:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:08:02:34
 • پایان برنامه: 08:03:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:01
 • پایان برنامه: 08:59:30
 • طول برنامه:56 دقیقه

اسراء . بازپخش

تهیه کننده و مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : مسابقه تلفنی قرائت قرآن کریم ، رده سنی : همه مخاطبان ، مدت : 59 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:08:59:30
 • پایان برنامه: 09:00:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر - ما می توانیم

 • شروع برنامه:09:00:39
 • پایان برنامه: 09:01:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:06
 • پایان برنامه: 09:58:06
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید حسین موسوی ، مجری : سیدرضا نواب ، کارشناس :دکتر صالح قاسمی ، موضوع : نقش فرزند در تحکیم خانواده ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:58:06
 • پایان برنامه: 09:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد

 • شروع برنامه:09:59:36
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:43
 • پایان برنامه: 10:17:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:10:17:01
 • پایان برنامه: 10:17:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:28
 • پایان برنامه: 10:17:49
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:49
 • پایان برنامه: 10:25:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت رضا محمدپور

سوره ها و آیات : نازعات 46 - 15 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:25:57
 • پایان برنامه: 10:26:39
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:39
 • پایان برنامه: 10:28:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

زندگی به سبک بندگی

دروغ

 • شروع برنامه:10:28:57
 • پایان برنامه: 10:29:24
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:24
 • پایان برنامه: 11:06:53
 • طول برنامه:37 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان اعتقادی ، مدت : 37 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:11:06:53
 • پایان برنامه: 11:09:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

این دشمن ناکام

 • شروع برنامه:11:09:54
 • پایان برنامه: 11:10:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:21
 • پایان برنامه: 11:43:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

سعادتمندان

قالب : مستند ، موضوع : شرحی بر زندگی آیت ا... صافی گلپایگانی - قسمت سوم ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:11:43:26
 • پایان برنامه: 11:44:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:46
 • پایان برنامه: 11:45:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:13
 • پایان برنامه: 11:45:44
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:44
 • پایان برنامه: 12:02:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای محمود لطفی نیا

سوره ها و آیات : عنکبوت 69 / روم 6 - 1 / علق ، قالب : تلاوت ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:02:53
 • پایان برنامه: 12:03:29
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:29
 • پایان برنامه: 12:04:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:12
 • پایان برنامه: 12:05:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:12:05:30
 • پایان برنامه: 12:05:57
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:57
 • پایان برنامه: 12:46:52
 • طول برنامه:40 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... علیدوست ، موضوع :سیمای صالحان در نهج البلاغه ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:46:52
 • پایان برنامه: 12:48:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:34
 • پایان برنامه: 12:53:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

شمیم یار

مسیر بن بست

 • شروع برنامه:12:53:11
 • پایان برنامه: 12:56:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرای معرفت

آیت ا... تفتی - حقانیت ایمان

 • شروع برنامه:12:56:22
 • پایان برنامه: 12:59:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:05
 • پایان برنامه: 12:59:28
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:28
 • پایان برنامه: 13:05:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخلو

زمر 52 - 46

 • شروع برنامه:13:05:34
 • پایان برنامه: 13:06:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:16
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد آقاتي

 • شروع برنامه:13:11:50
 • پایان برنامه: 13:27:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:27:50
 • پایان برنامه: 13:29:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:13:29:27
 • پایان برنامه: 13:29:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:54
 • پایان برنامه: 13:30:27
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:27
 • پایان برنامه: 13:37:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 78 - 70 ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:37:46
 • پایان برنامه: 13:38:18
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:18
 • پایان برنامه: 13:38:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:45
 • پایان برنامه: 13:45:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:13:45:17
 • پایان برنامه: 13:45:44
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:44
 • پایان برنامه: 13:52:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

آشنایی با سوره های قرآن کریم

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی ، موضوع :آشنایی با سوره حجر ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:13:52:35
 • پایان برنامه: 13:58:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

توان

اندیشه های اقتصادی در منظر اسلام

 • شروع برنامه:13:58:20
 • پایان برنامه: 13:59:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:03
 • پایان برنامه: 14:00:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:14:00:21
 • پایان برنامه: 14:00:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:48
 • پایان برنامه: 14:01:18
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:18
 • پایان برنامه: 14:22:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت علی محمود الشمیس

سوره ها و آیات : شرح / تین / علق / قدر ، قالب : تلاوت ، مدت : 21 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:22:14
 • پایان برنامه: 14:22:53
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:53
 • پایان برنامه: 14:27:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام ثقلین

دوست داشتن یکدیگر - اصلاح بین مردم

 • شروع برنامه:14:27:28
 • پایان برنامه: 14:28:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:50
 • پایان برنامه: 14:29:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:17
 • پایان برنامه: 14:58:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین انصاریان

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین انصاریان ، موضوع : آثار دعا ، مدت : 29 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:58:23
 • پایان برنامه: 14:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:43
 • پایان برنامه: 15:00:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:10
 • پایان برنامه: 15:25:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : استاد یاریگل و استاد وکیل ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:25:22
 • پایان برنامه: 15:25:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:54
 • پایان برنامه: 15:26:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:21
 • پایان برنامه: 16:00:13
 • طول برنامه:33 دقیقه

فرمانروایان مقدس

قالب : انیمیشن ، موضوع : داستان شایستگی سلیمان بر جانشینی داوود ، مدت : 34 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:16:00:13
 • پایان برنامه: 16:00:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:56
 • پایان برنامه: 16:02:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:16:02:14
 • پایان برنامه: 16:02:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:41
 • پایان برنامه: 16:40:10
 • طول برنامه:37 دقیقه

پرسمان . بازپخش

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان اعتقادی ، مدت : 37 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:16:40:10
 • پایان برنامه: 16:40:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:37
 • پایان برنامه: 16:46:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

روزنه

گزارش

 • شروع برنامه:16:46:37
 • پایان برنامه: 16:47:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:04
 • پایان برنامه: 16:47:25
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:25
 • پایان برنامه: 16:57:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت امید حسنی کارگر

سوره ها و آیات : بقره 186 - 183، قالب : تلاوت ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:57:27
 • پایان برنامه: 16:58:08
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:08
 • پایان برنامه: 16:58:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:35
 • پایان برنامه: 17:11:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

سراج

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : دکتر مجید معارف ، موضوع : نسخ در قرآن ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:17:11:25
 • پایان برنامه: 17:13:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:38
 • پایان برنامه: 17:14:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:05
 • پایان برنامه: 17:59:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

نوگلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : مهدی اکبری ، قالب : ترکیبی ، مدت : 45 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:17:59:05
 • پایان برنامه: 17:59:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:48
 • پایان برنامه: 18:00:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:18:00:14
 • پایان برنامه: 18:00:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:41
 • پایان برنامه: 18:57:41
 • طول برنامه:57 دقیقه

طرح ملی قرآنی - بشارت 1453 . زنده

موضوع : طرح ملی قرآن - بشارت 1453 ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:18:57:41
 • پایان برنامه: 18:59:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:01
 • پایان برنامه: 18:59:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:28
 • پایان برنامه: 19:40:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : آیت ا... علیدوست ، موضوع :سیمای صالحان در نهج البلاغه ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:40:23
 • پایان برنامه: 19:40:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:50
 • پایان برنامه: 19:41:21
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:21
 • پایان برنامه: 19:56:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت محمد عکاشه

سوره ها و آیات : انبیاء 112 - 101 ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:56:02
 • پایان برنامه: 19:56:45
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:45
 • پایان برنامه: 19:58:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:58
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : انصاريان

 • شروع برنامه:20:01:11
 • پایان برنامه: 20:01:54
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:54
 • پایان برنامه: 20:03:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:20:03:12
 • پایان برنامه: 20:03:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:39
 • پایان برنامه: 20:15:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

احکام نوجوانان . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام نجاسات ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:20:15:41
 • پایان برنامه: 20:16:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:08
 • پایان برنامه: 20:33:51
 • طول برنامه:17 دقیقه

حدیث کساء

مداح : ميرداماد ، مکان : مشهد مقدس ، مدت : 18 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:20:33:51
 • پایان برنامه: 20:34:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:32
 • پایان برنامه: 20:37:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

در محضر قرآن - آیت ا... جوادی آملی

چه عملی عبادت محسوب میشود

 • شروع برنامه:20:37:08
 • پایان برنامه: 20:38:02
 • طول برنامه:

وله - خوشا آنانکه دائم در نمازند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:02
 • پایان برنامه: 20:38:25
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:25
 • پایان برنامه: 20:43:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای مسعود عنایتی مقدم

بقره 209 - 203

 • شروع برنامه:20:43:45
 • پایان برنامه: 20:44:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:15
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد سبزعلی

 • شروع برنامه:20:49:08
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

آيت ا... شبيري زنجاني

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:57:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:20:57:18
 • پایان برنامه: 20:58:03
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 04 / تیر / 1398

 • شروع برنامه:20:58:03
 • پایان برنامه: 20:58:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:46
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه 3 تیرماه

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:00:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:31
 • پایان برنامه: 21:47:31
 • طول برنامه:47 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : پاک نیت ، مجری : مهدی صفری ، موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 47 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:47:31
 • پایان برنامه: 21:48:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:33
 • پایان برنامه: 21:49:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:00
 • پایان برنامه: 22:00:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

زيارت امين ا...

مداح : محمد رضا طاهری ، مکان : مشهد مقدس ، مدت : 11 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:22:00:23
 • پایان برنامه: 22:00:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:50
 • پایان برنامه: 22:57:50
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت های درخواستی . زنده

تهیه کننده : افشار فتوحی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:22:57:50
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر

 • شروع برنامه:22:59:08
 • پایان برنامه: 22:59:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:35
 • پایان برنامه: 23:36:22
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال صاحبدلان

قالب : نمایشی ، فیلمی از محمدحسین لطیفی ، نویسنده : علیرضا طالب زاده ، قسمت نوزدهم : گمشدن دنیا ، مدت : 37 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:23:36:22
 • پایان برنامه: 23:37:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:44
 • پایان برنامه: 23:44:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

موعود در ادیان

حجت الاسلام فرهودی - منجی در آئین زرتشت

 • شروع برنامه:23:44:29
 • پایان برنامه: 23:45:14
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 04 / تیر / 1398

 • شروع برنامه:23:45:14
 • پایان برنامه: 23:45:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

حیات طیبه

تهیه کننده : وحید علی میرزالو ، قالب : سخنرانی ، کارشناس : استاد ابوالفضل بهرامپور ، موضوع : بهشت جایگاه متقین ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی