جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:27
 • پایان برنامه: 00:01:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:37
 • پایان برنامه: 00:03:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:06
 • پایان برنامه: 00:03:49
 • طول برنامه:

وله رمضان

رمضان مبارک

 • شروع برنامه:00:03:49
 • پایان برنامه: 00:04:33
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:33
 • پایان برنامه: 00:45:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

مناجات خوانی

مداح : حاج محمود کریمی - مشهد مقدس ، مدت : 41 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معارف سیما

 • شروع برنامه:00:45:14
 • پایان برنامه: 00:45:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:58
 • پایان برنامه: 01:00:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنرانی آیت ا... امامی کاشانی

قالب : سخنرانی ، مکان : مسجد شهید مطهری (ع) ، سخنران : آیت ا... امامی کاشانی ، مدت :15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:01:00:58
 • پایان برنامه: 01:01:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:57
 • پایان برنامه: 01:02:23
 • طول برنامه:

وله رمضان

ماه رمضان

 • شروع برنامه:01:02:23
 • پایان برنامه: 01:03:07
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:07
 • پایان برنامه: 02:00:07
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت های درخواستی . زنده

تهیه کننده : افشار فتوحی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:02:00:07
 • پایان برنامه: 02:00:33
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:33
 • پایان برنامه: 02:01:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:17
 • پایان برنامه: 02:09:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

سوگندهای قرآنی . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : آیت ا... سبحانی ، موضوع : سوگندهای قرآن ، مدت : 08 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:09:40
 • پایان برنامه: 02:11:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:10
 • پایان برنامه: 02:11:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:54
 • پایان برنامه: 04:11:54
 • طول برنامه:2 ساعت

خلوت انس . زنده

موضوع : ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارک رمضان، مدت : 100 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:04:11:54
 • پایان برنامه: 04:12:48
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:48
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:18:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد عباس سلیمی

 • شروع برنامه:04:18:32
 • پایان برنامه: 04:20:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

فرهمند - مسجد جمکران

 • شروع برنامه:04:20:17
 • پایان برنامه: 04:25:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز چهارشنبه

احمد نیکبختیان

 • شروع برنامه:04:25:35
 • پایان برنامه: 04:32:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 • شروع برنامه:04:32:34
 • پایان برنامه: 04:34:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز

دعای روز شانزدهم

 • شروع برنامه:04:34:11
 • پایان برنامه: 04:34:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:55
 • پایان برنامه: 04:40:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

احکام ماه رمضان

حجت الاسلام و المسلمین کریمی - احکام روزه

 • شروع برنامه:04:40:38
 • پایان برنامه: 04:42:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:13
 • پایان برنامه: 04:43:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:43
 • پایان برنامه: 04:44:21
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:21
 • پایان برنامه: 04:45:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:05
 • پایان برنامه: 05:45:05
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل یک جزء قرآن کریم . زنده

موضوع : ترتیل یک جزء قرآن کریم - جزء 16 ، مکان : آران و بیدگل ، مدت : 60 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:05:45:05
 • پایان برنامه: 05:46:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:04
 • پایان برنامه: 05:47:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:17
 • پایان برنامه: 05:48:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:01
 • پایان برنامه: 05:56:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

مباحث اخلاقی آیت ا... مکارم شیرازی . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : آیت ا.. مکارم شیرازی ، موضوع : اخلاق و آزادی ، مدت : 09 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:56:54
 • پایان برنامه: 05:58:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:24
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:51
 • پایان برنامه: 06:02:22
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:22
 • پایان برنامه: 06:13:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای جواد فروغی

سوره ها و آیات : طارق / حمد ، قالب : تلاوت ، مدت : 11 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:06:13:06
 • پایان برنامه: 06:13:29
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:29
 • پایان برنامه: 06:14:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:13
 • پایان برنامه: 06:24:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

شمیم رمضان

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... مجتهدی تهرانی ، موضوع : شرح دعای روز شانزدهم ماه رمضان ، مدت : 11 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:24:59
 • پایان برنامه: 06:25:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:43
 • پایان برنامه: 06:56:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

در امتداد فلق

قالب : مستند ، موضوع : فعالیتهای تبلیغی و اجتماعی در شهرک بهارستان شاهرود ، مدت :30 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:56:08
 • پایان برنامه: 06:57:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:07
 • پایان برنامه: 06:57:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:23
 • پایان برنامه: 06:58:07
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:07
 • پایان برنامه: 07:13:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

فیض بندگی

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... رفعتی نائینی ، موضوع : شرح دعای ابوحمزه ثمالی ، مدت :15 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:13:04
 • پایان برنامه: 07:13:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:48
 • پایان برنامه: 07:14:21
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:21
 • پایان برنامه: 07:23:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای محمد مهدی بیگی

سوره ها و آیات : اسراء 83- 77 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:23:13
 • پایان برنامه: 07:23:37
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:37
 • پایان برنامه: 07:24:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:21
 • پایان برنامه: 07:59:35
 • طول برنامه:35 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره دخان ، مدت : 35 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:59:35
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : انصاريان

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:01:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:55
 • پایان برنامه: 08:02:25
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:25
 • پایان برنامه: 08:22:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت محمود منشاوی

سوره ها و آیات : اسراء 87 - 77 / علق 5 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 20 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:22:53
 • پایان برنامه: 08:23:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:16
 • پایان برنامه: 08:24:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:15
 • پایان برنامه: 08:24:28
 • طول برنامه:

وله رمضان

ماه رمضان

 • شروع برنامه:08:24:28
 • پایان برنامه: 08:25:12
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:12
 • پایان برنامه: 08:57:31
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین جباری ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان تاریخ اسلام ، مدت : 32 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:08:57:31
 • پایان برنامه: 08:58:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:42
 • پایان برنامه: 08:59:26
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:26
 • پایان برنامه: 09:56:26
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین تراشیون ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:56:26
 • پایان برنامه: 09:58:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:02
 • پایان برنامه: 09:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

ایستادگی در مقابل ابر قدرتها

 • شروع برنامه:09:59:16
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:59
 • پایان برنامه: 10:17:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

صحیفه سجادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:08
 • پایان برنامه: 10:17:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:52
 • پایان برنامه: 10:56:49
 • طول برنامه:38 دقیقه

حدیث سرو

قالب : مستند ، موضوع : شرح احوال و زندگی آیت ا... ارباب ، مدت : 39 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:10:56:49
 • پایان برنامه: 10:58:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:49
 • پایان برنامه: 10:59:27
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:27
 • پایان برنامه: 11:00:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:11
 • پایان برنامه: 12:03:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم . زنده

موضوع : ترتیل یک جزء قرآن کریم - جزء 16 ، مکان : مشهد مقدس ، مدت : 63 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:12:03:11
 • پایان برنامه: 12:03:58
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:58
 • پایان برنامه: 12:04:42
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:42
 • پایان برنامه: 12:45:51
 • طول برنامه:41 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی ، موضوع : روزی حلال ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:45:51
 • پایان برنامه: 12:46:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:38
 • پایان برنامه: 12:47:01
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:01
 • پایان برنامه: 12:59:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای مختار دهقان

تلاوت در نزد رهبری - آل عمران 126 - 118

 • شروع برنامه:12:59:17
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:04:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد منصوري

 • شروع برنامه:13:04:50
 • پایان برنامه: 13:21:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:21:50
 • پایان برنامه: 13:24:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:13:24:08
 • پایان برنامه: 13:26:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعا - اللهم ادخل علی ...

منصور نورایی

 • شروع برنامه:13:26:19
 • پایان برنامه: 13:27:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز

دعای روز شانزدهم

 • شروع برنامه:13:27:56
 • پایان برنامه: 13:28:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:55
 • پایان برنامه: 13:30:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:31
 • پایان برنامه: 13:31:15
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:15
 • پایان برنامه: 13:58:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

بیان آیت ا... ناصری

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : آیت ا... ناصری ، موضوع : ماه رمضان ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:13:58:15
 • پایان برنامه: 13:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:36
 • پایان برنامه: 14:00:20
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:20
 • پایان برنامه: 14:10:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

مناجات خوانی حاج منصور ارضی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:20
 • پایان برنامه: 14:12:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله رمضان

ماه رحمت - گروه همسرایی معراج

 • شروع برنامه:14:12:59
 • پایان برنامه: 14:13:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:43
 • پایان برنامه: 14:14:04
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:04
 • پایان برنامه: 14:28:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره ها و آیات : بقره 168 - 164 / زلزال ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:28:39
 • پایان برنامه: 14:29:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:21
 • پایان برنامه: 14:30:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:05
 • پایان برنامه: 14:43:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

سراج

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : دکتر مجید معارف ، موضوع : وحی و نزول قرآن ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:14:43:34
 • پایان برنامه: 14:44:30
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:30
 • پایان برنامه: 14:45:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:14
 • پایان برنامه: 14:54:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

سوگندهای قرآنی

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : آیت ا... سبحانی ، موضوع : سوگندهای قرآن ، مدت : 09 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:54:25
 • پایان برنامه: 14:55:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:24
 • پایان برنامه: 14:58:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ - ماه آمرزش

ابتهال - سید کریم موسوی

 • شروع برنامه:14:58:51
 • پایان برنامه: 14:59:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:35
 • پایان برنامه: 15:25:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : استاد یاریگل و استاد وکیل ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:25:19
 • پایان برنامه: 15:26:06
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:06
 • پایان برنامه: 15:26:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:50
 • پایان برنامه: 15:59:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

محفل انس با قرآن کریم

تهیه کننده : پیمان فرح بوشهری ، مکان : مسجد غربا - شاهرود ، قاریان : مهدی عادلی و احمد ابوالقاسمی ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:15:59:14
 • پایان برنامه: 15:59:35
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:35
 • پایان برنامه: 16:00:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:19
 • پایان برنامه: 16:45:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

نوگلان در رمضان

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : شکیبایی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : ... ، مدت 45 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:45:19
 • پایان برنامه: 16:47:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:32
 • پایان برنامه: 16:48:16
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:16
 • پایان برنامه: 17:28:16
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین انصاریان

قالب : سخنرانی ، سخنران :حجت الاسلام والمسلمین انصاریان ، موضوع : فضایل ماه رمضان ، مدت : 42 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:17:28:16
 • پایان برنامه: 17:29:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:15
 • پایان برنامه: 17:29:50
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:50
 • پایان برنامه: 17:30:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:34
 • پایان برنامه: 18:26:53
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

موضوع : ترتیل یک جزء قرآن کریم - جزء 16 ، مکان : حرم امام خمینی (ره) ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:18:26:53
 • پایان برنامه: 18:28:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:23
 • پایان برنامه: 18:30:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام بزرگان - آیت ا... مشکینی

پناه بردن به قرآن

 • شروع برنامه:18:30:06
 • پایان برنامه: 18:30:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:50
 • پایان برنامه: 18:40:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایشگاه قرآن کریم . زنده

مکان : مصلی تهران ، موضوع : گزارش از نمایشگاه قرآن کریم، مدت :10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:18:40:50
 • پایان برنامه: 18:41:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:53
 • پایان برنامه: 18:42:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:37
 • پایان برنامه: 18:54:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

احکام نوجوانان

تهیه کننده : ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام ماه رمضان ، مدت : 12 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:18:54:34
 • پایان برنامه: 18:55:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:33
 • پایان برنامه: 18:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

رونق تولید

 • شروع برنامه:18:58:30
 • پایان برنامه: 18:59:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:14
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

ماه بهشت . زنده

موضوع : ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان، مدت : 78 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:32:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد شریف

 • شروع برنامه:20:32:21
 • پایان برنامه: 20:38:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

آيت ا... شبيري زنجاني

 • شروع برنامه:20:38:13
 • پایان برنامه: 20:41:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعا - یا علی یا عظیم ...

موسوی قهار

 • شروع برنامه:20:41:26
 • پایان برنامه: 20:42:11
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 02 / خرداد / 1398

 • شروع برنامه:20:42:11
 • پایان برنامه: 20:44:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام بزرگان - بیانات مقام معظم رهبری

بهشت

 • شروع برنامه:20:44:07
 • پایان برنامه: 20:44:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:51
 • پایان برنامه: 21:08:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

دعای افتتاح

مداح : زین العابدین ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:21:08:12
 • پایان برنامه: 21:09:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:11
 • پایان برنامه: 21:09:54
 • طول برنامه:

وله رمضان

رمضان مبارک

 • شروع برنامه:21:09:54
 • پایان برنامه: 21:10:38
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:38
 • پایان برنامه: 21:30:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمایشگاه قرآن کریم . زنده

مکان : مصلی تهران ، موضوع : گزارش از نمایشگاه قرآن کریم، مدت : 20 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:21:30:38
 • پایان برنامه: 21:31:15
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:15
 • پایان برنامه: 21:31:59
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:59
 • پایان برنامه: 21:42:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

مباحث اخلاقی آیت ا... مکارم شیرازی

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : آیت ا.. مکارم شیرازی ، موضوع : شاخصه های اخلاق اسلامی ، مدت : 10 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:21:42:17
 • پایان برنامه: 21:44:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:30
 • پایان برنامه: 21:45:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:14
 • پایان برنامه: 21:55:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

مناجات خوانی حاج محمود کریمی

آستان مقدس حضرت امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:21:55:14
 • پایان برنامه: 21:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:44
 • پایان برنامه: 21:59:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

زورگویی و قلدری آمریکا

 • شروع برنامه:21:59:20
 • پایان برنامه: 22:00:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:04
 • پایان برنامه: 22:57:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

عطر رمضان . زنده

مجری : سید وحید مرتضوی ، مکان : امامزاده ابوالحسن (ع) شهر ری ، موضوع : ویژه برنامه ماه رمضان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:22:57:04
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ارزشهای انقلابی و ملی

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 02 / خرداد / 1398

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:00:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:29
 • پایان برنامه: 23:45:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال یوسف پیامبر (ع)

قالب : نمایشی ، تهیه کننده و کارگردان : فرج ا... سلحشور - قسمت چهل و ششم : حرکت پدر و بستگان حضرت یوسف (ع) به سمت مصر ، مدت : 45 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:23:45:41
 • پایان برنامه: 23:46:28
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:28
 • پایان برنامه: 23:48:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:04
 • پایان برنامه: 23:54:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

خانه نور

قم - مسجد امام خمینی (ره)

 • شروع برنامه:23:54:23
 • پایان برنامه: 23:59:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:54
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.