جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:53:55
 • پایان برنامه: 00:54:02
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:54:02
 • پایان برنامه: 01:01:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:01:51
 • پایان برنامه: 01:50:31
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:01:50:31
 • پایان برنامه: 01:53:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:53:58
 • پایان برنامه: 02:34:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:02:34:59
 • پایان برنامه: 02:35:06
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:35:06
 • پایان برنامه: 02:38:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:38:06
 • پایان برنامه: 04:01:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سينمايي هاملن (تکرار)

[محصول] ژاپن [کارگردان] تاکاشي تسوبوکوا [بازيگران] هيدوتوشي نيشيجيما و ماسائو کوماتسو [خلاصه برنامه] قرار است مدرسه قديمي شهر تا سال ديگر خراب شود آقاي ناکامورا از شهرداري دعونامه اي از سراي سالمندان براي آقاي کودو مدير قديمي مدرسه آورد که هنوز در مردسه ز

 • شروع برنامه:04:01:58
 • پایان برنامه: 04:02:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:02:08
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:00
 • پایان برنامه: 04:08:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:08:10
 • پایان برنامه: 04:08:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:08:48
 • پایان برنامه: 04:28:39
 • طول برنامه:19 دقیقه

سينمايي هاملن (تکرار)

[محصول] ژاپن [کارگردان] تاکاشي تسوبوکوا [بازيگران] هيدوتوشي نيشيجيما و ماسائو کوماتسو [خلاصه برنامه] قرار است مدرسه قديمي شهر تا سال ديگر خراب شود آقاي ناکامورا از شهرداري دعونامه اي از سراي سالمندان براي آقاي کودو مدير قديمي مدرسه آورد که هنوز در مردسه ز

 • شروع برنامه:04:28:39
 • پایان برنامه: 04:28:46
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:28:46
 • پایان برنامه: 04:29:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:29:46
 • پایان برنامه: 05:13:12
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي عقابها (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] ساموئل خاچيکيان [بازيگران] سعيد راد-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] در جنگ ايران و عراق يك هواپيماي ارتش ايران، پس از انجام مأموريتي درخاك عراق، مورد حمله عراقي ها قرار مي گيرد و در كردستان عراق سقوط مي كند. خلبان با چتر نجات فرود م

 • شروع برنامه:05:13:12
 • پایان برنامه: 05:14:07
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:14:07
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي عقابها (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] ساموئل خاچيکيان [بازيگران] سعيد راد-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] در جنگ ايران و عراق يك هواپيماي ارتش ايران، پس از انجام مأموريتي درخاك عراق، مورد حمله عراقي ها قرار مي گيرد و در كردستان عراق سقوط مي كند. خلبان با چتر نجات فرود م

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:02:27
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:02:27
 • پایان برنامه: 06:03:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:03:27
 • پایان برنامه: 06:16:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-لاتاري

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:16:46
 • پایان برنامه: 07:16:43
 • طول برنامه:59 دقیقه

سينمايي لاتاري (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين مهدويان [بازيگران] ساعد هدايتي [خلاصه برنامه] اميرعلي و نوشين دو جوان بيست و يک-بيست و دو ساله قصد ازدواج با يکديگر را دارند. خانواده‌ها چندان موافق نيستند. آنها صبر پيشه کرده‌اند تا به مرور زمان رضايت خانواده‌هايشان را ج

 • شروع برنامه:07:16:43
 • پایان برنامه: 07:17:21
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:17:21
 • پایان برنامه: 08:08:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي لاتاري (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين مهدويان [بازيگران] ساعد هدايتي [خلاصه برنامه] اميرعلي و نوشين دو جوان بيست و يک-بيست و دو ساله قصد ازدواج با يکديگر را دارند. خانواده‌ها چندان موافق نيستند. آنها صبر پيشه کرده‌اند تا به مرور زمان رضايت خانواده‌هايشان را ج

 • شروع برنامه:08:08:12
 • پایان برنامه: 08:08:19
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:08:19
 • پایان برنامه: 08:11:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:11:27
 • پایان برنامه: 08:46:27
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي وصيت نامه دکتر مابوزه (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] فريتز لانگ [بازيگران] رودلف کلين روج-اوتو ورنيک [خلاصه برنامه] ين دنباله‏ ى هراس ‏انگيز و پردلهره فيلم خود لانگ، دکتر مابوزه، قمارباز (1922)، داستان مغز متفکر شيطان صفت را از جايى که رها شده بود، ادامه مي‏دهد. فيلم‏بردارى وصيت‏نام

 • شروع برنامه:08:46:27
 • پایان برنامه: 08:47:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:47:30
 • پایان برنامه: 09:26:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي وصيت نامه دکتر مابوزه (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] فريتز لانگ [بازيگران] رودلف کلين روج-اوتو ورنيک [خلاصه برنامه] ين دنباله‏ ى هراس ‏انگيز و پردلهره فيلم خود لانگ، دکتر مابوزه، قمارباز (1922)، داستان مغز متفکر شيطان صفت را از جايى که رها شده بود، ادامه مي‏دهد. فيلم‏بردارى وصيت‏نام

 • شروع برنامه:09:26:04
 • پایان برنامه: 09:26:11
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:26:11
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:28:00
 • پایان برنامه: 10:18:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي هاملن (تکرار)

[محصول] ژاپن [کارگردان] تاکاشي تسوبوکوا [بازيگران] هيدوتوشي نيشيجيما و ماسائو کوماتسو [خلاصه برنامه] قرار است مدرسه قديمي شهر تا سال ديگر خراب شود آقاي ناکامورا از شهرداري دعونامه اي از سراي سالمندان براي آقاي کودو مدير قديمي مدرسه آورد که هنوز در مردسه ز

 • شروع برنامه:10:18:59
 • پایان برنامه: 10:22:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:22:13
 • پایان برنامه: 11:14:57
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي هاملن (تکرار)

[محصول] ژاپن [کارگردان] تاکاشي تسوبوکوا [بازيگران] هيدوتوشي نيشيجيما و ماسائو کوماتسو [خلاصه برنامه] قرار است مدرسه قديمي شهر تا سال ديگر خراب شود آقاي ناکامورا از شهرداري دعونامه اي از سراي سالمندان براي آقاي کودو مدير قديمي مدرسه آورد که هنوز در مردسه ز

 • شروع برنامه:11:14:57
 • پایان برنامه: 11:15:04
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:15:04
 • پایان برنامه: 11:24:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:24:02
 • پایان برنامه: 12:07:28
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي عقابها (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] ساموئل خاچيکيان [بازيگران] سعيد راد-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] در جنگ ايران و عراق يك هواپيماي ارتش ايران، پس از انجام مأموريتي درخاك عراق، مورد حمله عراقي ها قرار مي گيرد و در كردستان عراق سقوط مي كند. خلبان با چتر نجات فرود م

 • شروع برنامه:12:07:28
 • پایان برنامه: 12:10:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:10:47
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي عقابها (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] ساموئل خاچيکيان [بازيگران] سعيد راد-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] در جنگ ايران و عراق يك هواپيماي ارتش ايران، پس از انجام مأموريتي درخاك عراق، مورد حمله عراقي ها قرار مي گيرد و در كردستان عراق سقوط مي كند. خلبان با چتر نجات فرود م

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 12:59:25
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:59:25
 • پایان برنامه: 13:01:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار مجيد انتظامي (دوشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:01:17
 • پایان برنامه: 13:01:35
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:01:35
 • پایان برنامه: 13:03:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:03:56
 • پایان برنامه: 13:04:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:04:06
 • پایان برنامه: 13:05:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:38
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:23
 • پایان برنامه: 13:11:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:11:33
 • پایان برنامه: 13:11:40
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:11:40
 • پایان برنامه: 13:21:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:21:50
 • پایان برنامه: 14:05:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيلم آلتيناي

[محصول] ايران [کارگردان] شاهين باباپور [بازيگران] حسين توشه [خلاصه برنامه] ايل ترکمن به اسبي علاقه خاصي دارند که جزو اسب‌هاي اصيل ترکمن است، شخصي به دزدي اسب روي مي‌آورد و کشته مي‌شود

 • شروع برنامه:14:05:15
 • پایان برنامه: 14:09:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:09:34
 • پایان برنامه: 14:47:04
 • طول برنامه:37 دقیقه

فيلم آلتيناي

[محصول] ايران [کارگردان] شاهين باباپور [بازيگران] حسين توشه [خلاصه برنامه] ايل ترکمن به اسبي علاقه خاصي دارند که جزو اسب‌هاي اصيل ترکمن است، شخصي به دزدي اسب روي مي‌آورد و کشته مي‌شود

 • شروع برنامه:14:47:04
 • پایان برنامه: 14:47:29
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:47:29
 • پایان برنامه: 14:49:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار مجيد انتظامي (دوشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:49:21
 • پایان برنامه: 14:49:28
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:49:28
 • پایان برنامه: 15:00:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:00:22
 • پایان برنامه: 15:35:22
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي وصيت نامه دکتر مابوزه (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] فريتز لانگ [بازيگران] رودلف کلين روج-اوتو ورنيک [خلاصه برنامه] ين دنباله‏ ى هراس ‏انگيز و پردلهره فيلم خود لانگ، دکتر مابوزه، قمارباز (1922)، داستان مغز متفکر شيطان صفت را از جايى که رها شده بود، ادامه مي‏دهد. فيلم‏بردارى وصيت‏نام

 • شروع برنامه:15:35:22
 • پایان برنامه: 15:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 16:17:34
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي وصيت نامه دکتر مابوزه (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] فريتز لانگ [بازيگران] رودلف کلين روج-اوتو ورنيک [خلاصه برنامه] ين دنباله‏ ى هراس ‏انگيز و پردلهره فيلم خود لانگ، دکتر مابوزه، قمارباز (1922)، داستان مغز متفکر شيطان صفت را از جايى که رها شده بود، ادامه مي‏دهد. فيلم‏بردارى وصيت‏نام

 • شروع برنامه:16:17:34
 • پایان برنامه: 16:17:59
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:17:59
 • پایان برنامه: 16:37:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:37:10
 • پایان برنامه: 16:37:17
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:37:17
 • پایان برنامه: 16:47:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:47:03
 • پایان برنامه: 17:00:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-لاتاري

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:22
 • پایان برنامه: 18:00:19
 • طول برنامه:59 دقیقه

سينمايي لاتاري (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين مهدويان [بازيگران] ساعد هدايتي [خلاصه برنامه] اميرعلي و نوشين دو جوان بيست و يک-بيست و دو ساله قصد ازدواج با يکديگر را دارند. خانواده‌ها چندان موافق نيستند. آنها صبر پيشه کرده‌اند تا به مرور زمان رضايت خانواده‌هايشان را ج

 • شروع برنامه:18:00:19
 • پایان برنامه: 18:04:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:04:57
 • پایان برنامه: 18:55:48
 • طول برنامه:50 دقیقه

سينمايي لاتاري (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] محمدحسين مهدويان [بازيگران] ساعد هدايتي [خلاصه برنامه] اميرعلي و نوشين دو جوان بيست و يک-بيست و دو ساله قصد ازدواج با يکديگر را دارند. خانواده‌ها چندان موافق نيستند. آنها صبر پيشه کرده‌اند تا به مرور زمان رضايت خانواده‌هايشان را ج

 • شروع برنامه:18:55:48
 • پایان برنامه: 18:55:55
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:55:55
 • پایان برنامه: 19:06:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:06:19
 • پایان برنامه: 19:45:02
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:19:45:02
 • پایان برنامه: 19:49:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:49:13
 • پایان برنامه: 20:28:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:20:28:18
 • پایان برنامه: 20:28:43
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:28:43
 • پایان برنامه: 20:43:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:46
 • پایان برنامه: 20:43:56
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:56
 • پایان برنامه: 20:44:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:44:27
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:48:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:56
 • پایان برنامه: 20:49:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:06
 • پایان برنامه: 20:49:13
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:13
 • پایان برنامه: 21:00:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:00:12
 • پایان برنامه: 21:44:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:21:44:20
 • پایان برنامه: 21:48:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:48:26
 • پایان برنامه: 22:32:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:22:32:32
 • پایان برنامه: 22:32:57
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:32:57
 • پایان برنامه: 22:34:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:34:54
 • پایان برنامه: 22:35:01
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:35:01
 • پایان برنامه: 22:44:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:44:51
 • پایان برنامه: 23:00:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

پيش نمايش-بچه راننده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:46
 • پایان برنامه: 23:44:54
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي بچه راننده

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد

 • شروع برنامه:23:44:54
 • پایان برنامه: 23:46:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:46:50
 • پایان برنامه: 23:59:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

سينمايي بچه راننده

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد