جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال وضعیت سفید (قسمت 13)

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:00:24:14
 • پایان برنامه: 00:25:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:25:24
 • پایان برنامه: 00:26:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:26:40
 • پایان برنامه: 00:27:20
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:27:20
 • پایان برنامه: 00:29:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

دولت و تولید .

 • شروع برنامه:00:29:20
 • پایان برنامه: 00:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:29:40
 • پایان برنامه: 00:29:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:29:59
 • پایان برنامه: 00:30:11
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:00:30:11
 • پایان برنامه: 00:56:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:00:56:11
 • پایان برنامه: 00:56:51
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:56:51
 • پایان برنامه: 00:58:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:00:58:20
 • پایان برنامه: 00:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی امام رضایی ها

[تهیه کننده : جمعیت امام رضایی ها] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:00:59:20
 • پایان برنامه: 00:59:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:59:40
 • پایان برنامه: 00:59:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:00:59:52
 • پایان برنامه: 01:00:04
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:01:00:04
 • پایان برنامه: 01:29:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:01:29:02
 • پایان برنامه: 01:29:20
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:01:29:20
 • پایان برنامه: 01:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:40
 • پایان برنامه: 01:29:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:29:45
 • پایان برنامه: 01:29:57
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سرداران روستا

رزمندگان دفاع مقدس که الان مشغول به دامپروری و کشاورزی هستند.

 • شروع برنامه:01:29:57
 • پایان برنامه: 02:10:37
 • طول برنامه:40 دقیقه

سرداران روستا

[تهیه کننده : حسین همایونفر] - [کارگردان : پناه بر خدا رضایی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:02:10:37
 • پایان برنامه: 02:10:47
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:02:10:47
 • پایان برنامه: 02:12:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:02:12:16
 • پایان برنامه: 02:17:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرمانده در سیستان

تصاویری از سیستان که توسط گروه برنامه ساز مستند مسابقه ی فرمانده تولید شده اند

 • شروع برنامه:02:17:22
 • پایان برنامه: 02:19:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:02:19:06
 • پایان برنامه: 02:20:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:20:22
 • پایان برنامه: 02:29:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اکسیژن 18

[تهیه کننده :بابایی - سازمان انرژی اتمی ایران]

 • شروع برنامه:02:29:20
 • پایان برنامه: 02:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:29:40
 • پایان برنامه: 02:29:49
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:29:49
 • پایان برنامه: 02:30:01
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه برده های دنیای سایبری

برنامه بعدی : برده های دنیای سایبری

 • شروع برنامه:02:30:01
 • پایان برنامه: 02:53:19
 • طول برنامه:23 دقیقه

برده های دنیای سایبری

تهیه کننده:تک پرس - کارگردان:وانینا کانبان - سال تولید:2007 - موضوع:بهره کشی از افراد در دنیای سایبری

 • شروع برنامه:02:53:19
 • پایان برنامه: 02:56:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:56:55
 • پایان برنامه: 02:57:15
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:57:15
 • پایان برنامه: 02:57:26
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:57:26
 • پایان برنامه: 02:57:38
 • طول برنامه:

تا چند لحظه دیگر فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:02:57:38
 • پایان برنامه: 03:55:51
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[تهیه کننده : حسین افشار] - [کارگردان : میثم بابایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:03:55:51
 • پایان برنامه: 03:57:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناظر دیدنی خوزستان

آبشار شوی

 • شروع برنامه:03:57:06
 • پایان برنامه: 03:57:57
 • طول برنامه:

سخنان امام خمینی رحمت الله علیه

گزیده سخنان امام خمینی (رحمت الله علیه) در وصف قرآن

 • شروع برنامه:03:57:57
 • پایان برنامه: 04:02:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرائت قرآن

قرائت قرآن سوره بلد توسط شیخ محمد اللیثی

 • شروع برنامه:04:02:15
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:

اذان گاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:07:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

اذان صبح با صدای استاد رحیم مؤذن زاده

 • شروع برنامه:04:07:10
 • پایان برنامه: 04:08:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:04:08:47
 • پایان برنامه: 04:13:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام محمودی

 • شروع برنامه:04:13:47
 • پایان برنامه: 04:14:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:04:14:47
 • پایان برنامه: 04:15:07
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:15:07
 • پایان برنامه: 04:15:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:15:13
 • پایان برنامه: 04:15:25
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه روزهای آزادی

دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان

 • شروع برنامه:04:15:25
 • پایان برنامه: 04:50:07
 • طول برنامه:34 دقیقه

روزهای آزادی

دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان

 • شروع برنامه:04:50:07
 • پایان برنامه: 04:50:42
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

تالاب شادگان

 • شروع برنامه:04:50:42
 • پایان برنامه: 04:52:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:04:52:26
 • پایان برنامه: 04:53:24
 • طول برنامه:

آنونس بزرگراه همت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:53:24
 • پایان برنامه: 04:59:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اینجا آسمان زیباست

کارگردان: جواد رئیسی-مسعود کارگر

 • شروع برنامه:04:59:20
 • پایان برنامه: 04:59:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:59:40
 • پایان برنامه: 04:59:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:59:45
 • پایان برنامه: 04:59:57
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه فیروزه

[تهیه کننده و کارگردان : حسن حبیب زاده] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:04:59:57
 • پایان برنامه: 05:25:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

فیروزه

[تهیه کننده و کارگردان : حسن حبیب زاده] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:05:25:32
 • پایان برنامه: 05:28:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

[تهیه کننده و کارگردان : امیر مزرعتی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:05:28:04
 • پایان برنامه: 05:29:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:29:20
 • پایان برنامه: 05:29:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:29:40
 • پایان برنامه: 05:29:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:29:52
 • پایان برنامه: 05:30:04
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:05:30:04
 • پایان برنامه: 05:59:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:05:59:02
 • پایان برنامه: 05:59:20
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:05:59:20
 • پایان برنامه: 05:59:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:59:40
 • پایان برنامه: 05:59:57
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:05:59:57
 • پایان برنامه: 06:00:09
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:06:00:09
 • پایان برنامه: 06:26:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه (بازپخش)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:06:26:09
 • پایان برنامه: 06:27:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:06:27:58
 • پایان برنامه: 06:28:56
 • طول برنامه:

آنونس بزرگراه همت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:28:56
 • پایان برنامه: 06:33:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

طبیعت و مردم

[تهیه کننده: خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان: سیاوش سرمدی] - [سال تولید : 1391]

 • شروع برنامه:06:33:08
 • پایان برنامه: 06:34:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:34:52
 • پایان برنامه: 06:37:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تعمیر

[تهیه کننده : سید حسن عبادی مهر] - [کارگردان : رضا کشاورز]

 • شروع برنامه:06:37:59
 • پایان برنامه: 06:39:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:39:26
 • پایان برنامه: 06:44:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

غزال

آوانما با موضوع امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:06:44:35
 • پایان برنامه: 06:44:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:44:55
 • پایان برنامه: 06:45:12
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:45:12
 • پایان برنامه: 06:45:24
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سخنرانی مذهبی

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:06:45:24
 • پایان برنامه: 07:18:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

حجت الاسلام والمسلمین سید حمید میرباقری.

 • شروع برنامه:07:18:14
 • پایان برنامه: 07:19:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:19:14
 • پایان برنامه: 07:23:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

شاه پناهم بده

آوانمایی با صدای دولتمند خلف

 • شروع برنامه:07:23:52
 • پایان برنامه: 07:25:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:25:34
 • پایان برنامه: 07:26:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قیام لله

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:26:49
 • پایان برنامه: 07:28:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

امام رضایی ها

پیام پیمان ماهری پور (قوی ترین مرد ایران) جهت دعوت مردم برای کمک به سیل زدگان

 • شروع برنامه:07:28:29
 • پایان برنامه: 07:29:20
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:07:29:20
 • پایان برنامه: 07:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:29:40
 • پایان برنامه: 07:29:49
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:29:49
 • پایان برنامه: 07:30:01
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه برده های دنیای سایبری

برنامه بعدی : برده های دنیای سایبری

 • شروع برنامه:07:30:01
 • پایان برنامه: 07:53:19
 • طول برنامه:23 دقیقه

برده های دنیای سایبری

تهیه کننده:تک پرس - کارگردان:وانینا کانبان - سال تولید:2007 - موضوع:بهره کشی از افراد در دنیای سایبری

 • شروع برنامه:07:53:19
 • پایان برنامه: 07:53:54
 • طول برنامه:

دیدنی های ایران

نماهنگی با موضوع تپه باستانی تمگران

 • شروع برنامه:07:53:54
 • پایان برنامه: 07:55:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نوعروسان خشخاش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:55:08
 • پایان برنامه: 07:56:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:07:56:52
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

از کجا شروع کنم

[تهیه کننده : ستاد رسانه ای رونق تولید] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:00:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:00:29
 • پایان برنامه: 08:00:41
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه چاپ اول

[تهیه کننده : مصطفی پورمحمدی] - [کارگردان : محمد جواد خداوردیان] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:08:00:41
 • پایان برنامه: 08:46:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

چاپ اول

[تهیه کننده : مصطفی پورمحمدی] - [کارگردان : محمد جواد خداوردیان] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:08:46:34
 • پایان برنامه: 08:46:54
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:08:46:54
 • پایان برنامه: 08:47:34
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:47:34
 • پایان برنامه: 08:49:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:08:49:03
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میراث ایران (شیراز)

تصاویر تولیدی از نقاط مختلف ایران که با موسیقی سنتی هماهنگ شده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 08:54:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:54:20
 • پایان برنامه: 08:54:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:54:29
 • پایان برنامه: 08:54:41
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه روزهای آزادی

دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان

 • شروع برنامه:08:54:41
 • پایان برنامه: 09:29:23
 • طول برنامه:34 دقیقه

روزهای آزادی

دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان

 • شروع برنامه:09:29:23
 • پایان برنامه: 09:30:15
 • طول برنامه:

نماهنگ (باداب سورت)

مناطق طبیعی بکر ایران

 • شروع برنامه:09:30:15
 • پایان برنامه: 09:30:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:30:35
 • پایان برنامه: 09:30:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:30:56
 • پایان برنامه: 09:31:08
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه وضعیت سفید

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:09:31:08
 • پایان برنامه: 10:25:22
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال وضعیت سفید (قسمت 13)

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:10:25:22
 • پایان برنامه: 10:25:36
 • طول برنامه:

طبیعت ایران

نماهنگی از مناطق دیدنی ایران

 • شروع برنامه:10:25:36
 • پایان برنامه: 10:26:22
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:10:26:22
 • پایان برنامه: 10:27:20
 • طول برنامه:

آنونس بزرگراه همت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:27:20
 • پایان برنامه: 10:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

امام رضایی ها

پیام پیمان ماهری پور (قوی ترین مرد ایران) جهت دعوت مردم برای کمک به سیل زدگان

 • شروع برنامه:10:29:00
 • پایان برنامه: 10:29:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:29:20
 • پایان برنامه: 10:29:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:29:30
 • پایان برنامه: 10:29:42
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:10:29:42
 • پایان برنامه: 10:58:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:10:58:40
 • پایان برنامه: 10:59:20
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:59:20
 • پایان برنامه: 10:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:59:40
 • پایان برنامه: 10:59:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:59:59
 • پایان برنامه: 11:00:11
 • طول برنامه:

تا چند لحظه دیگر فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:11:00:11
 • پایان برنامه: 11:58:24
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[تهیه کننده : حسین افشار] - [کارگردان : میثم بابایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:11:58:24
 • پایان برنامه: 11:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:11:59:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:13
 • پایان برنامه: 12:00:25
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه سرداران روستا

رزمندگان دفاع مقدس که الان مشغول به دامپروری و کشاورزی هستند.

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 12:41:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

سرداران روستا

[تهیه کننده : حسین همایونفر] - [کارگردان : پناه بر خدا رضایی] - [سال تولید : 1395]

 • شروع برنامه:12:41:05
 • پایان برنامه: 12:41:45
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:41:45
 • پایان برنامه: 12:42:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:42:02
 • پایان برنامه: 12:42:14
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه برده های دنیای سایبری

برنامه بعدی : برده های دنیای سایبری

 • شروع برنامه:12:42:14
 • پایان برنامه: 13:05:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

برده های دنیای سایبری

تهیه کننده:تک پرس - کارگردان:وانینا کانبان - سال تولید:2007 - موضوع:بهره کشی از افراد در دنیای سایبری

 • شروع برنامه:13:05:32
 • پایان برنامه: 13:06:10
 • طول برنامه:

صلوات

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:13:06:10
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

اذان گاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:23
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:19:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز جماعت

اقامه ی نماز جماعت ظهر به امامت حجه الاسلام حسینی .

 • شروع برنامه:13:19:19
 • پایان برنامه: 13:21:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:13:21:01
 • پایان برنامه: 13:22:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:22:14
 • پایان برنامه: 13:25:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

قفل فرمان

رعایت حق الناس

 • شروع برنامه:13:25:31
 • پایان برنامه: 13:26:17
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:13:26:17
 • پایان برنامه: 13:29:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

مردم عاشق

[تهیه کننده : مصطفی هیودی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : مصطفی هیودی] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:13:29:53
 • پایان برنامه: 13:30:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:30:13
 • پایان برنامه: 13:30:37
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:30:37
 • پایان برنامه: 13:30:49
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه چاپ اول

[تهیه کننده : مصطفی پورمحمدی] - [کارگردان : محمد جواد خداوردیان] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:13:30:49
 • پایان برنامه: 14:16:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

چاپ اول

[تهیه کننده : مصطفی پورمحمدی] - [کارگردان : محمد جواد خداوردیان] - [سال تولید : 1398]

 • شروع برنامه:14:16:42
 • پایان برنامه: 14:18:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایران آینده

تصویری از آرزوهای مردم ایران با موضوع عصر فضایی

 • شروع برنامه:14:18:31
 • پایان برنامه: 14:19:17
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:14:19:17
 • پایان برنامه: 14:20:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قیام لله

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:20:32
 • پایان برنامه: 14:22:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:14:22:01
 • پایان برنامه: 14:29:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

صحنه جرم

کارگردان: حمید بیات عباسی - داود احمدی - تهیه کننده: علی محمد محتشمی نژاد - سال تولید: 94-95

 • شروع برنامه:14:29:20
 • پایان برنامه: 14:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:29:40
 • پایان برنامه: 14:29:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:14:29:50
 • پایان برنامه: 14:30:02
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه وضعیت سفید

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:14:30:02
 • پایان برنامه: 15:24:16
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال وضعیت سفید (قسمت 13)

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:15:24:16
 • پایان برنامه: 15:24:49
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:24:49
 • پایان برنامه: 15:25:35
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:15:25:35
 • پایان برنامه: 15:26:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:26:51
 • پایان برنامه: 15:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم

این قسمت: پرورش انار

 • شروع برنامه:15:29:00
 • پایان برنامه: 15:29:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:29:20
 • پایان برنامه: 15:29:30
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:29:30
 • پایان برنامه: 15:29:42
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:15:29:42
 • پایان برنامه: 15:58:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیده شو

[تهیه کننده : محمد مظفری] - [کارگردان : محمد بهزاد] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:15:58:40
 • پایان برنامه: 15:59:20
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:59:20
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 15:59:51
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:59:51
 • پایان برنامه: 16:00:03
 • طول برنامه:

تا چند لحظه دیگر فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:16:00:03
 • پایان برنامه: 16:58:16
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[تهیه کننده : حسین افشار] - [کارگردان : میثم بابایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:16:58:16
 • پایان برنامه: 16:58:45
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی خوزستان

تاراز

 • شروع برنامه:16:58:45
 • پایان برنامه: 16:59:31
 • طول برنامه:

آنونس جهان آرا

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:16:59:31
 • پایان برنامه: 17:00:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نوعروسان خشخاش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:00:45
 • پایان برنامه: 17:01:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:01:05
 • پایان برنامه: 17:01:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:01:11
 • پایان برنامه: 17:01:23
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه روزهای آزادی

دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان

 • شروع برنامه:17:01:23
 • پایان برنامه: 17:19:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزهای آزادی

[تهیه کننده :وحید فرجی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : وحید فرجی] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:17:19:45
 • پایان برنامه: 17:19:51
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:19:51
 • پایان برنامه: 17:21:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:21:07
 • پایان برنامه: 17:22:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نوعروسان خشخاش

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:22:21
 • پایان برنامه: 17:22:27
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:22:27
 • پایان برنامه: 17:38:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

روزهای آزادی

[تهیه کننده :وحید فرجی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : وحید فرجی] - [سال تولید :1397]

 • شروع برنامه:17:38:09
 • پایان برنامه: 17:39:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

کوهرنگ - لاله های واژگون

مناطق طبیعی بکر ایران

 • شروع برنامه:17:39:55
 • پایان برنامه: 17:41:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:41:08
 • پایان برنامه: 17:42:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:17:42:50
 • پایان برنامه: 17:44:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:44:10
 • پایان برنامه: 17:51:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

شهر قصه

تهیه کننده و کارگردان:حسام اسلامی - سال تولید:1394

 • شروع برنامه:17:51:17
 • پایان برنامه: 17:51:47
 • طول برنامه:

معرفی سایت شبکه افق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:51:47
 • پایان برنامه: 17:59:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

صحنه جرم

کارگردان: حمید بیات عباسی - داود احمدی - تهیه کننده: علی محمد محتشمی نژاد - سال تولید: 94-95

 • شروع برنامه:17:59:15
 • پایان برنامه: 17:59:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:59:35
 • پایان برنامه: 17:59:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:17:59:45
 • پایان برنامه: 17:59:57
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه نوعروسان خشخاش

[تهیه کننده : Clover Films] - [کارگردان : Najibullah Quraishi] - [سال تولید :2012]

 • شروع برنامه:17:59:57
 • پایان برنامه: 18:24:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

نوعروسان خشخاش

[تهیه کننده : Clover Films] - [کارگردان : Najibullah Quraishi] - [سال تولید :2012]

 • شروع برنامه:18:24:06
 • پایان برنامه: 18:24:12
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:24:12
 • پایان برنامه: 18:25:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:18:25:41
 • پایان برنامه: 18:26:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس من مرگ می شوم

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:26:52
 • پایان برنامه: 18:26:58
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:26:58
 • پایان برنامه: 18:54:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

نوعروسان خشخاش

[تهیه کننده : Clover Films] - [کارگردان : Najibullah Quraishi] - [سال تولید :2012]

 • شروع برنامه:18:54:35
 • پایان برنامه: 18:55:11
 • طول برنامه:

اینجا ایران است سرزمین ماندگار

پخت نان محلی در بندر تاریخی سیراف بوشهر

 • شروع برنامه:18:55:11
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقتدار موشکی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:00:09
 • پایان برنامه: 19:00:21
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه عصرانه

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:19:00:21
 • پایان برنامه: 19:26:21
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصرانه(زنده)

[مروری بر رویدادها در مطبوعات و فضای مجازی] - [سردبیر : محمدرضا باقری] - [مدیر تولید: حمید جوادی]

 • شروع برنامه:19:26:21
 • پایان برنامه: 19:27:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:27:41
 • پایان برنامه: 19:29:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:19:29:10
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:29:41
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:29:41
 • پایان برنامه: 19:29:53
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه قیام لله

مستندی با موضوع کارآفرینی و راه اندازی کارگاه های کوچک اقتصادی توسط فعالان در حوزه کارآفرینی

 • شروع برنامه:19:29:53
 • پایان برنامه: 19:51:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

قیام لله

[تهیه کننده : روایت فتح] - [کارگردان : مصطفی کرمی]

 • شروع برنامه:19:51:38
 • پایان برنامه: 19:55:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

فتوت

[تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی] - [کارگردان : احمد کشاورز] - [سال تولید : 1393]

 • شروع برنامه:19:55:04
 • پایان برنامه: 19:56:02
 • طول برنامه:

آنونس بزرگراه همت

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:56:02
 • پایان برنامه: 19:57:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس به نام خلق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:19:57:18
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شیهد بهشتی

کار گرافیکی زنگی شهید بهشتی .

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:00:20
 • پایان برنامه: 20:00:36
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:00:36
 • پایان برنامه: 20:00:48
 • طول برنامه:

تا چند لحظه دیگر فرمانده

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:20:00:48
 • پایان برنامه: 20:41:48
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[تهیه کننده : حسین افشار] - [کارگردان : میثم بابایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:20:41:48
 • پایان برنامه: 20:41:54
 • طول برنامه:

اذانگاهی

التماس دعا

 • شروع برنامه:20:41:54
 • پایان برنامه: 20:44:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

همت بلند

[سال تولید : 1397]

 • شروع برنامه:20:44:32
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

مؤذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:20:49:16
 • پایان برنامه: 20:50:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان

اللهم عجل لولیک الفرج

 • شروع برنامه:20:50:53
 • پایان برنامه: 20:50:59
 • طول برنامه:

اذانگاهی

التماس دعا

 • شروع برنامه:20:50:59
 • پایان برنامه: 21:09:43
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[تهیه کننده : حسین افشار] - [کارگردان : میثم بابایی] - [سال تولید : 1396]

 • شروع برنامه:21:09:43
 • پایان برنامه: 21:11:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:11:03
 • پایان برنامه: 21:11:23
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:11:23
 • پایان برنامه: 21:11:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:11:31
 • پایان برنامه: 21:11:43
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه به نام خلق

[تهیه کننده :ایمان گودرزی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : ایمان گودرزی] - [سال تولید : 1395-1397]

 • شروع برنامه:21:11:43
 • پایان برنامه: 21:30:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

به نام خلق

[تهیه کننده :ایمان گودرزی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : ایمان گودرزی] - [سال تولید : 1395-1397]

 • شروع برنامه:21:30:04
 • پایان برنامه: 21:30:10
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:30:10
 • پایان برنامه: 21:31:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نیمه پنهان ماه

TAMAS@OFOGHTV.IR صندوق پستی : 689-19935

 • شروع برنامه:21:31:37
 • پایان برنامه: 21:32:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان آرا

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:32:57
 • پایان برنامه: 21:33:03
 • طول برنامه:

آنونس

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:33:03
 • پایان برنامه: 21:52:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

به نام خلق

[تهیه کننده :ایمان گودرزی - بسیج صدا و سیما] - [کارگردان : ایمان گودرزی] - [سال تولید : 1395-1397]

 • شروع برنامه:21:52:40
 • پایان برنامه: 21:53:20
 • طول برنامه:

ایران افتخار من

دست در دست هم برای میهن ...

 • شروع برنامه:21:53:20
 • پایان برنامه: 21:54:03
 • طول برنامه:

آنونس نبرد برای زندگی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:54:03
 • پایان برنامه: 21:55:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس وضعیت سفید

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:21:55:16
 • پایان برنامه: 22:00:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقتدار موشکی

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:00:05
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:01:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:01:20
 • پایان برنامه: 22:01:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:22:01:43
 • پایان برنامه: 22:01:55
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه جهان آرا

برنامه بعدی : جهان آرا

 • شروع برنامه:22:01:55
 • پایان برنامه: 23:10:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

جهان آرا (زنده)

بررسی ابعاد رسانه ای و عملیات روانی انهدام پهپاد آمریکایی

 • شروع برنامه:23:10:20
 • پایان برنامه: 23:26:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:55
 • پایان برنامه: 23:28:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یاران صادق

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:28:08
 • پایان برنامه: 23:29:05
 • طول برنامه:

آنونس حدیث سرو

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:29:05
 • پایان برنامه: 23:29:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:29:25
 • پایان برنامه: 23:29:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:29:46
 • پایان برنامه: 23:29:58
 • طول برنامه:

تقدیم برنامه وضعیت سفید

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]

 • شروع برنامه:23:29:58
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال وضعیت سفید (قسمت 14)

[تهیه کننده : محمدرضا شفیعی] - [کارگردان : حمید نعمت‌الله] - [سال تولید : 1387-1390]