جدول پخش

شبکه ifilm
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بدون شرح قسمت 58

بازیگران: فتحعلی اویسی-مریم سعادت-محمود بصیری-بیژن بنفشه خواه-امیر جعفری-لیلی رشیدی-مهدی صبایی-فلامک جنیدی-امیر نوری

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

روزی بود روزی نبود قسمت 1

کارگردان: سید محمد مختاری بازیگران: کرامت رودساز – احسان نوروزی – علی یازرلو – علیرضا پاکزاد – رضا شریعتی

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آخرین بازی قسمت 18

کارگردان: حسین سهیلی زاده بازیگران: امیرحسین رستمی-بهاره افشاری-روناک یونسی-مانی نوری-مهران ضیغمی-آتش تقی پور-زویا امامی-مهدی سلوکی

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

بچه های خیابان قسمت 22

کارگردان : همایون اسعدیان بازیگران: سعید پور صمیمی – کوروش تهامی- رضا بابک – علی رشوند هرانکی – مرضیه برومند – سپیده خداوردی – امیر مهدی کیا

 • شروع برنامه:03:48:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سارق روح قسمت 14

کارگردان : احمد معظمی بازیگران: دانیال حکیمی – محمود پاک نیت – متین ستوده – ساناز سعیدی – نگین معتضدی – بهرام ابراهیمی – ساغر عزیزی

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

جاده قدیم قسمت 19

کارگردان: بهرام بهرامیان بازیگران: شهرام حقیقت دوست-حمیدرضا آذرنگ-یکتا ناصر-حبیب دهقان نسب-محرم زینال زاده-امید روحانی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

در جستجوی آرامش قسمت 13

کارگردان: سعید سلطانی بازیگران: مهدی هاشمی – داریوش فرهنگ – پرویز فلاحی پور – حدیث میرامینی – فرشته سرابندی – کمند امیرسلیمانی – عطا عمرانی

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بدون شرح قسمت 58

بازیگران: فتحعلی اویسی-مریم سعادت-محمود بصیری-بیژن بنفشه خواه-امیر جعفری-لیلی رشیدی-مهدی صبایی-فلامک جنیدی-امیر نوری

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزی بود روزی نبود قسمت 1

کارگردان: سید محمد مختاری بازیگران: کرامت رودساز – احسان نوروزی – علی یازرلو – علیرضا پاکزاد – رضا شریعتی

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آخرین بازی قسمت 18

کارگردان: حسین سهیلی زاده بازیگران: امیرحسین رستمی-بهاره افشاری-روناک یونسی-مانی نوری-مهران ضیغمی-آتش تقی پور-زویا امامی-مهدی سلوکی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

بچه های خیابان قسمت 22

کارگردان : همایون اسعدیان بازیگران: سعید پور صمیمی – کوروش تهامی- رضا بابک – علی رشوند هرانکی – مرضیه برومند – سپیده خداوردی – امیر مهدی کیا

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میلن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سارق روح قسمت 14

کارگردان : احمد معظمی بازیگران: دانیال حکیمی – محمود پاک نیت – متین ستوده – ساناز سعیدی – نگین معتضدی – بهرام ابراهیمی – ساغر عزیزی

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

جاده قدیم قسمت 19

کارگردان: بهرام بهرامیان بازیگران: شهرام حقیقت دوست-حمیدرضا آذرنگ-یکتا ناصر-حبیب دهقان نسب-محرم زینال زاده-امید روحانی

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

در جستجوی آرامش قسمت 13

کارگردان: سعید سلطانی بازیگران: مهدی هاشمی – داریوش فرهنگ – پرویز فلاحی پور – حدیث میرامینی – فرشته سرابندی – کمند امیرسلیمانی – عطا عمرانی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه نما به نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

بدون شرح قسمت 59

بازیگران: فتحعلی اویسی-مریم سعادت-محمود بصیری-بیژن بنفشه خواه-امیر جعفری-لیلی رشیدی-مهدی صبایی-فلامک جنیدی-امیر نوری

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روزی بود روزی نبود قسمت 2

کارگردان: سید محمد مختاری بازیگران: کرامت رودساز – احسان نوروزی – علی یازرلو – علیرضا پاکزاد – رضا شریعتی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه نما به نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آخرین بازی قسمت 19

کارگردان: حسین سهیلی زاده بازیگران: امیرحسین رستمی-بهاره افشاری-روناک یونسی-مانی نوری-مهران ضیغمی-آتش تقی پور-زویا امامی-مهدی سلوکی

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بچه های خیابان قسمت 23

کارگردان : همایون اسعدیان بازیگران: سعید پور صمیمی – کوروش تهامی- رضا بابک – علی رشوند هرانکی – مرضیه برومند – سپیده خداوردی – امیر مهدی کیا

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سارق روح قسمت 15

کارگردان : احمد معظمی بازیگران: دانیال حکیمی – محمود پاک نیت – متین ستوده – ساناز سعیدی – نگین معتضدی – بهرام ابراهیمی – ساغر عزیزی

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

جاده قدیم قسمت 20

کارگردان: بهرام بهرامیان بازیگران: شهرام حقیقت دوست-حمیدرضا آذرنگ-یکتا ناصر-حبیب دهقان نسب-محرم زینال زاده-امید روحانی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

در جستجوی آرامش قسمت 14

کارگردان: سعید سلطانی بازیگران: مهدی هاشمی – داریوش فرهنگ – پرویز فلاحی پور – حدیث میرامینی – فرشته سرابندی – کمند امیرسلیمانی – عطا عمرانی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

گرامافیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.