جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (فرانسه - رومانی)

فوتبال (فرانسه - رومانی) / زیر 21 سال اروپا - 2019 / گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:00:18:59
 • پایان برنامه: 00:33:19
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:33:19
 • پایان برنامه: 01:24:21
 • طول برنامه:51 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (فرانسه - رومانی)

فوتبال (فرانسه - رومانی) / زیر 21 سال اروپا - 2019 / گزارشگر : سیانکی

 • شروع برنامه:01:24:21
 • پایان برنامه: 01:31:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:31:37
 • پایان برنامه: 02:25:41
 • طول برنامه:54 دقیقه

راگبی (راگبی هفت نفره سنگاپور - 2019)

راگبي (راگبي هفت نفره سنگاپور - 2019) / گزارشگر : امیری

 • شروع برنامه:02:25:41
 • پایان برنامه: 02:32:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:02:32:32
 • پایان برنامه: 03:26:28
 • طول برنامه:53 دقیقه

دوچرخه سواری (جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان آلمان

دوچرخه سواري (جام جهاني دوچرخه سواري کوهستان آلمان - 2019) / گزارشگر : ناصری

 • شروع برنامه:03:26:28
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (شیلی - اروگوئه)

فوتبال (شیلی - اروگوئه) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان ( صبح ) به وقت تهران

"اذان صبح به وقت تهران - 04:03""طلوع آفتاب - 05:50""اذان ظهر به وقت تهران - 13:07""غروب آفتاب - 20:24""اذان مغرب به وقت تهران - 20:45""نیمه شب شرعی - 00:14"

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:16:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (شیلی - اروگوئه)

فوتبال (شیلی - اروگوئه) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:04:16:32
 • پایان برنامه: 04:31:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:31:16
 • پایان برنامه: 05:24:15
 • طول برنامه:52 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (شیلی - اروگوئه)

فوتبال (شیلی - اروگوئه) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : قاسمی

 • شروع برنامه:05:24:15
 • پایان برنامه: 05:27:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:27:32
 • پایان برنامه: 05:58:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگی شهید مهران باقری

بر سکوی افتخار / شرح حال زندگي شهيد مهران باقري

 • شروع برنامه:05:58:14
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:02:30
 • پایان برنامه: 06:08:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه ای

 • شروع برنامه:06:08:24
 • پایان برنامه: 06:10:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:10:40
 • پایان برنامه: 07:10:50
 • طول برنامه:1 ساعت

اتومبیل رانی (مرحله چهارم مسابقات اتومبیل رانی کرا

اتومبیل رانی (مرحله چهارم مسابقات اتومبيل راني کراس انگليس - 2019) / گزارشگر : خراسانی

 • شروع برنامه:07:10:50
 • پایان برنامه: 07:14:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:14:55
 • پایان برنامه: 08:19:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

بدمینتون (تور جهانی استرالیا - 2019)

بدمينتون (تور جهاني استراليا - 2019) / گزارشگر : امید

 • شروع برنامه:08:19:32
 • پایان برنامه: 08:26:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:26:41
 • پایان برنامه: 09:41:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

والیبال (ایران - استرالیا)

والیبال (ایران - استرالیا) / والیبال لیگ ملت ها - 2019 / گزارشگر : کرده

 • شروع برنامه:09:41:45
 • پایان برنامه: 10:01:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:01:45
 • پایان برنامه: 13:06:51
 • طول برنامه:3 ساعت و 5 دقیقه

مسابقات ورزشی اروپا مینسک(بلاروس) - 2019

برنامه بصورت زنده و ضبطی ،،، دومين دوره بازي هاي اروپايي مينسک(بلاروس) - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگران : آتشی(ورزش بسکتبال)زنده دل(ورزش تنیس روی میز)پیرایرانی(ورزش کشتی)

 • شروع برنامه:13:06:51
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:10:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ( ظهر ) به وقت تهران

"اذان ظهر به وقت تهران - 13:07""غروب آفتاب - 20:24""اذان مغرب به وقت تهران - 20:45""نیمه شب شرعی - 00:14"

 • شروع برنامه:13:10:55
 • پایان برنامه: 13:11:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:11:06
 • پایان برنامه: 13:19:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

مسابقات ورزشی اروپا مینسک(بلاروس) - 2019

برنامه بصورت زنده و ضبطی ،،، دومين دوره بازي هاي اروپايي مينسک(بلاروس) - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگران : آتشی(ورزش بسکتبال)زنده دل(ورزش تنیس روی میز)پیرایرانی(ورزش کشتی)

 • شروع برنامه:13:19:31
 • پایان برنامه: 13:21:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:21:26
 • پایان برنامه: 14:57:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

فوتبال (اکوادور - ژاپن)

فوتبال (اکوادور - ژاپن) / کوپا آمه ريکا - 2019 / گزارشگر : علیفر

 • شروع برنامه:14:57:26
 • پایان برنامه: 15:07:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:07:19
 • پایان برنامه: 18:37:50
 • طول برنامه:3 ساعت و 30 دقیقه

مسابقات ورزشی اروپا مینسک(بلاروس) - 2019

برنامه بصورت زنده و ضبطی ،،، دومين دوره بازي هاي اروپايي مينسک(بلاروس) - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگران : پیرایرانی(ورزش کشتی)زنده دل(ورزش تنیس روی میز)کاظمی(ورزش دو وميداني)دهقانی(ورزش فوتبال ساحلی)مهری(ورزش جودو)

 • شروع برنامه:18:37:50
 • پایان برنامه: 18:41:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:18:41:26
 • پایان برنامه: 19:29:39
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکواندو ایرانی

بازنگری اخبارهفتگی تکواندو،نمایش اتفاقات جذاب ودیدنی وگاهاطنزاز حاشیه رقابت های تکواندوکشوروبررسی عملکردتکواندوکاران کشوردررقابت های بین المللی وگزارش هایی از حاشیه تیم ملی واردوی تکواندوکاران / مجری : سبحان اکرامی

 • شروع برنامه:19:29:39
 • پایان برنامه: 19:39:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:39:36
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مسابقات ورزشی اروپا مینسک(بلاروس) - 2019

برنامه بصورت زنده و ضبطی ،،، دومين دوره بازي هاي اروپايي مينسک(بلاروس) - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگران : پیرایرانی(ورزش کشتی)زنده دل(ورزش تنیس روی میز)کاظمی(ورزش دو وميداني)دهقانی(ورزش فوتبال ساحلی)مهری(ورزش جودو)

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان ( مغرب ) به وقت تهران

"اذان مغرب به وقت تهران - 20:45""نیمه شب شرعی - 00:14"

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 21:12:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسابقات ورزشی اروپا مینسک(بلاروس) - 2019

برنامه بصورت زنده و ضبطی ،،، دومين دوره بازي هاي اروپايي مينسک(بلاروس) - 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگران : پیرایرانی(ورزش کشتی)زنده دل(ورزش تنیس روی میز)کاظمی(ورزش دو وميداني)دهقانی(ورزش فوتبال ساحلی)مهری(ورزش جودو)

 • شروع برنامه:21:12:19
 • پایان برنامه: 21:29:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:29:39
 • پایان برنامه: 22:16:51
 • طول برنامه:47 دقیقه

فوتبال نیمه اول/زنده (کامرون - گینه بیسائو)

فوتبال (کامرون - گینه بیسائو) / جام ملت هاي آفريقا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:22:16:51
 • پایان برنامه: 22:31:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:31:51
 • پایان برنامه: 23:20:29
 • طول برنامه:48 دقیقه

فوتبال نیمه دوم/زنده (کامرون - گینه بیسائو)

فوتبال (کامرون - گینه بیسائو) / جام ملت هاي آفريقا - 2019 / گزارشگر : رضا محمدعلی

 • شروع برنامه:23:20:29
 • پایان برنامه: 23:35:09
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091

 • شروع برنامه:23:35:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

اتومبیل رانی (مرحله هشتم فرمول یک 2019 – فرانسه)

اتومبیل رانی (مرحله هشتم فرمول یک 2019 – فرانسه) / گزارشگر : صباغ