جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:20:02
 • پایان برنامه: 00:20:19
 • طول برنامه:

آرم استيشن ژله

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:20:19
 • پایان برنامه: 00:23:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:23:26
 • پایان برنامه: 00:24:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بي انتها-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:24:57
 • پایان برنامه: 00:25:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن شنا

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:25:12
 • پایان برنامه: 00:29:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسيم آرامش-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:29:28
 • پایان برنامه: 00:29:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن ژله

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:29:45
 • پایان برنامه: 00:57:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

نسيماه-رمضان

[خلاصه برنامه] برنامه جنگ شبانه رمضان با اجراي بهمن هاشمي

 • شروع برنامه:00:57:25
 • پایان برنامه: 00:57:37
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:57:37
 • پایان برنامه: 01:03:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل1)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:03:45
 • پایان برنامه: 02:14:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:02:14:49
 • پایان برنامه: 02:15:01
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:15:01
 • پایان برنامه: 02:20:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل2)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:20:59
 • پایان برنامه: 02:44:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:02:44:33
 • پایان برنامه: 03:03:17
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:03:03:17
 • پایان برنامه: 03:03:29
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:03:29
 • پایان برنامه: 03:07:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل3)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:07:27
 • پایان برنامه: 04:04:40
 • طول برنامه:57 دقیقه

هزار داستان5 (تکرار)

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سعيد شيخ زاده [ميهمان] يوسف صيادي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:04:04:40
 • پایان برنامه: 04:04:51
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:04:51
 • پایان برنامه: 04:06:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

نسيم آرامش-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:06:47
 • پایان برنامه: 04:06:54
 • طول برنامه:

نماهنگ ماه عسل

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:06:54
 • پایان برنامه: 04:15:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

بي انتها-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:15:42
 • پایان برنامه: 04:15:53
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:15:53
 • پایان برنامه: 04:16:03
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:16:03
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:21:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:02
 • پایان برنامه: 04:21:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:21:10
 • پایان برنامه: 04:23:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:23:41
 • پایان برنامه: 04:23:52
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:23:52
 • پایان برنامه: 04:26:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسيم آرامش-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:26:57
 • پایان برنامه: 04:27:09
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:27:09
 • پایان برنامه: 04:30:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل4)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:30:37
 • پایان برنامه: 04:57:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاچ3 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با حضور رامبد جوان و جناب خان و پشت صحنه خندوانه

 • شروع برنامه:04:57:03
 • پایان برنامه: 04:57:15
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:57:15
 • پایان برنامه: 05:01:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل5)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:01:13
 • پایان برنامه: 06:12:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:06:12:17
 • پایان برنامه: 06:12:29
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:12:29
 • پایان برنامه: 06:15:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل6)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:15:41
 • پایان برنامه: 06:39:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:06:39:15
 • پایان برنامه: 06:39:32
 • طول برنامه:

وله ژله

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:39:32
 • پایان برنامه: 07:02:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

شکرآباد (تکرار)

[تهيه کننده] شهاب عباسي [کارگردان] شهاب عباسي [خلاصه برنامه] يک برنامه آيتمي طنز

 • شروع برنامه:07:02:18
 • پایان برنامه: 07:02:30
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:02:30
 • پایان برنامه: 07:06:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل7)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:06:03
 • پایان برنامه: 08:20:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:08:20:54
 • پایان برنامه: 08:40:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-انيميشن-نسيم کودک

 • شروع برنامه:08:40:37
 • پایان برنامه: 08:40:49
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:40:49
 • پایان برنامه: 08:43:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:43:52
 • پایان برنامه: 09:21:29
 • طول برنامه:37 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:09:21:29
 • پایان برنامه: 09:25:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين9)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:25:34
 • پایان برنامه: 09:59:01
 • طول برنامه:33 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:09:59:01
 • پایان برنامه: 09:59:13
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:59:13
 • پایان برنامه: 10:02:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:02:07
 • پایان برنامه: 10:14:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:10:14:49
 • پایان برنامه: 10:18:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين10)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:18:36
 • پایان برنامه: 10:29:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:10:29:28
 • پایان برنامه: 10:29:41
 • طول برنامه:

وله پاندول

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:29:41
 • پایان برنامه: 10:56:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاچ3 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با حضور رامبد جوان و جناب خان و پشت صحنه خندوانه

 • شروع برنامه:10:56:07
 • پایان برنامه: 10:56:19
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:56:19
 • پایان برنامه: 11:01:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:01:53
 • پایان برنامه: 11:39:18
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:11:39:18
 • پایان برنامه: 11:43:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين11)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:43:50
 • پایان برنامه: 12:21:16
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:21:16
 • پایان برنامه: 12:21:28
 • طول برنامه:

وله توپ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:21:28
 • پایان برنامه: 12:24:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:24:35
 • پایان برنامه: 12:27:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل12)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:27:38
 • پایان برنامه: 12:46:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:12:46:22
 • پایان برنامه: 12:54:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

نسيم آرامش-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:54:26
 • پایان برنامه: 12:54:37
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:54:37
 • پایان برنامه: 12:56:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:56:55
 • پایان برنامه: 12:58:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

روايت زندگي-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:58:34
 • پایان برنامه: 12:58:44
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:58:44
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه عسل

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:04:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:56
 • پایان برنامه: 13:05:04
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:05:04
 • پایان برنامه: 13:07:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:07:58
 • پایان برنامه: 13:43:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

هزار داستان5 (تکرار)

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سعيد شيخ زاده [ميهمان] يوسف صيادي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:13:43:05
 • پایان برنامه: 13:46:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين13)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:46:52
 • پایان برنامه: 14:08:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

هزار داستان5 (تکرار)

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سعيد شيخ زاده [ميهمان] يوسف صيادي [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:14:08:58
 • پایان برنامه: 14:09:10
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:09:10
 • پایان برنامه: 14:12:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل14)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:12:04
 • پایان برنامه: 14:39:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

نسيماه-رمضان

[خلاصه برنامه] برنامه جنگ شبانه رمضان با اجراي بهمن هاشمي

 • شروع برنامه:14:39:44
 • پایان برنامه: 14:39:56
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:39:56
 • پایان برنامه: 14:42:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:42:59
 • پایان برنامه: 15:20:36
 • طول برنامه:37 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:15:20:36
 • پایان برنامه: 15:24:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين15)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:24:23
 • پایان برنامه: 15:57:50
 • طول برنامه:33 دقیقه

وقتشه3 (تکرار)

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:15:57:50
 • پایان برنامه: 15:58:02
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:58:02
 • پایان برنامه: 16:02:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:02:40
 • پایان برنامه: 16:15:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:16:15:22
 • پایان برنامه: 16:20:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين16)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:20:31
 • پایان برنامه: 16:31:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

بزنگاه (تکرار)

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:16:31:23
 • پایان برنامه: 16:31:29
 • طول برنامه:

وله اسکيت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:31:29
 • پایان برنامه: 16:57:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاچ3 (تکرار)

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با حضور رامبد جوان و جناب خان و پشت صحنه خندوانه

 • شروع برنامه:16:57:55
 • پایان برنامه: 16:58:07
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:58:07
 • پایان برنامه: 17:03:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:03:40
 • پایان برنامه: 17:41:05
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:17:41:05
 • پایان برنامه: 17:45:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين17)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:45:47
 • پایان برنامه: 18:23:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

کودک شو3 (تکرار)

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:23:13
 • پایان برنامه: 18:41:57
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:18:41:57
 • پایان برنامه: 18:45:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس جامع بهار98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:45:04
 • پایان برنامه: 18:55:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسيم ايران (بلند)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:55:16
 • پایان برنامه: 18:59:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسيم آرامش-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:59:16
 • پایان برنامه: 18:59:28
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:59:28
 • پایان برنامه: 19:04:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:04:32
 • پایان برنامه: 19:26:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

هزار داستان5

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سعيد شيخ زاده [ميهمان] الهام پاوه نژاد [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:19:26:57
 • پایان برنامه: 19:29:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين19)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:29:53
 • پایان برنامه: 20:06:31
 • طول برنامه:36 دقیقه

هزار داستان5

[تهيه کننده] جواد فرحاني [مجري] سعيد شيخ زاده [ميهمان] الهام پاوه نژاد [خلاصه برنامه] روايت داستان هايي از زندگي پيدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوي جذاب و اميد بخش

 • شروع برنامه:20:06:31
 • پایان برنامه: 20:06:42
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:06:42
 • پایان برنامه: 20:08:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

روايت زندگي-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:08:48
 • پایان برنامه: 20:10:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ماه عسل

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:10:19
 • پایان برنامه: 20:21:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

بي انتها-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:21:49
 • پایان برنامه: 20:21:59
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:21:59
 • پایان برنامه: 20:25:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسما الحسني-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:25:03
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:30:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:02
 • پایان برنامه: 20:30:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:30:10
 • پایان برنامه: 20:30:21
 • طول برنامه:

وله حديث-رمضان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:30:21
 • پایان برنامه: 20:43:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

بزنگاه

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:20:43:36
 • پایان برنامه: 20:47:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين20)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:47:27
 • پایان برنامه: 21:02:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

بزنگاه

[کارگردان] رضا عطاران [بازيگران] رضا عطاران و حميد لولايي [خلاصه برنامه] ماجراي خوب پدر خانواده و درگيري وراث براي گرفتن سهم بيشتر...

 • شروع برنامه:21:02:11
 • پایان برنامه: 21:02:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن بند بازي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:02:26
 • پایان برنامه: 21:35:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

قاچ3

[مجري] رامبد جوان و جناب خان [خلاصه برنامه] برنامه شاد و مفرح با حضور رامبد جوان و جناب خان و پشت صحنه خندوانه

 • شروع برنامه:21:35:27
 • پایان برنامه: 21:35:39
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:35:39
 • پایان برنامه: 21:43:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل21)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:43:45
 • پایان برنامه: 22:49:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شوتبال

[تهيه کننده] مقداد مومن نژاد [مجري] اميرحسين رستمي [ميهمان] حسن خانمحمدي و مجتبي شيري [خلاصه برنامه] مسابقه اي جذاب و پر هيجان با حضور چهره هاي ورزشي-فرهنگي و هنري و با اجراي امير حسين رستمي

 • شروع برنامه:22:49:20
 • پایان برنامه: 22:49:32
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:49:32
 • پایان برنامه: 22:59:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(قبل23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:59:22
 • پایان برنامه: 23:35:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:23:35:10
 • پایان برنامه: 23:40:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/02/29(بين23)

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، سايت ، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:40:04
 • پایان برنامه: 23:59:49
 • طول برنامه:19 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري