جدول پخش

شبکه نسیم
 • شروع برنامه:00:22:34
 • پایان برنامه: 00:22:46
 • طول برنامه:

برنامک 4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:22:46
 • پایان برنامه: 00:22:54
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خنده بازار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:22:54
 • پایان برنامه: 00:51:45
 • طول برنامه:28 دقیقه

خنده بازار - تکرار

[خلاصه برنامه] برنامه طنز آيتمي همراه با لحظاتي مفرح و شاد

 • شروع برنامه:00:51:45
 • پایان برنامه: 00:51:53
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:00:51:53
 • پایان برنامه: 01:02:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:02:04
 • پایان برنامه: 01:02:12
 • طول برنامه:

برنامک اکنون وقتشه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:02:12
 • پایان برنامه: 01:31:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:01:31:59
 • پایان برنامه: 01:37:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:01:37:11
 • پایان برنامه: 02:13:11
 • طول برنامه:36 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:02:13:11
 • پایان برنامه: 02:13:19
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:13:19
 • پایان برنامه: 02:24:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:24:15
 • پایان برنامه: 02:24:23
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ساختمان پزشکان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:24:23
 • پایان برنامه: 02:55:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:02:55:05
 • پایان برنامه: 02:55:13
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ويتامين خ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:02:55:13
 • پایان برنامه: 03:19:47
 • طول برنامه:24 دقیقه

ويتامين خ5 - تکرار

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:03:19:47
 • پایان برنامه: 03:19:55
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:19:55
 • پایان برنامه: 03:21:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:21:27
 • پایان برنامه: 03:21:35
 • طول برنامه:

برنامک اکنون کودک شو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:03:21:35
 • پایان برنامه: 04:23:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:04:23:40
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:28:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:26
 • پایان برنامه: 04:28:37
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان صبح

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:28:37
 • پایان برنامه: 04:42:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:04:42:57
 • پایان برنامه: 04:43:05
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:43:05
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:44:08
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خنده بازار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:04:44:08
 • پایان برنامه: 05:12:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

خنده بازار - تکرار

[خلاصه برنامه] برنامه طنز آيتمي همراه با لحظاتي مفرح و شاد

 • شروع برنامه:05:12:59
 • پایان برنامه: 05:13:07
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:13:07
 • پایان برنامه: 05:13:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:13:49
 • پایان برنامه: 05:13:57
 • طول برنامه:

برنامک اکنون وقتشه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:05:13:57
 • پایان برنامه: 06:19:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:06:19:44
 • پایان برنامه: 06:19:52
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:19:52
 • پایان برنامه: 06:23:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:23:02
 • پایان برنامه: 06:23:10
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ساختمان پزشکان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:06:23:10
 • پایان برنامه: 06:53:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:06:53:52
 • پایان برنامه: 07:15:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:07:15:59
 • پایان برنامه: 07:16:07
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:16:07
 • پایان برنامه: 07:16:39
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:16:39
 • پایان برنامه: 07:16:47
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ويتامين خ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:16:47
 • پایان برنامه: 07:41:21
 • طول برنامه:24 دقیقه

ويتامين خ5 - تکرار

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:07:41:21
 • پایان برنامه: 07:42:02
 • طول برنامه:

برنامک اينفو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:42:02
 • پایان برنامه: 07:44:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:44:10
 • پایان برنامه: 07:44:18
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:44:18
 • پایان برنامه: 07:45:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:45:21
 • پایان برنامه: 07:45:29
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خنده بازار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:07:45:29
 • پایان برنامه: 08:14:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

خنده بازار - تکرار

[خلاصه برنامه] برنامه طنز آيتمي همراه با لحظاتي مفرح و شاد

 • شروع برنامه:08:14:20
 • پایان برنامه: 08:15:01
 • طول برنامه:

برنامک اينفو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:15:01
 • پایان برنامه: 08:17:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:17:07
 • پایان برنامه: 08:39:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:08:39:14
 • پایان برنامه: 08:41:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:41:21
 • پایان برنامه: 08:41:29
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:41:29
 • پایان برنامه: 08:43:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:43:27
 • پایان برنامه: 08:43:35
 • طول برنامه:

برنامک اکنون وقتشه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:08:43:35
 • پایان برنامه: 09:49:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:09:49:22
 • پایان برنامه: 09:49:30
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:49:30
 • پایان برنامه: 09:52:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:52:34
 • پایان برنامه: 09:52:42
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ساختمان پزشکان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:09:52:42
 • پایان برنامه: 10:06:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:10:06:15
 • پایان برنامه: 10:09:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:09:39
 • پایان برنامه: 10:26:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:10:26:48
 • پایان برنامه: 10:26:56
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ويتامين خ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:26:56
 • پایان برنامه: 10:51:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

ويتامين خ5 - تکرار

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:10:51:30
 • پایان برنامه: 10:51:38
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:51:38
 • پایان برنامه: 10:59:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:59:24
 • پایان برنامه: 10:59:32
 • طول برنامه:

برنامک اکنون کودک شو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:10:59:32
 • پایان برنامه: 11:38:58
 • طول برنامه:39 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:11:38:58
 • پایان برنامه: 11:44:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:11:44:45
 • پایان برنامه: 12:21:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:12:21:44
 • پایان برنامه: 12:22:04
 • طول برنامه:

برنامک 5

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:22:04
 • پایان برنامه: 12:27:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيش پرده جامع تابستان98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:27:16
 • پایان برنامه: 12:28:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:28:50
 • پایان برنامه: 12:48:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] دوربين مخفي-نما ايراني-آوا-پويا نمايي-نسيم کودک

 • شروع برنامه:12:48:45
 • پایان برنامه: 12:53:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيش پرده جامع تابستان98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:12:53:57
 • پایان برنامه: 13:00:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نهايت سرعت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:00:36
 • پایان برنامه: 13:00:48
 • طول برنامه:

برنامک 4

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:00:48
 • پایان برنامه: 13:05:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماي نزديک

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:05:33
 • پایان برنامه: 13:07:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:07:41
 • پایان برنامه: 13:10:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

داستان کوتاه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:10:22
 • پایان برنامه: 13:10:40
 • طول برنامه:

آفرينش اذانگاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:10:40
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:15:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:20
 • پایان برنامه: 13:15:31
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان ظهر

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:15:31
 • پایان برنامه: 13:26:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

آروين

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:26:02
 • پایان برنامه: 13:26:10
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:26:10
 • پایان برنامه: 13:30:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:30:16
 • پایان برنامه: 13:30:24
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خنده بازار

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:30:24
 • پایان برنامه: 13:45:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

خنده بازار - تکرار

[خلاصه برنامه] برنامه طنز آيتمي همراه با لحظاتي مفرح و شاد

 • شروع برنامه:13:45:36
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:02:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده بازار - تکرار

[خلاصه برنامه] برنامه طنز آيتمي همراه با لحظاتي مفرح و شاد

 • شروع برنامه:14:02:39
 • پایان برنامه: 14:02:47
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:02:47
 • پایان برنامه: 14:06:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:06:28
 • پایان برنامه: 14:06:36
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خسته نباشيد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:06:36
 • پایان برنامه: 14:19:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

خسته نباشيد - تکرار

[تهيه کننده] ميثم رازفر [کارگردان] شهره رعايني [ميهمان] نانوايي [خلاصه برنامه] آشنايي با مشاغل مختلف

 • شروع برنامه:14:19:45
 • پایان برنامه: 14:23:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:23:09
 • پایان برنامه: 14:39:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

خسته نباشيد - تکرار

[تهيه کننده] ميثم رازفر [کارگردان] شهره رعايني [ميهمان] نانوايي [خلاصه برنامه] آشنايي با مشاغل مختلف

 • شروع برنامه:14:39:25
 • پایان برنامه: 14:39:33
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:39:33
 • پایان برنامه: 14:44:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:44:41
 • پایان برنامه: 14:44:49
 • طول برنامه:

برنامک اکنون وقتشه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:14:44:49
 • پایان برنامه: 15:14:36
 • طول برنامه:29 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:15:14:36
 • پایان برنامه: 15:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

وقتشه3 - تکرار

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [ميهمان] شهرام شه بخش-محمدامين نوروزي (اقوام سيستان و بلوچستان) [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:15:54:00
 • پایان برنامه: 15:54:08
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:54:08
 • پایان برنامه: 15:59:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:15:59:58
 • پایان برنامه: 16:00:06
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ساختمان پزشکان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:00:06
 • پایان برنامه: 16:13:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:16:13:39
 • پایان برنامه: 16:18:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:18:18
 • پایان برنامه: 16:35:27
 • طول برنامه:17 دقیقه

ساختمان پزشکان - تکرار

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:16:35:27
 • پایان برنامه: 16:35:35
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ويتامين خ

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:16:35:35
 • پایان برنامه: 17:00:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

ويتامين خ5 - تکرار

[تهيه کننده] کرم يزدي [مجري] حسين اکبري [خلاصه برنامه] برنامه اي شاد و مفرح با آيتم هايي چون گزارش و شوخي هاي طنز، نقالي، گفت و گو و...

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:00:17
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:00:17
 • پایان برنامه: 17:08:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:08:56
 • پایان برنامه: 17:09:04
 • طول برنامه:

برنامک اکنون کودک شو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:09:04
 • پایان برنامه: 17:48:30
 • طول برنامه:39 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:17:48:30
 • پایان برنامه: 17:54:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:17:54:23
 • پایان برنامه: 18:31:22
 • طول برنامه:36 دقیقه

کودک شو3 - تکرار

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] مهدي بيباک و خانواده [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:18:31:22
 • پایان برنامه: 18:53:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

قاصدک

[خلاصه برنامه] ديدني هاي جهان-نما خارجي-ديدني ها-آفرينش-مهارت

 • شروع برنامه:18:53:29
 • پایان برنامه: 18:58:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيش پرده جامع تابستان98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:58:41
 • پایان برنامه: 18:58:49
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:18:58:49
 • پایان برنامه: 19:02:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:02:38
 • پایان برنامه: 19:02:46
 • طول برنامه:

برنامک اکنون خسته نباشيد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:02:46
 • پایان برنامه: 19:21:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

خسته نباشيد

[تهيه کننده] ميثم رازفر [کارگردان] شهره رعايني [ميهمان] باغ وحش [خلاصه برنامه] آشنايي با مشاغل مختلف

 • شروع برنامه:19:21:13
 • پایان برنامه: 19:22:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:22:57
 • پایان برنامه: 19:40:13
 • طول برنامه:17 دقیقه

خسته نباشيد

[تهيه کننده] ميثم رازفر [کارگردان] شهره رعايني [ميهمان] باغ وحش [خلاصه برنامه] آشنايي با مشاغل مختلف

 • شروع برنامه:19:40:13
 • پایان برنامه: 19:40:21
 • طول برنامه:

برنامک اکنون نسيم دانش

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:40:21
 • پایان برنامه: 19:58:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

نسيم دانش

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:19:58:44
 • پایان برنامه: 20:03:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيش پرده جامع تابستان98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:03:56
 • پایان برنامه: 20:04:04
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:04:04
 • پایان برنامه: 20:07:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:07:52
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:

برنامک اکنون کاف گاف

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:22:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

کاف گاف

[تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:20:22:30
 • پایان برنامه: 20:24:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:24:56
 • پایان برنامه: 20:36:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

کاف گاف

[تهيه کننده] آرمين قاسم زاده [مجري] کيوان ساکت اف [خلاصه برنامه] نگاهي طنز آميز به مشکلات و معظلات اجتماعي

 • شروع برنامه:20:36:26
 • پایان برنامه: 20:36:40
 • طول برنامه:

آفرينش اذانگاهي

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:36:40
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:

برنامک قبل اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:02
 • پایان برنامه: 20:41:13
 • طول برنامه:

برنامک بعد اذان مغرب

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:41:13
 • پایان برنامه: 20:50:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

آروين

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:50:23
 • پایان برنامه: 20:50:33
 • طول برنامه:

برنامک 1

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:50:33
 • پایان برنامه: 20:52:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ويژه برنامه تابستاني کودک شو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:52:06
 • پایان برنامه: 20:52:26
 • طول برنامه:

برنامک 5

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:52:26
 • پایان برنامه: 20:54:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:54:33
 • پایان برنامه: 20:54:41
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:20:54:41
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:00:12
 • طول برنامه:

برنامک اکنون وقتشه

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:00:12
 • پایان برنامه: 21:31:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

وقتشه3

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:21:31:13
 • پایان برنامه: 21:36:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:21:36:10
 • پایان برنامه: 22:06:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتشه3

[تهيه کننده] صفري [مجري] کامران تفتي [خلاصه برنامه] جنگي شاد با موضوع ازدواج آسان و معيارهاي ازدواج موفق با حضور چهره هاي مشهور عالم فرهنگ و هنر

 • شروع برنامه:22:06:43
 • پایان برنامه: 22:06:51
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:06:51
 • پایان برنامه: 22:12:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:12:45
 • پایان برنامه: 22:12:53
 • طول برنامه:

برنامک اکنون ساختمان پزشکان

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:12:53
 • پایان برنامه: 22:28:14
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساختمان پزشکان

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:22:28:14
 • پایان برنامه: 22:32:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:32:39
 • پایان برنامه: 22:42:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساختمان پزشکان

[تهيه کننده] محسن چگيني [کارگردان] سروش صحت [بازيگران] هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه] ماجراي دکتر نيما افشار در ساختمان پزشکان...

 • شروع برنامه:22:42:24
 • پایان برنامه: 22:42:34
 • طول برنامه:

برنامک 1

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:42:34
 • پایان برنامه: 22:47:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيش پرده جامع تابستان98

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:47:46
 • پایان برنامه: 22:48:05
 • طول برنامه:

برنانک 3

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:48:05
 • پایان برنامه: 22:51:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

نهايت سرعت

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:51:41
 • پایان برنامه: 22:51:49
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:51:49
 • پایان برنامه: 22:59:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:22:59:58
 • پایان برنامه: 23:00:06
 • طول برنامه:

برنامک اکنون کودک شو

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:00:06
 • پایان برنامه: 23:25:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] سحرولدبيگي و نيما فلاح [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري

 • شروع برنامه:23:25:56
 • پایان برنامه: 23:31:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نسيم شبکه نشاط و سرگرمي ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رايانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 300003000

 • شروع برنامه:23:31:54
 • پایان برنامه: 23:59:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک شو3

[تهيه کننده] نصيري [مجري] پژمان بازغي [ميهمان] سحرولدبيگي و نيما فلاح [خلاصه برنامه] مسابقه اي با حضور 4 خانواده با محوريت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت هاي کودک پروري