جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:26:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

حجره

موانع تولید و راه های بهینه سازی كسب و‌ كار

 • شروع برنامه:02:52:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

درست بنویسیم، درست بخوانیم

كاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

راه روشن

فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه حضرت رسول و حضرت امام علی (ع) با توجه به نهج البلاغه

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- شرم و حیا- كارشناسی سیمای پارسایان خطبه همام با موضوع پارسایان طراوت آمادگی با خطر را دارند "دفاع مقدس"- بوستان معرفت با موضوع غمخوار دیگران بودن- بركات صلوات- اذان صبح به افق تهران 4:03، موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ارغنون

بررسی موسیقی آوازی "چند شب آواز"

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سمت اندیشه

سخنرانی مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روشنا

تفسیر آیات 33 تا 40 سوره مباركه الرحمان

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

طرح نوسازی مدارس- معاینه فنی خودروها- فضای مجازی و اوقات فراغت نوجوانان- طرح یك مسجد و یك خانه مناطق سیل زده- طرح ساماندهی كودكان كار و خیابان

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

شاخص و اقدامات نظام قضایی برای بهبود كسب و كار و رونق تولید

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه

بیوفیلیك یا طبیعت بارگی

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

هاشور

آسیب شناسی تقاضای مواد مخدر در ایران با رویكرد پیشگیرانه

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم و چراغ

جایگاه طب سالمندی در طب سنتی

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرای معرفت

انواع سعادت و شهادت

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

صعود ایران در عرصه دانش و فناوری، دانشمندان ایرانی رتبه نخست هوا فضا در آسیای غربی بر اساس جدیدترین رتبه بندی سایمكو- علل عدم تحقق هدف گذاری های انجام شده دولت در حوزه اشتغال و بایسته های آن- اهداف تحریم های جدید آمریكا ضد ایران- سردرگمی بیچارگی و ناتوان

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:07، موذن: مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در مسیر فردا

ویژه شعار سال(رونق تولید)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

ارائه خدمات الكترونیك در قوه قضائیه

 • شروع برنامه:14:24:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در كوچه باغ واژه ها

واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران اصناف، نظام بازرگانی و توسعه صادرات چالش ها و راهكارها

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سمت اندیشه

سخنرانی مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

مناظره

گره كور همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های مختلف

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

تحلیل فضای سایبر، تهدیدات روز افزون ملی و ضرورت برخورد راهبردی با حوزه امنیت سایبری و ایجاد شبكه ملی اطلاعات

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حق با كیست؟

پیش فروش آپارتمان

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

چالش های عرضه ارز 4200 تومانی و نبود نظارت در هزینه گرد- اعلام وصول 10 طرح مقابله با اقدامات آمریكا در مجلس- ابعاد و اهمیت توسعه قضائی بویژه در فضای دور جدید آیت الله رئیسی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 20:45، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه گفت و گوی فرهنگی

پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفت و گوی علمی

نانو داروها

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

حجره

امكان ایجاد بیش از یك میلیون شغل جدید در كشور در بخش خدمات بدون سرمایه گذاری جدید و تنها با رفع انحصار از 4 عنوان شغلی وكالت سردفتری پزشكی و دندانپزشكی