جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:58:38
 • طول برنامه:58 دقیقه

فیلم سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:38
 • پایان برنامه: 01:00:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:07:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیقی تصویر گلپونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:38
 • پایان برنامه: 02:00:42
 • طول برنامه:53 دقیقه

در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:42
 • پایان برنامه: 02:01:31
 • طول برنامه:

اعلام پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:31
 • پایان برنامه: 02:51:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال هشت بهشت

سریال هشت بهشت به کارگردانی:اکبر خواجویی این قسمت با موضوع:حکایت عبدالله

 • شروع برنامه:02:51:31
 • پایان برنامه: 03:03:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:01
 • پایان برنامه: 03:03:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:24
 • پایان برنامه: 03:05:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:06
 • پایان برنامه: 03:42:16
 • طول برنامه:37 دقیقه

دلنوازان

امید آوازاستاد نادر گلچین گوینده:ژاله صادقیان

 • شروع برنامه:03:42:16
 • پایان برنامه: 03:42:38
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:38
 • پایان برنامه: 03:48:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:44
 • پایان برنامه: 03:53:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:49
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

باکس اذان

اذان صبح به افق اراک:04:18

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:36:42
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت4:18 طلوع آفتاب:06:01

 • شروع برنامه:04:36:42
 • پایان برنامه: 04:37:17
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:17
 • پایان برنامه: 04:53:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:54
 • پایان برنامه: 04:59:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:14
 • پایان برنامه: 05:59:03
 • طول برنامه:59 دقیقه

جمع خوانی قرآن

جمع خوانی قرآن کریم جزءبیستم

 • شروع برنامه:05:59:03
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:01:32
 • طول برنامه:

بامپر دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:32
 • پایان برنامه: 06:11:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:06:11:27
 • پایان برنامه: 06:12:21
 • طول برنامه:

اعلام پخش برنامه 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:21
 • پایان برنامه: 06:15:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ آفتاب مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:22
 • پایان برنامه: 06:42:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستندایران شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:14
 • پایان برنامه: 06:43:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:56
 • پایان برنامه: 06:47:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ لحظه شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:27
 • پایان برنامه: 07:28:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال قایم مقام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:30
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روایت زندگی - قوه قضاییه 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

ویژه برنامه صبحگاهی تهیه کننده:محمد گندمی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:30:24
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:24
 • پایان برنامه: 08:32:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:06
 • پایان برنامه: 08:53:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند خاک بوم

فیلم مستند خاک بوم با هدف آشنایی مخاطبان با پتانسیل های گردشگری استان مرکزی و با اشاره به طبیعت بکر و زیبایی ها و جذابیت های دیدنی استان، درخشان ترین نقاط گردشگری طبیعت استان مرکزی را به تصویر می کشد.

 • شروع برنامه:08:53:25
 • پایان برنامه: 08:56:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن هشدارهای امنیتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:11
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:54
 • پایان برنامه: 09:46:49
 • طول برنامه:

اعلام پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:49
 • پایان برنامه: 09:57:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:33
 • پایان برنامه: 09:57:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:56
 • پایان برنامه: 09:59:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:38
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

بامپر خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:46:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:46:32
 • پایان برنامه: 10:53:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:44
 • پایان برنامه: 10:57:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:35
 • پایان برنامه: 10:57:57
 • طول برنامه:

بامپر-خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:57
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافی رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای خبری استان خبر ساعت 11

 • شروع برنامه:11:15:20
 • پایان برنامه: 11:19:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اندیشه وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:29
 • پایان برنامه: 11:21:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:10
 • پایان برنامه: 11:41:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن هاچ زنبور عسل

این انیمیشن داستان هاچ به همراه دوستانش به دنبال مادر خود می گردند، چون زنبورهای قرمز در یک حملۀ غافلگیرکننده ملکه را ربوده اند. در این میان هاچ با حشرات زیادی دوست می شود. او حتی در یک شهر، دوستی به نام اِمی پیدا می کند، دختری که بسیار مهربان و خوش قلب ا

 • شروع برنامه:11:41:49
 • پایان برنامه: 11:45:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ کودکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:12
 • پایان برنامه: 11:46:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:06
 • پایان برنامه: 11:48:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی - قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:58
 • پایان برنامه: 12:44:21
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:21
 • پایان برنامه: 12:46:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:02
 • پایان برنامه: 12:48:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:27
 • پایان برنامه: 12:49:02
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:02
 • پایان برنامه: 12:49:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:34
 • پایان برنامه: 12:50:29
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:29
 • پایان برنامه: 12:50:51
 • طول برنامه:

بامپر- حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:51
 • پایان برنامه: 13:05:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. با صدای سماواتی

 • شروع برنامه:13:05:44
 • پایان برنامه: 13:06:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:54
 • پایان برنامه: 13:07:26
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:26
 • پایان برنامه: 13:13:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:07
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:18:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

اذان ظهر به افق اراک ساعت13:14 غروب آفتاب ساعت20:26

 • شروع برنامه:13:18:28
 • پایان برنامه: 13:25:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:58
 • پایان برنامه: 13:27:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:06
 • پایان برنامه: 13:28:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:29
 • پایان برنامه: 13:28:51
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:51
 • پایان برنامه: 13:34:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:57
 • پایان برنامه: 14:05:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

درس اخلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:41
 • پایان برنامه: 14:06:36
 • طول برنامه:

اعلام پخش 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:36
 • پایان برنامه: 15:34:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

فیلم سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:18
 • پایان برنامه: 15:34:53
 • طول برنامه:

تیزر اجلاسیه فرهنگی شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:53
 • پایان برنامه: 15:43:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:04
 • پایان برنامه: 15:44:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:45
 • پایان برنامه: 15:59:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:15:59:38
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

بامپر-گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:47:02
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

تهیه کننده:سهیلا علی تدوینگر:فهیمه حاجعلی بیگی

 • شروع برنامه:16:47:02
 • پایان برنامه: 16:49:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن بند انگشتی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:06
 • پایان برنامه: 16:50:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:47
 • پایان برنامه: 17:22:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

وب سایت خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی: markazi.iribnews.ir کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:17:22:11
 • پایان برنامه: 17:23:04
 • طول برنامه:

اعلام پخش 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:04
 • پایان برنامه: 17:24:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:45
 • پایان برنامه: 18:09:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:18:09:45
 • پایان برنامه: 18:10:08
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:08
 • پایان برنامه: 18:11:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی رهبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:37
 • پایان برنامه: 18:52:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند گام دوم دهه پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:40
 • پایان برنامه: 18:54:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روایت زندگی - قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:27
 • پایان برنامه: 19:02:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:19:02:27
 • پایان برنامه: 19:03:22
 • طول برنامه:

اعلام پخش 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:22
 • پایان برنامه: 19:43:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک

وب سایت خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی: markazi.iribnews.ir

 • شروع برنامه:19:43:40
 • پایان برنامه: 19:45:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:21
 • پایان برنامه: 19:53:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:21
 • پایان برنامه: 19:56:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:50
 • پایان برنامه: 19:57:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:13
 • پایان برنامه: 19:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام رهبری حقوق بشر آمریکایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:30
 • پایان برنامه: 19:58:52
 • طول برنامه:

بامپر-خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:52
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر ساعت 20

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:46:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:03
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:50:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 20:47 نیمه شب شرعی ساعت 00:22

 • شروع برنامه:20:50:54
 • پایان برنامه: 20:56:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:15
 • پایان برنامه: 20:57:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:43
 • پایان برنامه: 20:58:17
 • طول برنامه:

حدیث نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:17
 • پایان برنامه: 21:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:10
 • پایان برنامه: 21:55:19
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

تهیه کننده:حامد شیدایی

 • شروع برنامه:21:55:19
 • پایان برنامه: 21:55:58
 • طول برنامه:

تیزر اجلاسیه فرهنگی شهدای دانش آموز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:58
 • پایان برنامه: 21:56:53
 • طول برنامه:

اعلام پخش 08

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:53
 • پایان برنامه: 21:58:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:34
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ حقوق بشر آمریکایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگارستان

سایت صداوسیمای استان مرکزی : markazi.irib.ir

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:31:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:27
 • پایان برنامه: 22:46:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:27
 • پایان برنامه: 22:48:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن بند انگشتی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:55
 • پایان برنامه: 22:55:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر آفات غلات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:44
 • پایان برنامه: 22:58:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:45
 • پایان برنامه: 22:59:07
 • طول برنامه:

بامپر -خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:07
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر 23

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ تو بمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:44
 • پایان برنامه: 23:20:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافی کسب وکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:25
 • پایان برنامه: 23:28:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab سایت صداوسیمای استان مرکزی : markazi.irib.ir

 • شروع برنامه:23:28:25
 • پایان برنامه: 23:28:47
 • طول برنامه:

بامپر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:47
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی( کلیپ طبیعت استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی دشمن ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.