جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی سفر دور ودراز کاپیتان دریک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:04
 • پایان برنامه: 00:45:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:45
 • پایان برنامه: 00:46:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:55
 • پایان برنامه: 01:07:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:49
 • پایان برنامه: 01:11:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ عطر رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:05
 • پایان برنامه: 01:12:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:00
 • پایان برنامه: 02:03:05
 • طول برنامه:51 دقیقه

گام دوم(دهه پنجم

گام دوم تهیه کننده:حامد شیدایی

 • شروع برنامه:02:03:05
 • پایان برنامه: 02:09:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:19
 • پایان برنامه: 02:10:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:30
 • پایان برنامه: 02:49:36
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:36
 • پایان برنامه: 02:50:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن معرفی شبکه آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:16
 • پایان برنامه: 02:51:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرهفدهمین جشنواره راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:36
 • پایان برنامه: 03:01:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:36
 • پایان برنامه: 03:01:55
 • طول برنامه:

بامپر چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:55
 • پایان برنامه: 03:03:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:58
 • پایان برنامه: 03:11:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:32
 • پایان برنامه: 03:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

وخدایی که در این نزدیکیست

ویزه برنامه سحر گاهی به تهیه کنندگی:محمد قلعه نوئی

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:31:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت4:27 طلوع آفتاب 6:05

 • شروع برنامه:04:31:50
 • پایان برنامه: 04:38:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:31
 • پایان برنامه: 04:40:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روزهفدهم ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:19
 • پایان برنامه: 04:40:49
 • طول برنامه:

حدیث رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:49
 • پایان برنامه: 04:45:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ نازنگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:39
 • پایان برنامه: 04:55:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:26
 • پایان برنامه: 04:56:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:32
 • پایان برنامه: 04:58:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:35
 • پایان برنامه: 05:58:58
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم

ترتیل جزءخوانی قرآن کریم جزء17

 • شروع برنامه:05:58:58
 • پایان برنامه: 05:59:21
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:21
 • پایان برنامه: 06:00:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:27
 • پایان برنامه: 06:01:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:37
 • پایان برنامه: 06:01:59
 • طول برنامه:

بامپر دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:59
 • پایان برنامه: 06:11:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:56
 • پایان برنامه: 06:12:30
 • طول برنامه:

آم استیشن معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:30
 • پایان برنامه: 06:13:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:40
 • پایان برنامه: 06:44:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان

 • شروع برنامه:06:44:21
 • پایان برنامه: 06:48:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ کبوتر خسته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:45
 • پایان برنامه: 06:51:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:19
 • پایان برنامه: 06:55:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه نمایشی تیهو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:54
 • پایان برنامه: 06:56:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:49
 • پایان برنامه: 07:40:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسابقه ی ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:51
 • پایان برنامه: 07:42:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفدهمین جشنواره راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:11
 • پایان برنامه: 07:50:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

انمیشین قصه های رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:49
 • پایان برنامه: 07:51:29
 • طول برنامه:

تیزرطرح تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:29
 • پایان برنامه: 07:55:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:15
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پناه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:02:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:38
 • پایان برنامه: 08:34:52
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند اهل ایمان

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab سایت صداوسیمای استان مرکزی : markazi.irib.ir

 • شروع برنامه:08:34:52
 • پایان برنامه: 08:35:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن معرفی شبکه آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:16
 • پایان برنامه: 08:39:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:45
 • پایان برنامه: 08:41:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفدمین جشنواره راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:05
 • پایان برنامه: 08:42:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:00
 • پایان برنامه: 09:55:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سریال در چشم باد

«در چشم باد» قصه زندگی خانواده‌ای است که رویدادها و لحظات تلخ و شیرین زندگی‌شان از دوره قیام میرزا کوچک جنگلی تا آزادسازی خرمشهر در آن به تصویر کشیده می‌شود،

 • شروع برنامه:09:55:54
 • پایان برنامه: 09:59:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ تو بمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:38
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

بامپر خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانه آفتابی

تهیه کننده:مژگان بیات تدوینگر:مسعوده محمدی

 • شروع برنامه:10:48:00
 • پایان برنامه: 10:51:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ایران مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:27
 • پایان برنامه: 10:52:08
 • طول برنامه:

تیزر طرح تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:08
 • پایان برنامه: 10:58:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن بزرگان(ارتباط با خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:28
 • پایان برنامه: 10:59:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:38
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر ساعت11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ طبیعت استان(وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:06
 • پایان برنامه: 11:38:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن هاچ زنبور عسل

هاچ، زنبور عسل دختری است که در اثر حمله زنبورهای قاتل از مادرش جدا می افتد و ازآن پس به دنبال مادر خود می گردد. وی رفته رفته به زندگی با تنهایی خویش خو گرفته و تجربیات زیادی کسب می کند. او با حشرات زیادی آشنا می شود و دوستان زیادی پیدا می کند

 • شروع برنامه:11:38:06
 • پایان برنامه: 11:40:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:20
 • پایان برنامه: 12:30:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

قبول باشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:20
 • پایان برنامه: 12:31:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:26
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه سار حکمت

چشمه سار حکمت با کارشناسی آقای صابری نسب

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 12:39:43
 • طول برنامه:

وله ماه مبارک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:43
 • پایان برنامه: 12:40:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:38
 • پایان برنامه: 12:42:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تا کنگره عرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:20
 • پایان برنامه: 12:44:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود الهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:43
 • پایان برنامه: 12:45:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:15
 • پایان برنامه: 12:46:10
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:10
 • پایان برنامه: 13:01:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. با صدای سلحشور

 • شروع برنامه:13:01:04
 • پایان برنامه: 13:02:02
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:02
 • پایان برنامه: 13:02:34
 • طول برنامه:

بسم ا...اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:34
 • پایان برنامه: 13:07:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:32
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:

بیان جاودان-صلوات15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:12:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

اذان ظهر به افق اراک ساعت13:08 غروب آفتاب ساعت20:11

 • شروع برنامه:13:12:25
 • پایان برنامه: 13:19:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:55
 • پایان برنامه: 13:21:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز هفدهم ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:43
 • پایان برنامه: 13:23:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:06
 • پایان برنامه: 13:26:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ امیر بی گزند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:52
 • پایان برنامه: 13:56:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

تفسیر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:52
 • پایان برنامه: 14:00:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ نور رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:56
 • پایان برنامه: 14:02:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:02
 • پایان برنامه: 14:02:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:57
 • پایان برنامه: 15:12:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

فیلم سینمایی سفر دور دراز کاپیتان دریک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:57
 • پایان برنامه: 15:17:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:48
 • پایان برنامه: 15:27:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه(ارتباط با خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:12
 • پایان برنامه: 15:27:52
 • طول برنامه:

آرم استیشن معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:52
 • پایان برنامه: 15:35:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:52
 • پایان برنامه: 15:36:37
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:37
 • پایان برنامه: 15:43:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:07
 • پایان برنامه: 15:44:01
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:01
 • پایان برنامه: 15:56:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن قصه های من وآقاجان

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab

 • شروع برنامه:15:56:30
 • پایان برنامه: 16:00:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

انیمیشن هشدارهای امنیتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:06
 • پایان برنامه: 16:00:28
 • طول برنامه:

بامپر گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:28
 • پایان برنامه: 16:47:28
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:28
 • پایان برنامه: 16:48:23
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه وفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:23
 • پایان برنامه: 17:18:23
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

وب سایت خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی: markazi.iribnews.ir کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab کانال رسمی خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی در پیام رسان سروش: markaziirib@

 • شروع برنامه:17:18:23
 • پایان برنامه: 17:18:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن معرفی شبکه آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:47
 • پایان برنامه: 17:48:47
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:47
 • پایان برنامه: 17:50:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفدهمین جشنواره راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:16
 • پایان برنامه: 17:57:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

پيامگیر صوتی ارتباط با واحد مرکزی خبر شبکه آفتاب: ۳۳۴۳۲۱۰۰- 086

 • شروع برنامه:17:57:16
 • پایان برنامه: 17:58:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:11
 • پایان برنامه: 18:00:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ مهمونی آسمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:17
 • پایان برنامه: 19:00:17
 • طول برنامه:1 ساعت

جمع خوانی قرآن

جمع خوانی قرآن کریم جزءهفدهم

 • شروع برنامه:19:00:17
 • پایان برنامه: 19:00:57
 • طول برنامه:

تیزر طرح تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:57
 • پایان برنامه: 19:01:50
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:50
 • پایان برنامه: 19:51:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

قبول باشه

ویزه برنامه افطار به تهیه کنندگی:محمد طالبی

 • شروع برنامه:19:51:50
 • پایان برنامه: 19:52:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:45
 • پایان برنامه: 19:55:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:01
 • پایان برنامه: 19:58:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:01
 • پایان برنامه: 19:58:23
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:23
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر20

بررسی مهمترین رویدادهای استان خبر ساعت 20

 • شروع برنامه:20:19:22
 • پایان برنامه: 20:22:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح دعوت مسجد بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:52
 • پایان برنامه: 20:23:24
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:24
 • پایان برنامه: 20:26:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:59
 • پایان برنامه: 20:30:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آوا نما اسما الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:42
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:

وله قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:35:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 20:31 نیمه شب شرعی ساعت 00:19

 • شروع برنامه:20:35:51
 • پایان برنامه: 20:42:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:01
 • پایان برنامه: 20:42:41
 • طول برنامه:

الهم لک صمنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:41
 • پایان برنامه: 20:43:35
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:35
 • پایان برنامه: 20:56:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

تفسیر نهج البلاغه

تفسیر نهج البلاغه

 • شروع برنامه:20:56:46
 • پایان برنامه: 20:57:26
 • طول برنامه:

تیزر طرح تلاوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:26
 • پایان برنامه: 21:00:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:06
 • پایان برنامه: 21:17:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ

«نصرت عشقی» (با بازی سیروس گرجستانی) سال‌هاست در یکی از محلات قدیمی تهران، نانوایی سنگک دارد و به اتفاق سه پسرش «مسعود» (جواد عزتی)، «محمود» (عباس جمشیدی‌فر) و «منصور» (اشکان اشتیاق) آنجا را اداره می‌کند. اما تنها سه دانگ از مغازه به نام اوست و سه دانگ دی

 • شروع برنامه:21:17:37
 • پایان برنامه: 21:20:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی میان سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:03
 • پایان برنامه: 21:37:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:03
 • پایان برنامه: 21:38:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:09
 • پایان برنامه: 21:46:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:39
 • پایان برنامه: 21:47:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:34
 • پایان برنامه: 21:55:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن گرافیک مهندس-ویژه آزادسازی خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:54
 • پایان برنامه: 21:59:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:41
 • پایان برنامه: 22:00:03
 • طول برنامه:

بامپر اینجا آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:03
 • پایان برنامه: 22:48:03
 • طول برنامه:48 دقیقه

اینجا آبادی

معرفی آداب ورسوم روستاهای استان مرکزی تهیه کننده:حسین محمودی

 • شروع برنامه:22:48:03
 • پایان برنامه: 22:51:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ مردم عاشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:38
 • پایان برنامه: 22:52:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:48
 • پایان برنامه: 22:53:10
 • طول برنامه:

بامپر خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:10
 • پایان برنامه: 22:55:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:50
 • پایان برنامه: 22:58:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:47
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

بررسی مهمترین رویدادهای خبری استان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:19:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ خزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:53
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

کانال رسمی شبکه آفتاب در پیام رسان سروش: @shabakehAftab سایت صداوسیمای استان مرکزی : markazi.irib.ir

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:27:39
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:39
 • پایان برنامه: 23:29:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:38
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

بامپر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی دوئل

توضیحات برنامه درج نشده است.