جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:23
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:47:44
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:00:47:44
 • پایان برنامه: 00:48:07
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:48:07
 • پایان برنامه: 00:50:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:50:59
 • پایان برنامه: 00:56:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:56:44
 • پایان برنامه: 00:57:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:57:56
 • پایان برنامه: 00:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:00:59:16
 • پایان برنامه: 00:59:37
 • طول برنامه:

دیدنیهای اصفهان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:59:37
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:20:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:20:25
 • پایان برنامه: 01:22:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:22:08
 • پایان برنامه: 01:40:46
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:40:46
 • پایان برنامه: 01:41:09
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:41:09
 • پایان برنامه: 01:42:08
 • طول برنامه:

دیدنیهای مازندران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:42:08
 • پایان برنامه: 01:44:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش پرده روزی روزگاری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:44:23
 • پایان برنامه: 01:45:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده بوی باران

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:01:45:40
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:59:37
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:26:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:02:26:01
 • پایان برنامه: 02:26:55
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:26:55
 • پایان برنامه: 02:48:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:02:48:56
 • پایان برنامه: 02:49:22
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:49:22
 • پایان برنامه: 02:58:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:58:21
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:59:37
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:03:25:47
 • پایان برنامه: 03:26:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:26:58
 • پایان برنامه: 03:48:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:03:48:09
 • پایان برنامه: 03:48:34
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:48:34
 • پایان برنامه: 03:50:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

فیلم کوتاه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:50:54
 • پایان برنامه: 03:51:44
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:51:44
 • پایان برنامه: 03:54:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:54:55
 • پایان برنامه: 04:01:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت سوره نبأ و شمس

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:01:35
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای رهبری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:07:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح = 04:03

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:07:41
 • پایان برنامه: 04:09:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:09:17
 • پایان برنامه: 04:10:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:10:33
 • پایان برنامه: 04:10:56
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:10:56
 • پایان برنامه: 04:33:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:04:33:51
 • پایان برنامه: 04:34:45
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:34:45
 • پایان برنامه: 04:52:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:04:52:06
 • پایان برنامه: 04:52:17
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:52:17
 • پایان برنامه: 04:58:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:58:21
 • پایان برنامه: 04:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:59:37
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

مجموعه پرستاران قسمت 51

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:05:15:59
 • پایان برنامه: 05:16:53
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:16:53
 • پایان برنامه: 05:32:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه پرستاران قسمت 51

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:05:32:58
 • پایان برنامه: 05:44:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:44:22
 • پایان برنامه: 05:52:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ سرزمین آسمانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:52:23
 • پایان برنامه: 05:53:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده قصه های مجید

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:53:33
 • پایان برنامه: 05:56:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ مرز خوشبختی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:56:51
 • پایان برنامه: 05:58:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده پایتخت سه

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه ، مهران احمدی و ...

 • شروع برنامه:05:58:02
 • پایان برنامه: 05:58:21
 • طول برنامه:

دیدنیهای اصفهان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:58:21
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:24:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:06:24:40
 • پایان برنامه: 06:25:34
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:25:34
 • پایان برنامه: 06:48:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:06:48:15
 • پایان برنامه: 06:48:26
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:48:26
 • پایان برنامه: 06:49:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان شرقی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:49:32
 • پایان برنامه: 06:50:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:06:50:52
 • پایان برنامه: 06:51:49
 • طول برنامه:

پیش پرده بازرس فویل

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:06:51:49
 • پایان برنامه: 06:57:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:57:24
 • پایان برنامه: 06:58:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده عملیات ویژه نجات

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:58:36
 • پایان برنامه: 06:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:59:37
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:20:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:20:25
 • پایان برنامه: 07:21:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:21:36
 • پایان برنامه: 07:40:14
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:40:14
 • پایان برنامه: 07:40:37
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:40:37
 • پایان برنامه: 07:41:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سرزمین ماندگار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:41:42
 • پایان برنامه: 07:50:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین دیگه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:50:11
 • پایان برنامه: 07:51:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده قصه های مجید

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:51:21
 • پایان برنامه: 07:54:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پایتخت 5

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه ، مهران احمدی و ...

 • شروع برنامه:07:54:35
 • پایان برنامه: 07:55:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده عملیات ویژه نجات

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:55:47
 • پایان برنامه: 07:56:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:56:59
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:50
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:50
 • پایان برنامه: 08:01:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:18
 • پایان برنامه: 08:27:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:08:27:19
 • پایان برنامه: 08:29:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:29:57
 • پایان برنامه: 08:51:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:08:51:58
 • پایان برنامه: 08:56:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

اصفهان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:56:59
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 09:00:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:51
 • پایان برنامه: 09:26:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:09:26:38
 • پایان برنامه: 09:31:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:31:01
 • پایان برنامه: 09:52:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:09:52:12
 • پایان برنامه: 09:54:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:54:51
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:30
 • پایان برنامه: 10:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای مخاطب

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:02:30
 • پایان برنامه: 10:03:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:03:40
 • پایان برنامه: 10:04:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:04:03
 • پایان برنامه: 10:26:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:10:26:58
 • پایان برنامه: 10:31:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:31:30
 • پایان برنامه: 10:48:51
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:10:48:51
 • پایان برنامه: 10:49:14
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:49:14
 • پایان برنامه: 10:54:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

لرستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:54:02
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 11:00:50
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:50
 • پایان برنامه: 11:16:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

مجموعه پرستاران قسمت 51

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:16:49
 • پایان برنامه: 11:22:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:22:21
 • پایان برنامه: 11:38:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه پرستاران قسمت 51

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:38:26
 • پایان برنامه: 11:38:49
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:38:49
 • پایان برنامه: 11:39:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده یادآوری

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:11:39:54
 • پایان برنامه: 11:40:50
 • طول برنامه:

پیش پرده تعبیر وارونه یک رویا

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:11:40:50
 • پایان برنامه: 11:46:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ سیراف آینه خلیج فارس

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:46:02
 • پایان برنامه: 11:46:59
 • طول برنامه:

پیش پرده بازرس فویل

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:11:46:59
 • پایان برنامه: 11:48:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده عملیات ویژه نجات

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:48:11
 • پایان برنامه: 11:53:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تماشاگرانه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:53:59
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:00:53
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:53
 • پایان برنامه: 12:25:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:12:25:33
 • پایان برنامه: 12:30:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:30:23
 • پایان برنامه: 12:53:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:12:53:04
 • پایان برنامه: 12:53:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:53:29
 • پایان برنامه: 12:55:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:55:29
 • پایان برنامه: 12:56:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

مولانا ا...

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:56:32
 • پایان برنامه: 12:58:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرازی از سخن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:58:53
 • پایان برنامه: 13:04:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت سوره احزاب (آیات 40 الی 48)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:04:44
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای رهبری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر = 13:07

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:11:38
 • پایان برنامه: 13:13:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:13:14
 • پایان برنامه: 13:13:25
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:13:25
 • پایان برنامه: 13:13:55
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:13:55
 • پایان برنامه: 13:14:18
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:14:18
 • پایان برنامه: 13:34:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:34:43
 • پایان برنامه: 13:39:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:39:26
 • پایان برنامه: 13:58:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 63

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:58:04
 • پایان برنامه: 14:03:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:03:35
 • پایان برنامه: 14:04:05
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:04:05
 • پایان برنامه: 14:04:28
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:04:28
 • پایان برنامه: 14:30:29
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:14:30:29
 • پایان برنامه: 14:34:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:34:01
 • پایان برنامه: 14:56:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه یادآوری قسمت 16

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:14:56:02
 • پایان برنامه: 15:00:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:41
 • پایان برنامه: 15:01:11
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:11
 • پایان برنامه: 15:01:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:35
 • پایان برنامه: 15:27:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:15:27:22
 • پایان برنامه: 15:32:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:32:23
 • پایان برنامه: 15:53:34
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 6

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:15:53:34
 • پایان برنامه: 15:54:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:54:54
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:20
 • پایان برنامه: 16:01:43
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:43
 • پایان برنامه: 16:24:38
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:16:24:38
 • پایان برنامه: 16:29:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:29:52
 • پایان برنامه: 16:47:13
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه مجموعه بازرس فویل قسمت 32

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:16:47:13
 • پایان برنامه: 16:49:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

صدای مخاطب

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:49:06
 • پایان برنامه: 16:52:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:52:05
 • پایان برنامه: 16:57:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:57:46
 • پایان برنامه: 16:58:16
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:58:16
 • پایان برنامه: 16:58:39
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:58:39
 • پایان برنامه: 17:24:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه پایتخت سه قسمت 4

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه ، مهران احمدی و ...

 • شروع برنامه:17:24:08
 • پایان برنامه: 17:30:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:30:07
 • پایان برنامه: 17:59:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه مجموعه پایتخت سه قسمت 4

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه ، مهران احمدی و ...

 • شروع برنامه:17:59:50
 • پایان برنامه: 18:04:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:04:39
 • پایان برنامه: 18:05:09
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:05:09
 • پایان برنامه: 18:05:32
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:05:32
 • پایان برنامه: 18:30:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:18:30:12
 • پایان برنامه: 18:34:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:34:51
 • پایان برنامه: 18:57:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه بوی باران قسمت 7

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:18:57:32
 • پایان برنامه: 19:02:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:02:30
 • پایان برنامه: 19:03:00
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:03:00
 • پایان برنامه: 19:03:23
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:03:23
 • پایان برنامه: 19:25:53
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 64

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:25:53
 • پایان برنامه: 19:30:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:30:57
 • پایان برنامه: 19:50:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه افسانه اوک نیو قسمت 64

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:50:25
 • پایان برنامه: 19:55:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:55:57
 • پایان برنامه: 19:56:27
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:56:27
 • پایان برنامه: 19:56:50
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:56:50
 • پایان برنامه: 20:44:27
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه یادآوری قسمت 17

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:20:44:27
 • پایان برنامه: 20:44:38
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:44:38
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

یا ذالأسماء الحسنی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب = 20:45

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:49:41
 • پایان برنامه: 20:51:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:51:17
 • پایان برنامه: 20:52:16
 • طول برنامه:

اینجا ایران است

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:52:16
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:00:30
 • پایان برنامه: 21:00:55
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:00:55
 • پایان برنامه: 21:26:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت7

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:21:26:51
 • پایان برنامه: 21:31:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:31:53
 • پایان برنامه: 21:50:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه تعبیر وارونه یک رویا قسمت 7

کارگردان : فریدون جیرانی. بازیگران : داریوش ارجمند. امیر جعفری فرهاد قائمیان. پانته آ بهرام. و....

 • شروع برنامه:21:50:13
 • پایان برنامه: 21:51:01
 • طول برنامه:

ویژه پیشگیری از اعتیاد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:51:01
 • پایان برنامه: 21:52:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده بوی باران

کارگردان : محمود معظمی – بازیگران : رضا کیانیان ، رویا نونهالی ، نرگس محمدی ، مهدی سلوکی و ...

 • شروع برنامه:21:52:18
 • پایان برنامه: 21:54:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش پرده روزی روزگاری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:54:33
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:50
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:50
 • پایان برنامه: 22:01:15
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:15
 • پایان برنامه: 22:21:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه بازرس فویل قسمت 33

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:22:21:19
 • پایان برنامه: 22:26:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:26:07
 • پایان برنامه: 22:45:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه بازرس فویل قسمت 33

بازیگران : آنتونی هاول. شریل کمپل . کارگردان : جرمی سیبرستون. محصول انگلستان. سال2002

 • شروع برنامه:22:45:38
 • پایان برنامه: 22:46:01
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:46:01
 • پایان برنامه: 22:52:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

گلستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:52:10
 • پایان برنامه: 22:53:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده قصه های مجید

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:53:20
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:30
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:00:56
 • طول برنامه:

نشان برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:56
 • پایان برنامه: 23:17:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه پرستاران قسمت 52

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:17:23
 • پایان برنامه: 23:20:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:20:26
 • پایان برنامه: 23:35:29
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه پرستاران قسمت 52

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:35:29
 • پایان برنامه: 23:35:52
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:35:52
 • پایان برنامه: 23:42:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:42:38
 • پایان برنامه: 23:43:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده دختر امپراطور

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:43:50
 • پایان برنامه: 23:46:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیش پرده روزی روزگاری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:46:05
 • پایان برنامه: 23:47:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده پایتخت سه

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده ، ریما رامین فر ، احمد مهرانفر ، علیرضا خمسه ، مهران احمدی و ...

 • شروع برنامه:23:47:16
 • پایان برنامه: 23:50:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ نفس

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:50:56
 • پایان برنامه: 23:52:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده قصه های مجید

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:52:06
 • پایان برنامه: 23:53:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش پرده یادآوری

تهیه کننده : احمد زالی – کارگردان : حجت قاسم زاده اصل - بازیگران: فرهاد قائمیان ، امیر آقایی ، مهران احمدی ، ثریا قاسمی و ...

 • شروع برنامه:23:53:11
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

همین دیگه

توضیحات برنامه درج نشده است.