جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:37:08
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال دلدادگان (قسمت44)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:00:37:08
 • پایان برنامه: 00:37:31
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:37:31
 • پایان برنامه: 00:40:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

جوالدوز

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:40:53
 • پایان برنامه: 00:41:50
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:41:50
 • پایان برنامه: 00:42:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:00:42:51
 • پایان برنامه: 00:48:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر دستان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:48:35
 • پایان برنامه: 00:49:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت و نیم دقیقه

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:00:49:55
 • پایان برنامه: 00:56:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:56:36
 • پایان برنامه: 00:59:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اوج

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:00:59:37
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو (قسمت30)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:22:39
 • پایان برنامه: 01:26:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:01:26:47
 • پایان برنامه: 01:50:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو (قسمت30)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:01:50:02
 • پایان برنامه: 01:50:25
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:01:50:25
 • پایان برنامه: 01:54:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

خوزستان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:01:54:29
 • پایان برنامه: 01:56:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:01:56:31
 • پایان برنامه: 01:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:01:57:34
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:01:59:37
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:21:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:02:21:22
 • پایان برنامه: 02:24:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:24:13
 • پایان برنامه: 02:45:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:02:45:57
 • پایان برنامه: 02:47:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ ایوان بهار

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:47:25
 • پایان برنامه: 02:49:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع سریال های ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:49:06
 • پایان برنامه: 02:56:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:56:41
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:02:59:37
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:23:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:03:23:38
 • پایان برنامه: 03:26:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:03:26:12
 • پایان برنامه: 03:50:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:03:50:13
 • پایان برنامه: 03:51:10
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:03:51:10
 • پایان برنامه: 03:52:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بانوی عمارت

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:03:52:55
 • پایان برنامه: 03:56:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

غذای ارزان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:03:56:41
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:03:59:37
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:10:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه (قسمت16)

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:04:10:27
 • پایان برنامه: 04:10:46
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:10:46
 • پایان برنامه: 04:11:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و حکم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:11:52
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اسماء ا...

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:18:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح 04:14

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:18:41
 • پایان برنامه: 04:19:39
 • طول برنامه:

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:19:39
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:34:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه (قسمت16)

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:04:34:02
 • پایان برنامه: 04:36:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:36:40
 • پایان برنامه: 04:55:31
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه (قسم16)

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:04:55:31
 • پایان برنامه: 04:56:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دختر امپراطور

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:56:43
 • پایان برنامه: 04:59:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:04:59:39
 • پایان برنامه: 05:00:02
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:02
 • پایان برنامه: 05:20:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پرستاران (قسمت18)

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:05:20:49
 • پایان برنامه: 05:23:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:23:40
 • پایان برنامه: 05:41:02
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال پرستاران (قسمت18)

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:05:41:02
 • پایان برنامه: 05:41:25
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:41:25
 • پایان برنامه: 05:52:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:52:30
 • پایان برنامه: 05:53:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:05:53:38
 • پایان برنامه: 05:54:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت و نیم دقیقه

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:05:54:58
 • پایان برنامه: 05:56:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

فیلم کوتاه 100 ثانیه ای

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:56:41
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:21:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال دلدادگان (قسمت44)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:06:21:12
 • پایان برنامه: 06:23:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:23:46
 • پایان برنامه: 06:39:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان (قسمت44)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:06:39:19
 • پایان برنامه: 06:39:42
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:39:42
 • پایان برنامه: 06:44:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:44:02
 • پایان برنامه: 06:54:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر دستان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:54:49
 • پایان برنامه: 06:55:46
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:55:46
 • پایان برنامه: 06:58:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:06:58:36
 • پایان برنامه: 06:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پرستاران

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:06:59:37
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو (قسمت30)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:45:54
 • پایان برنامه: 07:48:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

تماشاگرانه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:07:48:01
 • پایان برنامه: 07:49:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:07:49:04
 • پایان برنامه: 07:50:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:07:50:45
 • پایان برنامه: 07:54:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:07:54:14
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:23
 • پایان برنامه: 08:22:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:08:22:45
 • پایان برنامه: 08:27:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:27:37
 • پایان برنامه: 08:49:21
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:08:49:21
 • پایان برنامه: 08:51:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:51:38
 • پایان برنامه: 08:53:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع سریال های ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:53:19
 • پایان برنامه: 08:57:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ همیشه بخند

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:08:57:10
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:10
 • پایان برنامه: 09:01:33
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:33
 • پایان برنامه: 09:25:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:09:25:11
 • پایان برنامه: 09:28:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:28:03
 • پایان برنامه: 09:52:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:09:52:04
 • پایان برنامه: 09:53:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مردان سایه

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:09:53:07
 • پایان برنامه: 09:54:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:09:54:15
 • پایان برنامه: 09:57:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ آخرین گناه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:57:30
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای مخاطب

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 10:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:01:23
 • پایان برنامه: 10:20:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال مردان سایه (قسمت17)

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:10:20:44
 • پایان برنامه: 10:25:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:25:36
 • پایان برنامه: 10:50:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال مردان سایه (قسمت17)

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:10:50:52
 • پایان برنامه: 10:51:17
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:51:17
 • پایان برنامه: 10:54:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:10:54:44
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:45
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:45
 • پایان برنامه: 11:01:06
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:01:06
 • پایان برنامه: 11:21:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پرستاران (قسمت18)

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:21:53
 • پایان برنامه: 11:26:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:26:47
 • پایان برنامه: 11:44:09
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال پرستاران (قسمت18)

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:11:44:09
 • پایان برنامه: 11:44:32
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:44:32
 • پایان برنامه: 11:49:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر ایرانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:49:42
 • پایان برنامه: 11:50:06
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:50:06
 • پایان برنامه: 11:53:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ کمکم کن

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:53:03
 • پایان برنامه: 11:55:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ویژه ماه مبارک رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:11:55:09
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:23
 • پایان برنامه: 12:22:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال دلدادگان (قسمت44)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:12:22:35
 • پایان برنامه: 12:28:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:28:17
 • پایان برنامه: 12:43:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان (قسمت44)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:12:43:50
 • پایان برنامه: 12:45:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بانوی عمارت

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:12:45:35
 • پایان برنامه: 12:50:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ سبزه نوروز

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:50:06
 • پایان برنامه: 12:51:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:51:06
 • پایان برنامه: 12:51:49
 • طول برنامه:

مولانا ا...

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:51:49
 • پایان برنامه: 12:54:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبری

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:12:54:20
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت سوره نبأ و شمس

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:05:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر 13:01

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:05:43
 • پایان برنامه: 13:06:02
 • طول برنامه:

ترجمه دعای روز شانزدهم ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:06:02
 • پایان برنامه: 13:09:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:09:02
 • پایان برنامه: 13:09:23
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:09:23
 • پایان برنامه: 13:10:03
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:10:03
 • پایان برنامه: 13:10:26
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:10:26
 • پایان برنامه: 13:33:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو (قسمت30)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:13:33:05
 • پایان برنامه: 13:36:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:13:36:58
 • پایان برنامه: 14:00:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو (قسمت30)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:14:00:13
 • پایان برنامه: 14:00:24
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:00:24
 • پایان برنامه: 14:01:09
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:09
 • پایان برنامه: 14:01:31
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:31
 • پایان برنامه: 14:22:53
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:14:22:53
 • پایان برنامه: 14:27:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:27:23
 • پایان برنامه: 14:49:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال بانوی عمارت (قسمت17)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:14:49:07
 • پایان برنامه: 14:49:30
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:49:30
 • پایان برنامه: 14:50:19
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:50:19
 • پایان برنامه: 14:53:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اوج

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:14:53:20
 • پایان برنامه: 14:55:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دلدادگان

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:14:55:01
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:00
 • پایان برنامه: 15:01:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:23
 • پایان برنامه: 15:25:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:15:25:01
 • پایان برنامه: 15:30:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:30:15
 • پایان برنامه: 15:54:16
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال زیر پای مادر (قسمت17)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:15:54:16
 • پایان برنامه: 15:54:39
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:54:39
 • پایان برنامه: 15:58:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ نفس

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:15:58:19
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع سریال های ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:20
 • پایان برنامه: 16:01:43
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:01:43
 • پایان برنامه: 16:21:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال مردان سایه (قسمت17)

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:16:21:04
 • پایان برنامه: 16:25:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:25:07
 • پایان برنامه: 16:50:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال مردان سایه (قسمت17)

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:16:50:23
 • پایان برنامه: 16:50:46
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:50:46
 • پایان برنامه: 16:53:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

همین دیگه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:53:21
 • پایان برنامه: 16:55:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:16:55:05
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:15
 • پایان برنامه: 17:01:38
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:38
 • پایان برنامه: 17:27:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه (قسمت17)

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:17:27:36
 • پایان برنامه: 17:31:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:31:04
 • پایان برنامه: 17:50:08
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه (قسمت17)

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:17:50:08
 • پایان برنامه: 17:51:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:17:51:16
 • پایان برنامه: 17:52:13
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:52:13
 • پایان برنامه: 17:55:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ عطر خاطره

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:17:55:34
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:50
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:00:50
 • پایان برنامه: 18:01:13
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:01:13
 • پایان برنامه: 18:17:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال دلدادگان (قسمت45)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:18:17:38
 • پایان برنامه: 18:22:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:22:03
 • پایان برنامه: 18:46:11
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان (قسمت45)

تهیه کننده : ایرج محمدی – کارگردان : منوچهر هادی – بازیگران : مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ، پانته آ بهرام ، سامان صفاریان و ...

 • شروع برنامه:18:46:11
 • پایان برنامه: 18:49:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:49:11
 • پایان برنامه: 18:50:08
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:50:08
 • پایان برنامه: 18:51:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت و نیم دقیقه

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:18:51:28
 • پایان برنامه: 18:55:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا ایران است

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:18:55:03
 • پایان برنامه: 18:56:01
 • طول برنامه:

آنونس بانوی عمارت

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:18:56:01
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:01:19
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:19
 • پایان برنامه: 19:19:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال افسانه اوک نیو (قسمت31)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:19:24
 • پایان برنامه: 19:23:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:23:30
 • پایان برنامه: 19:45:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال افسانه اوک نیو (قسمت31)

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:19:45:33
 • پایان برنامه: 19:48:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

خوزستان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:48:45
 • پایان برنامه: 19:51:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ گمگشته

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:19:51:55
 • پایان برنامه: 19:54:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

همسایه

سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 پیامگیر صوتی تماشا : 27860021

 • شروع برنامه:19:54:47
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:01:20
 • پایان برنامه: 20:01:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:01:45
 • پایان برنامه: 20:23:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال بانوی عمارت (قسمت18)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:20:23:51
 • پایان برنامه: 20:24:33
 • طول برنامه:

ویژه افطار

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:24:33
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای ربّنا

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:32:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب 20:28

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:32:41
 • پایان برنامه: 20:33:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای افطار ماه مبارک رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:33:47
 • پایان برنامه: 20:34:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:20:34:11
 • پایان برنامه: 20:58:29
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال بانوی عمارت (قسمت18)

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:20:58:29
 • پایان برنامه: 21:02:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:21:02:15
 • پایان برنامه: 21:02:55
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:21:02:55
 • پایان برنامه: 21:03:18
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:21:03:18
 • پایان برنامه: 21:24:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال زیر پای مادر (قسمت18)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:21:24:22
 • پایان برنامه: 21:27:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:21:27:55
 • پایان برنامه: 21:54:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال زیر پای مادر (قسمت18)

کارگردان : بهرنگ توفیقی – بازیگران: کامبیز دیرباز ، مهدی سلطانی ، بهناز جعفری و ... – تهیه کننده : زینب تقوایی

 • شروع برنامه:21:54:41
 • پایان برنامه: 22:00:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:22:00:01
 • پایان برنامه: 22:01:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:26
 • پایان برنامه: 22:01:49
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:49
 • پایان برنامه: 22:22:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال مردان سایه (قسمت18)

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:22:22:33
 • پایان برنامه: 22:26:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:22:26:18
 • پایان برنامه: 22:52:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال مردان سایه قسمت18

کارگردان : فردریک تلیه – بازیگران : ناتالی بای، برونو ولکویچ، فیلیپ منیان و ... – محصول سال 2001 ، فرانسه

 • شروع برنامه:22:52:55
 • پایان برنامه: 22:53:53
 • طول برنامه:

آنونس بانوی عمارت

کارگردان : عزیز اله حمید نژاد – بازیگران : پانته آ پناهی ها ، حسام منظور ، مریم مومن و ... – تهیه کننده : مجید مولایی

 • شروع برنامه:22:53:53
 • پایان برنامه: 22:55:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:22:55:12
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:40
 • طول برنامه:

میزبان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:40
 • پایان برنامه: 23:01:03
 • طول برنامه:

آرم تایم

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:03
 • پایان برنامه: 23:13:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال پرستاران قسمت19

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:13:12
 • پایان برنامه: 23:17:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:17:57
 • پایان برنامه: 23:36:37
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال پرستاران قسمت19

کارگردان : جو پرتر ، دی دریو ، ماری آن کارول – بازیگران : تامی مکینتاش ، جودیت مک گراف و ... – سال تولید 1998-2009

 • شروع برنامه:23:36:37
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:43:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:43:46
 • پایان برنامه: 23:44:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افسانه اوک نیو

کارگردان : لی بیونگ هون ، چوبی جئونگ کیو – بازیگران : جین سه یون ، گو سو ، جانگ جون هو – محصول کشور کره جنوبی

 • شروع برنامه:23:44:54
 • پایان برنامه: 23:45:51
 • طول برنامه:

آنونس بازرس فویل

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:45:51
 • پایان برنامه: 23:46:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن ماه رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:46:10
 • پایان برنامه: 23:50:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:50:03
 • پایان برنامه: 23:52:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ جشن رمضان

تماشا را بنشینید

 • شروع برنامه:23:52:32
 • پایان برنامه: 23:53:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هشت و نیم دقیقه

تهیه کننده : بهروز مفید. کارگردان : شهرام شاه حسینی . بازیگران : سام درخشانی. شبنم قلی خانی و.....

 • شروع برنامه:23:53:52
 • پایان برنامه: 23:54:16
 • طول برنامه:

نشان شبکه

تماشا را بنشینید