جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:19:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی ( دبیرستان )

کارگردان وتهیه کننده: اکبر صادقی

 • شروع برنامه:01:19:19
 • پایان برنامه: 01:20:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:01:20:34
 • پایان برنامه: 02:25:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مهمونی ( ویژه افطار )تکرار

تهیه کننده : امیر خادمی مجری :مصطفی مصطفوی

 • شروع برنامه:02:25:34
 • پایان برنامه: 02:30:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:02:30:20
 • پایان برنامه: 03:04:20
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند(اهل ایمان)

مستند ساز: 'داریوش یاری'

 • شروع برنامه:03:04:20
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دعای افتتاح

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نام زیبای خداوند

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:35:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:35:46
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خلوتگه راز(ویژه سحر)

تهیه کننده:سید افضل حسینی مجری :عبدالعزیز تقی زاده

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

السابقون(جزء خوانی قرآن کریم)جزء16

تهیه کننده:عمار بزرگواری

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:23:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

حقیقت آفرینش

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:23:10
 • پایان برنامه: 06:27:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:27:56
 • پایان برنامه: 06:37:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند کوتاه ( ما می توانیم )تولید لبنیات

تولید لبنیات

 • شروع برنامه:06:37:56
 • پایان برنامه: 06:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 06:49:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:06:49:00
 • پایان برنامه: 07:20:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( آیت الله ناصری )

سخنرانی مذهبی ( آیت الله ناصری )

 • شروع برنامه:07:20:30
 • پایان برنامه: 07:21:00
 • طول برنامه:

میان برنامه ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:07:21:00
 • پایان برنامه: 07:45:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند( یک چله ماه )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:07:45:28
 • پایان برنامه: 07:50:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:07:50:14
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بارانه ( دیدنی ها)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:01:20
 • پایان برنامه: 08:36:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلام آبادی ( تکرار)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:36:20
 • پایان برنامه: 08:38:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال خانه به دوش

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:38:48
 • پایان برنامه: 08:54:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

دانستنی ها ( آکواریم )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:54:08
 • پایان برنامه: 08:57:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود ( ماه رحمت )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:08:57:38
 • پایان برنامه: 09:55:38
 • طول برنامه:58 دقیقه

غنچه گلا(ویژه کودک)تکرار

ویژه کودکان با آیتم های متنوع تهیه کننده:محمدرضا فرهادی

 • شروع برنامه:09:55:38
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بهون مهر(خانواده).زنده

تهیه کننده وکارگردان: سید احسان عادلی پور،کارگردان فنی:مجید زارع

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای شما

تماس های مردمی با پخش شبکه دنا

 • شروع برنامه:11:02:30
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نگاه روز(زنده)

تهیه کننده:عبدالناصرخلیلی مدت پخش:30دقیقه؛ روزهای پخش: شنبه،دوشنبه وچهارشنبه

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:35:15
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:11:35:15
 • پایان برنامه: 11:38:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود ( دلواپسی )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:11:38:30
 • پایان برنامه: 11:39:15
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره مستند فیلم و عکس

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:11:39:15
 • پایان برنامه: 12:22:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال(خانه به دوش).قسمت 15

طنز اجتماعی؛کارگردان :رضا عطاران؛شبکه 3

 • شروع برنامه:12:22:45
 • پایان برنامه: 12:23:05
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:12:23:05
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:12:27:10
 • پایان برنامه: 12:51:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

درپناه حرم

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:12:51:10
 • پایان برنامه: 12:51:22
 • طول برنامه:

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:12:51:22
 • پایان برنامه: 13:12:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان ظهربه افق یاسوج)

برنامه ای ویژه اذان ظهر با تصاویری از امام زادگان (ع)جلیل القدر استان وبقاع متبرکه

 • شروع برنامه:13:12:42
 • پایان برنامه: 13:13:30
 • طول برنامه:

دعای روز شانزدهم

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:13:30
 • پایان برنامه: 13:18:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نام های زیبای خداوند

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:18:40
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 15:06:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمای ( دبیرستان )

کارگردان وتهیه کننده: اکبر صادقی

 • شروع برنامه:15:06:10
 • پایان برنامه: 15:06:25
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:15:06:25
 • پایان برنامه: 15:38:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:15:38:10
 • پایان برنامه: 15:39:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه صرفه جویی ( دیرین دیرین )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:15:39:15
 • پایان برنامه: 16:37:15
 • طول برنامه:58 دقیقه

غنچه گلا(ویژه کودک)

ویژه کودکان با آیتم های متنوع تهیه کننده:محمدرضا فرهادی

 • شروع برنامه:16:37:15
 • پایان برنامه: 16:37:50
 • طول برنامه:

آرم شعار سال

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:37:50
 • پایان برنامه: 16:41:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:41:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:44:40
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

بهون مهر(خانواده)تکرار

تهیه کننده وکارگردان: سید احسان عادلی پور،کارگردان فنی:مجید زارع

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:42:50
 • طول برنامه:

رمضان طوبی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:17:42:50
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تفسیر قرآن کریم : زنده

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

السابقون(جزء خوانی قرآن کریم).زنده.جزء

تهیه کننده:عمار بزرگواری

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:03:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:19:03:05
 • پایان برنامه: 19:05:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:19:05:40
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مهمونی(ویژه افطار).زنده

تهیه‌کننده: امیر خادمی ؛ اجراء: مصطفی مصطفوی

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:10:15
 • طول برنامه:

افکت و تصویر

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:10:15
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان مغرب به افق یاسوج)

ملکوت

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:25:30
 • طول برنامه:

دعای روز

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:25:30
 • پایان برنامه: 20:25:45
 • طول برنامه:

وله هم اکنون در استان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:25:45
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

در استان

در استان

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:39:10
 • طول برنامه:

وله پیام بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:39:10
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:44:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کلام رهبری ( گام دوم )

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:44:40
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:09:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیمکت

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:21:09:10
 • پایان برنامه: 21:09:30
 • طول برنامه:

وله پیام بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:21:09:30
 • پایان برنامه: 21:14:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:14:30
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال(خانه به دوش).قسمت16

طنز اجتماعی؛کارگردان :رضا عطاران؛شبکه 3

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:55:20
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:21:55:20
 • پایان برنامه: 22:04:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:22:04:15
 • پایان برنامه: 22:06:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای شما

تماس های مردمی با پخش شبکه دنا

 • شروع برنامه:22:06:30
 • پایان برنامه: 22:24:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

تمدار هنر

مجله ای برای انعکاس اخبار و رویدادهای فرهنگی و هنری استان؛تهیه کننده:سیدجواد افشین

 • شروع برنامه:22:24:30
 • پایان برنامه: 22:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اوج هیجان

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:29:00
 • پایان برنامه: 22:29:20
 • طول برنامه:

آرم گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:22:29:20
 • پایان برنامه: 22:57:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

بارانک(نوجوان).تکرار

تهیه کننده وکارگردان: مهدی مرتضوی

 • شروع برنامه:22:57:20
 • پایان برنامه: 23:06:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

برنامه ای با رویکرد آموزش اصولی دروس مختلف داوطلبان کنکور با تجربیات اساتید برتر...

 • شروع برنامه:23:06:15
 • پایان برنامه: 23:06:30
 • طول برنامه:

وله پیام بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:06:30
 • پایان برنامه: 23:09:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:09:30
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام رهبری

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت و حدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:10
 • طول برنامه:

وله پیام بازرگانی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی سایت، www.yasouj.irib.ir سامانه پیامکی 30000745 در پیام رسان سروش@iribdena خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena

 • شروع برنامه:23:30:10
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی ( ابلیس )

کارگردان و نویسنده : احمد رضا درویش