جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

فیلم سینمایی بید مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:00
 • پایان برنامه: 02:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:00
 • پایان برنامه: 02:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند سیاره دایناسور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش تابستانی _ مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهر عشق _ کلیپ اماکن دیدنی _ حرم شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

آخرین پرواز _ زندگی نامه شهید دوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آیین سرور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانسی از فیلم سینمائی سلاح سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:00
 • پایان برنامه: 07:28:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره تابستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:00
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن ماه تی تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمائی بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمائی بید مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:53:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرامش نهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

گزیده گلستان فارس _ بقعه شیخ یوسف _ سروستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ نگاه روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگاه روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره تابستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاور شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه لیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم سوره احزاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر _ مسجد نصیرالملک شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج) _ گروه محمد رسول الله _

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

یاد باد آن روزگارن یاد باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه استانی _ تپه نورالشهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فیلم سینمائی بید مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 15:37:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر _ کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله حضرت شاهچراغ _ دور یار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی جهاد ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 18:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گزارش روز اوقات فراغت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:00
 • پایان برنامه: 19:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره فیلم 114 ثانیه مبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:00
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

سلام کشاورز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 27ام اجلاسیه نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نیایش _ بهار و تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره انسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 27ام اجلاسیه نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه حضرت شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

از خودت بخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

فیلم سینمایی بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.