جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه فیلم شیر وعسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 00:54:15
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:15
 • پایان برنامه: 00:56:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:15
 • پایان برنامه: 01:12:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

رمضان در عراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:10
 • پایان برنامه: 01:13:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:40
 • پایان برنامه: 02:10:50
 • طول برنامه:57 دقیقه

مجموعه قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:50
 • پایان برنامه: 02:15:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:30
 • پایان برنامه: 02:32:30
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:30
 • پایان برنامه: 03:32:05
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل جزء 16 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:05
 • پایان برنامه: 04:42:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

برنامه ویژه سحر-شکوه بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:05
 • پایان برنامه: 04:43:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:30
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:52:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:50
 • پایان برنامه: 05:01:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح-حرم امام رضا-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:45
 • پایان برنامه: 05:11:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:45
 • پایان برنامه: 05:13:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:25
 • پایان برنامه: 05:15:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:25
 • پایان برنامه: 05:45:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی-پناهیان16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:55
 • پایان برنامه: 05:51:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

تواشیح-سبحان الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:05
 • پایان برنامه: 06:00:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:30
 • پایان برنامه: 06:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:40
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:05:10
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته-چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:10
 • پایان برنامه: 06:05:20
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:20
 • پایان برنامه: 06:21:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند مدافع حرم -مشق پدر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:10
 • پایان برنامه: 06:23:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:10
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

چشمه معرفت-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:59:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

یک چکه ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:35
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:47:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:55
 • پایان برنامه: 07:48:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 07:51:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه های خوزستان-شیمبار1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:30
 • پایان برنامه: 07:54:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تغذیه وسلامتی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:05
 • پایان برنامه: 07:57:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ-جمال محمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:40
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:46:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دلبران-تکرار15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:40
 • پایان برنامه: 08:47:25
 • طول برنامه:

وله سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:25
 • پایان برنامه: 08:54:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

معرفی استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:35
 • پایان برنامه: 08:56:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله -پل رودخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:35
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه-پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ -خواجه امیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:52:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

لبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:20
 • پایان برنامه: 10:00:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران-پل ترناو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:00:25
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:25
 • پایان برنامه: 10:52:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

فصل ششم مسابقه خانه ما-8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:35
 • پایان برنامه: 10:55:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله زنبیل بافی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:15
 • پایان برنامه: 10:58:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ-گل ناز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:45
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله-احسان ونیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:25
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 12:01:15
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:15
 • پایان برنامه: 12:02:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله احسان ونیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:30
 • پایان برنامه: 12:33:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیار الحب-تولیدی -تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:10
 • پایان برنامه: 12:34:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:40
 • پایان برنامه: 13:02:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:10
 • پایان برنامه: 13:05:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح-دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:40
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:

وله حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن-انبیاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:18:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:25
 • پایان برنامه: 13:25:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:50
 • پایان برنامه: 13:30:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای ماه مبارک رمضان-روزشانزدهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:20
 • پایان برنامه: 13:33:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ-اوج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:20
 • پایان برنامه: 13:33:30
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:15
 • پایان برنامه: 14:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:35
 • پایان برنامه: 14:33:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 16:00:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

فیلم سینمایی شیر وعسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:50
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:18:10
 • طول برنامه:17 دقیقه

قضاوتهای امام علی-ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:10
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله-دلفینها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرارگفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 16:57:30
 • طول برنامه:

وله سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:30
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:21:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:30
 • پایان برنامه: 17:29:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن گرافیک -مهندسی در جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:45
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

وله معارفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ترتیل خوانی جزءشانزدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:45:20
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:20
 • پایان برنامه: 18:56:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمه معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:25
 • پایان برنامه: 18:57:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های طب سنتی ماه مبارک رمضان9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:25
 • پایان برنامه: 18:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک بهزیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:10
 • پایان برنامه: 19:13:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

تو جاودانه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:30
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:19:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ماه مهربون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:45
 • پایان برنامه: 20:23:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:30
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسماءالحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:31:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:30
 • پایان برنامه: 20:38:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:25
 • پایان برنامه: 20:38:50
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:50
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:43:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ خرمشهر3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:50
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:30
 • پایان برنامه: 21:49:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سر دلبران16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:30
 • پایان برنامه: 21:50:20
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:20
 • پایان برنامه: 21:58:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

خونین شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:20
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:30
 • پایان برنامه: 22:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ستاره های آسمان گمنامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ-ویژه خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:21:25
 • طول برنامه:

وله-صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:25
 • پایان برنامه: 23:28:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:25
 • پایان برنامه: 23:31:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله خرمشهر شهر مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

فیلم سینمایی سرزمین خورشید-ویژه خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.