جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:46:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:35
 • پایان برنامه: 00:46:55
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:55
 • پایان برنامه: 00:50:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ-مهدی احمد وند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:20
 • پایان برنامه: 01:54:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:10
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ-محسن چاووشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 01:57:50
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:50
 • پایان برنامه: 01:59:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:25
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:42:50
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند-بخت سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:50
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

وله گل وحشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 02:50:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:30
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 04:07:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

فیلم سینمایی مسافر-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:35
 • پایان برنامه: 04:09:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:10
 • پایان برنامه: 04:11:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه سرگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:50
 • پایان برنامه: 04:32:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند ثمن ایذه-خوزستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:45
 • پایان برنامه: 04:35:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:30
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:45:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:50
 • پایان برنامه: 04:52:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:25
 • پایان برنامه: 05:02:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:25
 • پایان برنامه: 05:02:35
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:35
 • پایان برنامه: 05:32:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:40
 • پایان برنامه: 05:34:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:15
 • پایان برنامه: 05:56:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند آشپزخانه کونگ فو4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:15
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته-سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:36:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند-ژیواروژیوان -8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:30
 • پایان برنامه: 06:42:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ-دل تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:20
 • پایان برنامه: 06:57:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:10
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موزیک تصویر آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:50:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند گنجینه کره زمین9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:05
 • پایان برنامه: 07:51:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:40
 • پایان برنامه: 07:56:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنان دکتر بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:35
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه-اقتصاد مقاومتی-تابستان گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال سرنوشت یک مبارز19-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:35
 • پایان برنامه: 09:41:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

کودوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:50
 • پایان برنامه: 09:43:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:25
 • پایان برنامه: 09:44:15
 • طول برنامه:

تیزرباشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:15
 • پایان برنامه: 09:45:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک -قاتل خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:50
 • پایان برنامه: 10:49:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:40
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشن گرافیک جنون جدال جمهوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:05
 • پایان برنامه: 11:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:40
 • پایان برنامه: 12:01:40
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:40
 • پایان برنامه: 12:03:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:15
 • پایان برنامه: 12:26:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

پازل-فراساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:55
 • پایان برنامه: 12:28:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:30
 • پایان برنامه: 12:32:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

وله موسیقی-فردوسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:30
 • پایان برنامه: 13:00:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

نیمه پنهان ماه9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:30
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران-پل جمعه بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:10:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:35
 • پایان برنامه: 13:12:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:30
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:23:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:30
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر-رجبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:32:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:40
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای اروند-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:00
 • پایان برنامه: 14:19:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:35
 • پایان برنامه: 14:37:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

مطبخ-خورشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:20
 • پایان برنامه: 14:37:55
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:55
 • پایان برنامه: 15:54:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی مسافر-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:30
 • پایان برنامه: 15:57:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:40
 • پایان برنامه: 15:59:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:55
 • پایان برنامه: 16:41:10
 • طول برنامه:41 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:10
 • پایان برنامه: 16:53:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:55
 • پایان برنامه: 16:55:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:30
 • پایان برنامه: 16:57:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:35
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:58:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه سینما30نما2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:15
 • پایان برنامه: 17:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:50
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:45
 • طول برنامه:55 دقیقه

محرمانه خانوادگی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:45
 • پایان برنامه: 19:01:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ دال عدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:30
 • پایان برنامه: 19:41:45
 • طول برنامه:40 دقیقه

طنز ناخنک5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:45
 • پایان برنامه: 19:43:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:20
 • پایان برنامه: 19:53:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:10
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند دختان بادرنگون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:19:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:35
 • پایان برنامه: 20:22:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله خرمشهر مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:25
 • پایان برنامه: 20:36:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهدا-شهید عیدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:05
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:44:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:15
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:30
 • پایان برنامه: 22:01:50
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال سرنوشت یک مبارز20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:50
 • پایان برنامه: 22:46:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:50
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه سرگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دست ساخته های عشایر شاهسون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

باسیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:32:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی ایرانی استشهادی برای خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.