جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:04:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:00:04:20
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم- قزوین – کاخ چهلستون

اقلیم- قزوین – کاخ چهلستون

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 01:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی شرایط عینی - ایرانی

سینمایی شرایط عینی - ایرانی

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 01:46:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:01:46:30
 • پایان برنامه: 03:01:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:03:01:30
 • پایان برنامه: 03:05:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:03:05:50
 • پایان برنامه: 03:30:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی

بازپخش لحظه ملکوتی

 • شروع برنامه:03:30:50
 • پایان برنامه: 03:37:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:03:37:50
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره واقعه آیات 1 تا 26-استاد منصوری

تلاوت قرآن-سوره واقعه آیات 1 تا 26-استاد منصوری

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 03:48:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح – موذن ابو زید – تصاویر گرافیکی

اذان صبح – موذن ابو زید – تصاویر گرافیکی

 • شروع برنامه:03:48:40
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 03:56:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:03:56:30
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه (جدید)

دعای روز سه شنبه (جدید)

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:04:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

صد دانه یاقوت– حق انتخاب

صد دانه یاقوت– حق انتخاب

 • شروع برنامه:04:04:50
 • پایان برنامه: 04:16:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

گل آوا- شهیدی- کاربافی

گل آوا- شهیدی- کاربافی

 • شروع برنامه:04:16:10
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:

میان برنامه احسان و نیکوکاری –کاروتلاش برای روزی ح

میان برنامه احسان و نیکوکاری –کاروتلاش برای روزی حلال

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال نون خ

تیزر سریال نون خ

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 9

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 9

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی و تصویر

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:08:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگ

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگار

 • شروع برنامه:06:08:40
 • پایان برنامه: 06:19:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

دعای عهد

 • شروع برنامه:06:19:10
 • پایان برنامه: 06:26:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:06:26:10
 • پایان برنامه: 06:30:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:06:30:30
 • پایان برنامه: 06:38:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی ایران-ق 11-پل خرانق یزد

پل های تاریخی ایران-ق 11-پل خرانق یزد

 • شروع برنامه:06:38:30
 • پایان برنامه: 06:39:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:06:39:30
 • پایان برنامه: 07:54:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:07:54:30
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویرروستا-گنو علی آباد(باکلام)

موسیقی تصویرروستا-گنو علی آباد(باکلام)

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال نون خ قسمت 17

سریال نون خ قسمت 17

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 09:49:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی انیمیشن دلفین کوچک

سینمایی انیمیشن دلفین کوچک

 • شروع برنامه:09:49:30
 • پایان برنامه: 09:51:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:09:51:30
 • پایان برنامه: 09:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفی استانها- اردبیل

معرفی استانها- اردبیل

 • شروع برنامه:09:57:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی –شب و روز دربند( لزوم حذر کردن از بدهک

روایت زندگی –شب و روز دربند( لزوم حذر کردن از بدهکاری)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:14:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه بارانه

میان برنامه بارانه

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی روباه

تیزر سینمایی روباه

 • شروع برنامه:11:16:40
 • پایان برنامه: 12:03:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

طنزپیشگان –لورل و هاردی – پسران صحرا

طنزپیشگان –لورل و هاردی – پسران صحرا

 • شروع برنامه:12:03:40
 • پایان برنامه: 12:04:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:12:04:50
 • پایان برنامه: 12:10:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم- کهکیلویه و بویراحمد- تنگ گنجه ای

اقلیم- کهکیلویه و بویراحمد- تنگ گنجه ای

 • شروع برنامه:12:10:40
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی

بازپخش لحظه ملکوتی

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره قلم آیات 34 تا آخر-استاد عباسی

تلاوت قرآن-سوره قلم آیات 34 تا آخر-استاد عباسی

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 12:59:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر – موذن شریف – تصاویر گرافیکی مساجد

اذان ظهر – موذن شریف – تصاویر گرافیکی مساجد

 • شروع برنامه:12:59:20
 • پایان برنامه: 13:07:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر مقام معظم رهبری

نماز ظهر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:13:07:20
 • پایان برنامه: 13:08:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج– تصاویر گرافیکی اسلیمی

دعای فرج امام زمام عج– تصاویر گرافیکی اسلیمی

 • شروع برنامه:13:08:50
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای روز سه شنبه (جدید)

دعای روز سه شنبه (جدید)

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:13:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:13:13:30
 • پایان برنامه: 13:19:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:13:19:30
 • پایان برنامه: 13:20:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعه طنز ناخونک

تیزر مجموعه طنز ناخونک

 • شروع برنامه:13:20:30
 • پایان برنامه: 14:51:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی شرایط عینی - ایرانی

سینمایی شرایط عینی - ایرانی

 • شروع برنامه:14:51:30
 • پایان برنامه: 14:53:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی روباه

تیزر سینمایی روباه

 • شروع برنامه:14:53:30
 • پایان برنامه: 14:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران- ارگ بم

نمایی از ایران- ارگ بم

 • شروع برنامه:14:58:30
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال نون خ قسمت 17

سریال نون خ قسمت 17

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:36:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم- تبریز- اهر

اقلیم- تبریز- اهر

 • شروع برنامه:15:36:30
 • پایان برنامه: 15:48:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه بارانه

میان برنامه بارانه

 • شروع برنامه:15:48:30
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:16:11:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

خیرین مدرسه ساز - تولیدی

خیرین مدرسه ساز - تولیدی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود عاشق شدی ای دل – بیژنی

سرود عاشق شدی ای دل – بیژنی

 • شروع برنامه:16:32:20
 • پایان برنامه: 16:34:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی روباه

تیزر سینمایی روباه

 • شروع برنامه:16:34:20
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

قاب فیروزه- دودکش-بردن ماشین توسط پلیس و ماجرای جر

قاب فیروزه- دودکش-بردن ماشین توسط پلیس و ماجرای جریمه

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان - ترکمنی

خبر استان - ترکمنی

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال نون خ

تیزر سریال نون خ

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:51:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:17:51:30
 • پایان برنامه: 17:56:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استانها- اصفهان

معرفی استانها- اصفهان

 • شروع برنامه:17:56:30
 • پایان برنامه: 17:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:58:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 9

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 9

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی بین

پیام بازرگانی بین

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی روباه

تیزر سینمایی روباه

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 18:58:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- گنبد

گلستان نگارستان ایران- گنبد

 • شروع برنامه:18:58:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفتمان - زنده

گفتمان - زنده

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:51:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیا می دانید – برج رادکان

آیا می دانید – برج رادکان

 • شروع برنامه:19:51:40
 • پایان برنامه: 19:53:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:19:53:40
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری - زنده

گفتگوی ویژه خبری - زنده

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

تواشیح ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:42:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب - موذن شهید کارگر – تصاویرخانه خدا

اذان مغرب - موذن شهید کارگر – تصاویرخانه خدا

 • شروع برنامه:20:42:10
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب آیت الله شاهرودی

نماز مغرب آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:50:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:20:50:20
 • پایان برنامه: 20:52:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی –شب و روز دربند( لزوم حذر کردن از بدهک

روایت زندگی –شب و روز دربند( لزوم حذر کردن از بدهکاری)

 • شروع برنامه:20:52:40
 • پایان برنامه: 20:54:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:20:54:10
 • پایان برنامه: 20:55:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:20:55:10
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:16:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:22:16:30
 • پایان برنامه: 22:22:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:22:22:30
 • پایان برنامه: 22:23:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:22:23:00
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

شهر هنر - تولیدی

شهر هنر - تولیدی

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:58:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال نون خ قسمت 18

سریال نون خ قسمت 18

 • شروع برنامه:23:58:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)