جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

 • شروع برنامه:00:14:10
 • پایان برنامه: 00:14:40
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:00:14:40
 • پایان برنامه: 01:40:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی زیبایی هر اتفاق-خارجی

سینمایی زیبایی هر اتفاق-خارجی

 • شروع برنامه:01:40:40
 • پایان برنامه: 01:42:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

تیزر رادیو ترتیل

 • شروع برنامه:01:42:40
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

بازپخش ترتیل قرآن

بازپخش ترتیل قرآن

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سحرگاهان - زنده

سحرگاهان - زنده

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح

تواشیح

 • شروع برنامه:03:59:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای شهید مطهری ( قبل از اذان صبح)

دعای شهید مطهری ( قبل از اذان صبح)

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:04:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح - موذن آقاتی – تصاویر گرافیکی تیره

اذان صبح - موذن آقاتی – تصاویر گرافیکی تیره

 • شروع برنامه:04:04:40
 • پایان برنامه: 04:14:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز صبح آیت الله نور مفیدی

نماز صبح آیت الله نور مفیدی

 • شروع برنامه:04:14:20
 • پایان برنامه: 04:16:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر گرافیکی

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر گرافیکی

 • شروع برنامه:04:16:40
 • پایان برنامه: 04:17:30
 • طول برنامه:

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:04:17:30
 • پایان برنامه: 04:42:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش سخنرانی آیت الله علوی

بازپخش سخنرانی آیت الله علوی

 • شروع برنامه:04:42:30
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت –مصرف مواد مناسب برای جلوگیری از یوبوست

سفره سلامت –مصرف مواد مناسب برای جلوگیری از یوبوست در روزه داری

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:03:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند پذیرایی ساده –شامی بابلی – مازندران

مستند پذیرایی ساده –شامی بابلی – مازندران

 • شروع برنامه:05:03:10
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر آفرینش- حیوانات مختلف

موسیقی تصویر آفرینش- حیوانات مختلف

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:58:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

بازپخش سریال آقای دکتر – ق 11

بازپخش سریال آقای دکتر – ق 11

 • شروع برنامه:05:58:20
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی و تصویر

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:05:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره زخرف آیات 36 تا 45-استاد لطفی نیا

تلاوت قرآن-سوره زخرف آیات 36 تا 45-استاد لطفی نیا

 • شروع برنامه:06:05:40
 • پایان برنامه: 06:15:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد (تصاویر طبیعت)

دعای عهد (تصاویر طبیعت)

 • شروع برنامه:06:15:40
 • پایان برنامه: 06:18:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:06:18:20
 • پایان برنامه: 06:22:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:06:22:20
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرای معرفت-آیت الله رضازاده(احساس مسولیت نسبت به ی

سرای معرفت-آیت الله رضازاده(احساس مسولیت نسبت به یکدیگر)

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند یک چکه ماه -میبخشم

مستند یک چکه ماه -میبخشم

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال دردسرهای عظیم 2

تیزر سریال دردسرهای عظیم 2

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

تیزر رادیو ترتیل

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش ماه مهربانی

بازپخش ماه مهربانی

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر بهاری استانی – قلعه ماران

موسیقی تصویر بهاری استانی – قلعه ماران

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال آقای دکتر

تیزر سریال آقای دکتر

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:46:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

بازپخش سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

 • شروع برنامه:08:46:40
 • پایان برنامه: 08:48:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:08:48:40
 • پایان برنامه: 09:52:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان 4

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان 4

 • شروع برنامه:09:52:40
 • پایان برنامه: 09:54:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

تیزر فراخوان گام دوم

 • شروع برنامه:09:54:10
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه غذاهای ارزان-خوراک بلبلی

میان برنامه غذاهای ارزان-خوراک بلبلی

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی –تصمیم برای خدا(دوری از حرام)

روایت زندگی –تصمیم برای خدا(دوری از حرام)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:30
 • طول برنامه:

تیزر برنامه ماه مهربانی 1

تیزر برنامه ماه مهربانی 1

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 12:26:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی زیبایی هر اتفاق-خارجی

سینمایی زیبایی هر اتفاق-خارجی

 • شروع برنامه:12:26:30
 • پایان برنامه: 12:27:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر بهاری استانی –گلهای شقایق

موسیقی تصویر بهاری استانی –گلهای شقایق

 • شروع برنامه:12:27:30
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 12:39:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به قاریان و معلمان قرآن

تیزر اعطای مدرک به قاریان و معلمان قرآن

 • شروع برنامه:12:39:20
 • پایان برنامه: 12:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان

وله معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:12:42:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره توبه آیات 1 تا 6-قاری رهنما

تلاوت قرآن-سوره توبه آیات 1 تا 6-قاری رهنما

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز شنبه

تواشیح ذکر روز شنبه

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 12:52:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر – موذن منصوری –تصاویر گرافیکی گل و حدیث

اذان ظهر – موذن منصوری –تصاویر گرافیکی گل و حدیث

 • شروع برنامه:12:52:50
 • پایان برنامه: 13:00:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر مقام معظم رهبری

نماز ظهر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:13:00:50
 • پایان برنامه: 13:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی اسلیمی

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی اسلیمی

 • شروع برنامه:13:02:20
 • پایان برنامه: 13:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان(با نریشن ترجمه)

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان(با نریشن ترجمه)

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مناجات – دل از غیر کندن و خدایی شدن

مناجات – دل از غیر کندن و خدایی شدن

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:13:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت- مشارکتی

نیمکت- مشارکتی

 • شروع برنامه:13:13:20
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت –توصیه برای روزه داری افراد مبتلا به بی

سفره سلامت –توصیه برای روزه داری افراد مبتلا به بیماری های گوارشی

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند پذیرایی ساده –شیرینی کاکلی – چهارمحال بختیار

مستند پذیرایی ساده –شیرینی کاکلی – چهارمحال بختیاری

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

تیزر رادیو ترتیل

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:37:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرازی از سخن – انصاریان-گذشت ازناتوانی مالی مردم

فرازی از سخن – انصاریان-گذشت ازناتوانی مالی مردم

 • شروع برنامه:13:37:30
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری – درباره تلاوت قرآن

کلام رهبری – درباره تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتیل قرآن کریم - زنده

ترتیل قرآن کریم - زنده

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به قاریان و معلمان قرآن

تیزر اعطای مدرک به قاریان و معلمان قرآن

 • شروع برنامه:14:46:20
 • پایان برنامه: 14:49:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت –بهترین توصیه روزه داری برای مبتلایان ب

سفره سلامت –بهترین توصیه روزه داری برای مبتلایان به سوء هاضمه

 • شروع برنامه:14:49:00
 • پایان برنامه: 14:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:14:51:00
 • پایان برنامه: 15:36:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال آقای دکتر – ق 12

سریال آقای دکتر – ق 12

 • شروع برنامه:15:36:30
 • پایان برنامه: 15:38:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال دردسرهای عظیم 2

تیزر سریال دردسرهای عظیم 2

 • شروع برنامه:15:38:30
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:15:44:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود میخواهمت – اسماعیلی

سرود میخواهمت – اسماعیلی

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:47:30
 • طول برنامه:35 دقیقه

کودکانه

کودکانه

 • شروع برنامه:16:47:30
 • پایان برنامه: 16:49:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر بهاری استانی – خالدنبی کلاله

موسیقی تصویر بهاری استانی – خالدنبی کلاله

 • شروع برنامه:16:49:30
 • پایان برنامه: 16:55:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:16:55:30
 • پایان برنامه: 16:58:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود ماه دلدادگی – مازیار میری (رمضان)

سرود ماه دلدادگی – مازیار میری (رمضان)

 • شروع برنامه:16:58:30
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:

تیزر ماه مهربانی

تیزر ماه مهربانی

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان - ترکمنی

اخبار استان - ترکمنی

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال آقای دکتر

تیزر سریال آقای دکتر

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:47:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

تیزر فراخوان گام دوم

 • شروع برنامه:17:47:30
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:36:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

بازپخش سریال دردسرهای عظیم 2- ق 13

 • شروع برنامه:18:36:40
 • پایان برنامه: 18:38:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی(بین سریال)

پیام بازرگانی(بین سریال)

 • شروع برنامه:18:38:40
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

تیزر پویش کتاب خوانی

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

تیزر رادیو ترتیل

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی آیت الله نورمفیدی(با موضوع امام زمان عج)

سخنرانی آیت الله نورمفیدی(با موضوع امام زمان عج)

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و الحکم- حجت الاسلام رنجبر-نماز درمسجد

امثال و الحکم- حجت الاسلام رنجبر-نماز درمسجد

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

ماه مهربانی - زنده

ماه مهربانی - زنده

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:12:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح

تواشیح

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ربنّا -سید علیرضا موسوی(با تصاویر امام زاده عبدالل

ربنّا -سید علیرضا موسوی(با تصاویر امام زاده عبدالله گرگان)

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:21:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب - موذن موذن زاده اردبیلی – تصاویر گرافیک

اذان مغرب - موذن موذن زاده اردبیلی – تصاویر گرافیکی

 • شروع برنامه:20:21:30
 • پایان برنامه: 20:22:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای اللهم لک صمنا

دعای اللهم لک صمنا

 • شروع برنامه:20:22:30
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه ماه مهربانی - زنده

ادامه ماه مهربانی - زنده

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

تیزر فراخوان گام دوم

 • شروع برنامه:20:45:30
 • پایان برنامه: 20:47:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:20:47:30
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

قاب فیروزه - پایتخت

قاب فیروزه - پایتخت

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:14:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:21:14:00
 • پایان برنامه: 21:39:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی آیت الله علوی

سخنرانی آیت الله علوی

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

با ما درشهر (شهرداری )-زنده

با ما درشهر (شهرداری )-زنده

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

تیزر سینمایی

 • شروع برنامه:22:32:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت- مشارکتی

نیمکت- مشارکتی

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و الحکم- حجت الاسلام رنجبر-بدون رنج به مرتبه

امثال و الحکم- حجت الاسلام رنجبر-بدون رنج به مرتبه بالاتر نمیرویم

 • شروع برنامه:22:39:00
 • پایان برنامه: 22:51:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

سخنرانی آیت الله شاهرودی- تولیدی

سخنرانی آیت الله شاهرودی- تولیدی

 • شروع برنامه:22:51:20
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی 2

تیزر سینمایی 2

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 2- ق 14

سریال دردسرهای عظیم 2- ق 14