جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال جونگ میونگ قسمت 13

سریال جونگ میونگ قسمت 13

 • شروع برنامه:00:29:20
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

موسیق تصویر مناطق دیدنی ایران-مازندران

موسیق تصویر مناطق دیدنی ایران-مازندران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی اسب های وحشی-خارجی

سینمایی اسب های وحشی-خارجی

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال جونگ میونگ

تیزر سریال جونگ میونگ

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 02:06:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:02:06:30
 • پایان برنامه: 03:21:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان - تولیدی

بازپخش شب های هیرکان - تولیدی

 • شروع برنامه:03:21:30
 • پایان برنامه: 03:27:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم- اردبیل – فندق لو

اقلیم- اردبیل – فندق لو

 • شروع برنامه:03:27:10
 • پایان برنامه: 03:31:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:03:31:30
 • پایان برنامه: 03:51:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

لحظه ملکوتی - تولیدی

لحظه ملکوتی - تولیدی

 • شروع برنامه:03:51:50
 • پایان برنامه: 03:57:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:03:57:10
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگ

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگار

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:10:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح – موذن شریف – تصاویر منظومه شمسی

اذان صبح – موذن شریف – تصاویر منظومه شمسی

 • شروع برنامه:04:10:20
 • پایان برنامه: 04:19:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز صبح مقام معظم رهبری

نماز صبح مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:04:19:50
 • پایان برنامه: 04:21:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:04:21:10
 • پایان برنامه: 04:24:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

صد دانه یاقوت– نماز

صد دانه یاقوت– نماز

 • شروع برنامه:04:24:20
 • پایان برنامه: 04:37:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

گل آوا- قوامی- انگشتر سازی

گل آوا- قوامی- انگشتر سازی

 • شروع برنامه:04:37:40
 • پایان برنامه: 05:17:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

بازپخش مسیر توسعه ( شعار سال ) - تولیدی

بازپخش مسیر توسعه ( شعار سال ) - تولیدی

 • شروع برنامه:05:17:40
 • پایان برنامه: 05:20:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر آبشار زیارت گرگان

موسیقی تصویر آبشار زیارت گرگان

 • شروع برنامه:05:20:20
 • پایان برنامه: 05:22:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال جونگ میونگ

تیزر سریال جونگ میونگ

 • شروع برنامه:05:22:20
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 19

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 19

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی و تصویر

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگ

تلاوت قرآن-سوره مائده آیات 109 تا 115-استاد پرهیزگار

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:13:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:06:13:20
 • پایان برنامه: 06:17:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:06:17:40
 • پایان برنامه: 06:43:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایران فارس- کازرون - روشنایی

مستند ایران فارس- کازرون - روشنایی

 • شروع برنامه:06:43:40
 • پایان برنامه: 06:45:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال جونگ میونگ

تیزر سریال جونگ میونگ

 • شروع برنامه:06:45:40
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

طنزپیشگان – لویی دو فونس - آشپزباشی

طنزپیشگان – لویی دو فونس - آشپزباشی

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:57:20
 • طول برنامه:57 دقیقه

بازپخش سریال جونگ میونگ قسمت 13

بازپخش سریال جونگ میونگ قسمت 13

 • شروع برنامه:08:57:20
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تغذیه و تندرستی- تغذیه در پیشگیری بیما

موشن گرافیک تغذیه و تندرستی- تغذیه در پیشگیری بیماری های کلیوی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پزشک شما - زنده

پزشک شما - زنده

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:58:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:09:58:10
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

روایت زندگی –عاقبت حق خوری(غصب نا حق مال)

روایت زندگی –عاقبت حق خوری(غصب نا حق مال)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه محبت - زنده

خانه محبت - زنده

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:02:20
 • پایان برنامه: 11:14:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه نمکدون

میان برنامه نمکدون

 • شروع برنامه:11:14:50
 • پایان برنامه: 11:16:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:11:16:50
 • پایان برنامه: 11:45:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند کوله گرد (تولیدی)

مستند کوله گرد (تولیدی)

 • شروع برنامه:11:45:50
 • پایان برنامه: 11:47:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:11:47:30
 • پایان برنامه: 12:18:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاب فیروزه – ماتادور (ایرانی- پلیسی)

قاب فیروزه – ماتادور (ایرانی- پلیسی)

 • شروع برنامه:12:18:20
 • پایان برنامه: 12:22:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:12:22:40
 • پایان برنامه: 12:45:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

لحظه ملکوتی - تولیدی

لحظه ملکوتی - تولیدی

 • شروع برنامه:12:45:40
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره انعام آیات 45 تا 55-استاد سبزعلی

تلاوت قرآن-سوره انعام آیات 45 تا 55-استاد سبزعلی

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر – موذن رضائیان –تصاویر گرافیکی و حدیث

اذان ظهر – موذن رضائیان –تصاویر گرافیکی و حدیث

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:11:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر آیت الله نور مفیدی

نماز ظهر آیت الله نور مفیدی

 • شروع برنامه:13:11:10
 • پایان برنامه: 13:12:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی گل

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی گل

 • شروع برنامه:13:12:40
 • پایان برنامه: 13:13:10
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:13:13:10
 • پایان برنامه: 13:16:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:16:30
 • پایان برنامه: 13:16:50
 • طول برنامه:

تیزر تصاویر ارسالی

تیزر تصاویر ارسالی

 • شروع برنامه:13:16:50
 • پایان برنامه: 14:45:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی اسب های وحشی-خارجی

سینمایی اسب های وحشی-خارجی

 • شروع برنامه:14:45:50
 • پایان برنامه: 14:47:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:14:47:50
 • پایان برنامه: 15:45:10
 • طول برنامه:57 دقیقه

بازپخش سریال جونگ میونگ قسمت 13

بازپخش سریال جونگ میونگ قسمت 13

 • شروع برنامه:15:45:10
 • پایان برنامه: 15:45:30
 • طول برنامه:

تیزر تصاویر ارسالی

تیزر تصاویر ارسالی

 • شروع برنامه:15:45:30
 • پایان برنامه: 15:54:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:54:30
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تن تن کارتون

تن تن کارتون

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی استانها- زنجان

معرفی استانها- زنجان

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان - ترکمنی

اخبار استان - ترکمنی

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:12:50
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:51:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:17:51:30
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقلیم- گلستان – میل گنبد

اقلیم- گلستان – میل گنبد

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل

پیام بازرگانی قبل

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک ق 20

مجموعه طنز ناخونک ق 20

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 18:40:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی بین

پیام بازرگانی بین

 • شروع برنامه:18:40:30
 • پایان برنامه: 18:45:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استانها- چهارمحال و بختیاری

معرفی استانها- چهارمحال و بختیاری

 • شروع برنامه:18:45:30
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دیدنیهای ورزشی -حرکات دیدنی با اسکیت

دیدنیهای ورزشی -حرکات دیدنی با اسکیت

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبادی - تولیدی

آبادی - تولیدی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

تیزر سینمایی چیتی چیتی بنگ بنگ

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 19:44:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه نمکدون

میان برنامه نمکدون

 • شروع برنامه:19:44:30
 • پایان برنامه: 19:47:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:19:47:10
 • پایان برنامه: 19:50:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اقلیم- فارس – سعدی

اقلیم- فارس – سعدی

 • شروع برنامه:19:50:50
 • پایان برنامه: 19:51:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره فیلم 114 ثانیه ای مبین

تیزر جشنواره فیلم 114 ثانیه ای مبین

 • شروع برنامه:19:51:50
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره حجر آیه 85 تا آخر – قاری عبدالباس

تلاوت قرآن- سوره حجر آیه 85 تا آخر – قاری عبدالباسط

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:32:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب - موذن موذن زاده اردبیلی – تصاویر خانه خ

اذان مغرب - موذن موذن زاده اردبیلی – تصاویر خانه خدا

 • شروع برنامه:20:32:30
 • پایان برنامه: 20:39:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب مقام معظم رهبری(نوجوانان)

نماز مغرب مقام معظم رهبری(نوجوانان)

 • شروع برنامه:20:39:10
 • پایان برنامه: 20:41:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:20:41:40
 • پایان برنامه: 20:46:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

صد دانه یاقوت– محبت

صد دانه یاقوت– محبت

 • شروع برنامه:20:46:30
 • پایان برنامه: 20:51:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استانها- آذربایجان غربی

معرفی استانها- آذربایجان غربی

 • شروع برنامه:20:51:40
 • پایان برنامه: 20:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:20:53:10
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب های هیرکان - زنده

شب های هیرکان - زنده

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:15:20
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:22:15:20
 • پایان برنامه: 22:50:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

درس هایی از قرآن

درس هایی از قرآن

 • شروع برنامه:22:50:20
 • پایان برنامه: 22:50:40
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:22:50:40
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:18:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:23:18:40
 • پایان برنامه: 23:27:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:23:27:40
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال جونگ میونگ قسمت 14

سریال جونگ میونگ قسمت 14