جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:25:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( زیبای بی نظیر )

زیبای بی نظیر - تایم : 85.42 - بسته 14 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:01:25:42
 • پایان برنامه: 01:28:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

هر بار این درو - ماکان بند

 • شروع برنامه:01:28:46
 • پایان برنامه: 01:38:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه سرگرمی ( بارانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:21
 • پایان برنامه: 01:39:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:00
 • پایان برنامه: 02:29:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند ایرانگرد ( گردشگری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:14
 • پایان برنامه: 02:32:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( حیدر بابا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:31
 • پایان برنامه: 02:35:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

امنیت مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:11
 • پایان برنامه: 02:36:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:00
 • پایان برنامه: 02:47:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

سینما پشت پرده ( ارواح خبیث )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:07
 • پایان برنامه: 02:47:49
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:49
 • پایان برنامه: 02:59:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه سرگرمی ( بارانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:35
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:49:40
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

تکرار قسمت 10 - تایم : 49.40

 • شروع برنامه:03:49:40
 • پایان برنامه: 03:51:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود آذری

یالان سویلمه - رحیم شهریاری

 • شروع برنامه:03:51:09
 • پایان برنامه: 03:57:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( خوزستان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:12
 • پایان برنامه: 04:01:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

فضای مجازی ( کالای ایرانی - چرخ )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:34
 • پایان برنامه: 04:02:32
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:32
 • پایان برنامه: 04:04:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه میدانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:01
 • پایان برنامه: 04:08:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : هاشم روغنی )

سوره : آل عمران - قاری : هاشم روغنی

 • شروع برنامه:04:08:51
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:13:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 04.09 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:04:13:10
 • پایان برنامه: 04:21:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... مهدوی کنی - مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

 • شروع برنامه:04:21:30
 • پایان برنامه: 04:31:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:13
 • پایان برنامه: 04:34:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی ( استفاده از فرصت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:39
 • پایان برنامه: 04:35:36
 • طول برنامه:

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:36
 • پایان برنامه: 04:36:05
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:05
 • پایان برنامه: 05:25:07
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند خارجی ( سیاره زمین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:07
 • پایان برنامه: 05:32:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

درس سحر

 • شروع برنامه:05:32:44
 • پایان برنامه: 05:34:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

ناردون

 • شروع برنامه:05:34:09
 • پایان برنامه: 05:54:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

سینما و ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:39
 • پایان برنامه: 05:59:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آذری

بیزیم ائللر

 • شروع برنامه:05:59:01
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

موشن گرافیک طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:53:59
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند ایرانگرد - گردشگری

مستند ایرانگرد - گردشگری

 • شروع برنامه:06:53:59
 • پایان برنامه: 06:57:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر

خطای عشق

 • شروع برنامه:06:57:59
 • پایان برنامه: 06:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:34
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:17:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:41
 • پایان برنامه: 07:19:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

ناردون

 • شروع برنامه:07:19:06
 • پایان برنامه: 07:27:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:06
 • پایان برنامه: 07:28:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله روزنه سر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:25
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:56:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایرانی گندی شاپور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:11
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

زنجانا سلام

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:55:32
 • طول برنامه:

ویژه هفته قوه قضائیه ( مقام معظم رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:32
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ماهنشان دربند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

فضای مجازی (موشن یار مهربان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:27:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه مراکز ( یزد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:48
 • پایان برنامه: 09:29:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

ناردون

 • شروع برنامه:09:29:13
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 09:53:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی ( انیمیشن کالای ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:12
 • پایان برنامه: 09:56:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

من بیر گول در عزیزم

 • شروع برنامه:09:56:35
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

ناردون

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 09:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:35
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:34:18
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

تکرار قسمت 8 - تایم : 34.18

 • شروع برنامه:10:34:18
 • پایان برنامه: 10:35:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

فضای مجازی (کتابخوانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:58
 • پایان برنامه: 10:39:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

اصفهانی

 • شروع برنامه:10:39:30
 • پایان برنامه: 10:42:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ روزنه (کفاشی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:12
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه هفته قوه قضائیه ( شهید بهشتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:35
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

آفتاب مهربانی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:56:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

ناردون

 • شروع برنامه:11:56:25
 • پایان برنامه: 11:58:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:25
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:50:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند خارجی ( سیاره زمین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:15
 • پایان برنامه: 12:50:47
 • طول برنامه:

ویژه هفته قوه قضائیه ( قانون اساسی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:47
 • پایان برنامه: 12:54:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

گناه عشق

 • شروع برنامه:12:54:17
 • پایان برنامه: 13:04:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

سینما پشت پرده (چه زندگی شگفت انگیزی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:32
 • پایان برنامه: 13:07:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رهبری ( گام دوم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:33
 • پایان برنامه: 13:10:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید

 • شروع برنامه:13:10:33
 • پایان برنامه: 13:11:16
 • طول برنامه:

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:16
 • پایان برنامه: 13:17:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : محمد حسین سعیدیان )

سوره : آل عمران - قاری :محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:13:17:46
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:21:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.18

 • شروع برنامه:13:21:52
 • پایان برنامه: 13:29:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

آیت ا...حائری - مشهد مقدس - جدید

 • شروع برنامه:13:29:07
 • پایان برنامه: 13:30:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:20
 • پایان برنامه: 13:33:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:31
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 14:28:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار گئجه لر ( شبانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:00
 • پایان برنامه: 14:29:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:35
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی (ناردون )

ناردون - تایم : 75.00 - بسته 1 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:11:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 2

 • شروع برنامه:15:11:22
 • پایان برنامه: 15:46:22
 • طول برنامه:35 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

ناردون - تایم :75.00

 • شروع برنامه:15:46:22
 • پایان برنامه: 15:57:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه سرگرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:04
 • پایان برنامه: 15:58:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:39
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 3

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

شهر قشنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:20
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

بال پرنده ها

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 16:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:35
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

وله شبکه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:58:54
 • طول برنامه:58 دقیقه

یادواره شهدا حرم کشور(ابهر)

یادواره شهدا حرم کشور(ابهر)

 • شروع برنامه:17:58:54
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

قسمت 11- تایم : 47.50- بسته 5 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:26:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:18:26:16
 • پایان برنامه: 18:49:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال افسانه سامبونگ

قسمت 11- تایم : 22.50

 • شروع برنامه:18:49:06
 • پایان برنامه: 18:52:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری (امید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:15
 • پایان برنامه: 18:53:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:50
 • پایان برنامه: 18:54:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60ثانیه-1

خلاصه خبرهای کشوری است

 • شروع برنامه:18:54:50
 • پایان برنامه: 18:58:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

آسمون بیکران

 • شروع برنامه:18:58:07
 • پایان برنامه: 18:58:39
 • طول برنامه:

ویژه هفته قوه قضائیه ( مقام معظم رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:39
 • پایان برنامه: 18:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:18:59:41
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

وله اشراق گرمابخش خانه های شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بیزیم ائللر (ویژه روستائیان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:55:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:19
 • پایان برنامه: 19:56:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:54
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 20

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:35
 • پایان برنامه: 20:51:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند محلی تابستان خنک- تولید مرکز زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:35
 • پایان برنامه: 20:52:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:04
 • پایان برنامه: 20:55:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید

 • شروع برنامه:20:55:04
 • پایان برنامه: 20:55:44
 • طول برنامه:

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:44
 • پایان برنامه: 20:59:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : محمدرضا پورزرگری )

سوره : توبه - قاری :محمد رضا پورزرگری

 • شروع برنامه:20:59:29
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:03:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 21.00 - موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:21:03:18
 • پایان برنامه: 21:04:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:31
 • پایان برنامه: 21:04:41
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:41
 • پایان برنامه: 21:19:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

قسمت 9 - تایم : 34.18 - بسته 9 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:21:19:41
 • پایان برنامه: 21:22:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:21:22:52
 • پایان برنامه: 21:41:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

قسمت 9 - تایم : 34.01

 • شروع برنامه:21:41:53
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 11

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:54:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

گئجه لر ( برنامه شبانگاهی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:55
 • پایان برنامه: 22:58:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 12

 • شروع برنامه:22:58:38
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:35
 • پایان برنامه: 23:24:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:55
 • پایان برنامه: 23:29:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( مهاباد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:40
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

وله اشراق گرمابخش خانه های شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:47:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:41
 • پایان برنامه: 23:49:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:16
 • پایان برنامه: 23:50:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله دره هزار رود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:31
 • پایان برنامه: 23:57:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:57:57
 • پایان برنامه: 23:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 13

 • شروع برنامه:23:59:34
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.