جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:58:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی (تاکسی پلیس )

تاکسی پلیس - تایم : 118.20- بسته 12( 5 مورد )

 • شروع برنامه:01:58:20
 • پایان برنامه: 02:08:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه سرگرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:39
 • پایان برنامه: 02:39:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند نگارستان (قزوین )گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:59
 • پایان برنامه: 02:44:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

پناه تو

 • شروع برنامه:02:44:40
 • پایان برنامه: 02:45:34
 • طول برنامه:

چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس ج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:34
 • پایان برنامه: 03:15:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

شادمانه مراکز -گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:20
 • پایان برنامه: 03:16:14
 • طول برنامه:

تیزر میزبان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:14
 • پایان برنامه: 03:19:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:04
 • پایان برنامه: 03:20:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:12
 • پایان برنامه: 03:50:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:12
 • پایان برنامه: 03:51:01
 • طول برنامه:

سبک زندگی (شادی خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:01
 • پایان برنامه: 03:57:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر

راز - اصفهانی

 • شروع برنامه:03:57:26
 • پایان برنامه: 03:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:34
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:49
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال خوش نشین ها

تکرار قسمت 18- تایم کلی : 40.49

 • شروع برنامه:04:40:49
 • پایان برنامه: 04:46:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

ای دل

 • شروع برنامه:04:46:07
 • پایان برنامه: 04:47:01
 • طول برنامه:

تیزر چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:01
 • پایان برنامه: 04:52:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:09
 • پایان برنامه: 05:01:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : جهانبخش فرجی )

سوره :آل عمران - قاری :جهانبخش فرجی

 • شروع برنامه:05:01:49
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

تیک تاک

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:06:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 05.02- موذن : عباس سلیمی

 • شروع برنامه:05:06:32
 • پایان برنامه: 05:12:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام رئیسی - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:05:12:15
 • پایان برنامه: 05:21:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:58
 • پایان برنامه: 05:22:55
 • طول برنامه:

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:55
 • پایان برنامه: 05:23:51
 • طول برنامه:

تیزر سامانه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:51
 • پایان برنامه: 05:25:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

فرزند خاک - 14.30

 • شروع برنامه:05:25:16
 • پایان برنامه: 05:25:42
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:42
 • پایان برنامه: 05:36:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

سینما پشت پرده ( صخره )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:12
 • پایان برنامه: 05:43:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود فارسی

شادمانه - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:05:43:02
 • پایان برنامه: 05:44:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک قرآنی به قاریان و مدرسان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:22
 • پایان برنامه: 06:13:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران ( قزوین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:47
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:46:57
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:57
 • پایان برنامه: 06:51:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آذری ( بیزیم ائللر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:24
 • پایان برنامه: 06:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

فرزند خاک - 14.30

 • شروع برنامه:06:52:49
 • پایان برنامه: 06:55:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تقلی ( ویژه سپاه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:55
 • پایان برنامه: 06:59:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( سالم و ناسالم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:33
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:11:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن ماه تی تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:13
 • پایان برنامه: 07:15:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ( امام زمان عج )

او خواهد آمد - مرتضی چهل اخترانی

 • شروع برنامه:07:15:32
 • پایان برنامه: 07:53:32
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند ایرانی ( جزر و مد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:32
 • پایان برنامه: 07:54:27
 • طول برنامه:

تیزر چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:27
 • پایان برنامه: 07:55:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی ( راهنمای نقشه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:38
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزیده سلام زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:42:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی ( امام زمان عج )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:15
 • پایان برنامه: 08:43:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک هنر متعهد به حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:51
 • پایان برنامه: 08:54:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه بارانه ( سرگرمی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:13
 • پایان برنامه: 08:55:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

فرزند خاک - 14.30

 • شروع برنامه:08:55:38
 • پایان برنامه: 08:59:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

سربازان گمنام ( کوه دماوند )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:45
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:29:27
 • طول برنامه:29 دقیقه

شادمانه مراکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:27
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:43:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن مدرسه موش ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:10
 • پایان برنامه: 09:47:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

سنن آیریلا بیلمرم - رحیم شهریاری

 • شروع برنامه:09:47:04
 • پایان برنامه: 09:57:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند روزنه ( رنگرزی در زنجان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:49
 • پایان برنامه: 09:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی ( افشای عیوب )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:34
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال باجاناقلار

تکرار قسمت 18 - تایم : 40.00

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:43:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

شرشر بارون - علی لهراسبی

 • شروع برنامه:10:43:41
 • پایان برنامه: 10:44:36
 • طول برنامه:

تیزر چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:36
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک قبل از خبر 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت صبحگاهی

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:59:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ترش رو - علی زند وکیلی

 • شروع برنامه:10:59:34
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله هم اکنون ( قبل از آلاچیق )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

آلاچیق ( خانواده )

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:58:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

سربازان گمنام ( پروانگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:58
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه ( ییلاق باکلور )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:56:56
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند جاسوسی در حیات وحش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:56
 • پایان برنامه: 12:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

سربازان گمنام ( کاریابی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:32
 • پایان برنامه: 13:02:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تقلی ( ویژه سپاه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:38
 • پایان برنامه: 13:03:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک قرآنی به قاریان و مدرسان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:58
 • پایان برنامه: 13:06:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ نماز ( نیاز )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:57
 • پایان برنامه: 13:14:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : مجتهدزاده )

سوره : محمد (ص) - قاری : مجتهدزاده

 • شروع برنامه:13:14:47
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:19:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.15 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:13:19:10
 • پایان برنامه: 13:27:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام زارع - مسجد 14 معصوم (ع)

 • شروع برنامه:13:27:52
 • پایان برنامه: 13:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات شعبانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:50
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار گئجه لر (شبانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:25:47
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:47
 • پایان برنامه: 14:29:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

سربازان گمنام ( عاشقان بی نشان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:34
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از سینمایی ایرانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( فرزند خاک )

فرزند خاک - تایم : 92.45 - بسته 1 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:21:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 2

 • شروع برنامه:15:21:03
 • پایان برنامه: 16:03:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( فرزند خاک )

فرزند خاک - تایم : 92.45

 • شروع برنامه:16:03:48
 • پایان برنامه: 16:07:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( لاله لر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:33
 • پایان برنامه: 16:12:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( قزوین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:48
 • پایان برنامه: 16:14:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:56
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار آلاچیق ( خانواده )

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:13:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم آوا

اگه بد شد - مهدی یغمایی

 • شروع برنامه:17:13:45
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:

تیزر چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:40
 • پایان برنامه: 17:15:07
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:07
 • پایان برنامه: 17:36:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

جشن نیمه شعبان ( گوزلدره )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:07
 • پایان برنامه: 17:37:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری ( روزی حلال )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:33
 • پایان برنامه: 17:38:18
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:18
 • پایان برنامه: 17:48:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه بارانه ( سرگرمی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:52
 • پایان برنامه: 17:49:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60ثانیه-1

خلاصه خبرهای کشوری است

 • شروع برنامه:17:49:52
 • پایان برنامه: 17:59:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:34
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه (قبل از سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:38:08
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال خوش نشین ها

قسمت 19 - تایم کلی : 38.08 - بسته 3 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:18:38:08
 • پایان برنامه: 18:41:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( سنین آدین دییلسه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:53
 • پایان برنامه: 18:44:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:01
 • پایان برنامه: 18:44:21
 • طول برنامه:

وله اشراق ( گرمابخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:21
 • پایان برنامه: 18:54:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه ( سرگرمی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:02
 • پایان برنامه: 18:59:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

سربازان گمنام ( مدال سرخ )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:17
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( ویژه روستائیان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:33:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

عطر نرگس - غلامرضا صنعتگر

 • شروع برنامه:19:33:35
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه ( قلعه بهستان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:46:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:30
 • پایان برنامه: 19:51:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

به طه به یاسین - علی فانی

 • شروع برنامه:19:51:50
 • پایان برنامه: 19:56:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( خراسان جنوبی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:20
 • پایان برنامه: 19:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک قرآنی به قاریان و مدرسان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:40
 • پایان برنامه: 19:57:51
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:51
 • پایان برنامه: 19:59:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 5

 • شروع برنامه:19:59:24
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:14:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:14:50
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:18:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 20.15 - موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:20:18:18
 • پایان برنامه: 20:23:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

ادامه خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:18
 • پایان برنامه: 20:26:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( گوزل زنجانیم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:54
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تقلی ( ویژه سپاه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:55:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

تا بهار دلنشین - استاد بنان

 • شروع برنامه:20:55:23
 • پایان برنامه: 20:58:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی ( شهادت صادقانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:13
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:06:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

گئجه لر ( شبانه )

جنگ شبانه مرکز

 • شروع برنامه:22:06:22
 • پایان برنامه: 22:09:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

به سوی تو - مهران زاهدی

 • شروع برنامه:22:09:05
 • پایان برنامه: 22:11:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:22:11:22
 • پایان برنامه: 22:31:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آذری باجاناقلار

قسمت 19 - تایم کلی : 44.10 - بسته 8 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:22:31:22
 • پایان برنامه: 22:32:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:22:32:55
 • پایان برنامه: 22:57:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال آذری باجاناقلار

قسمت 19 - تایم کلی : 44.10

 • شروع برنامه:22:57:05
 • پایان برنامه: 22:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:22:58:38
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:23:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

چشمه ها - رامین غزنوی

 • شروع برنامه:23:23:44
 • پایان برنامه: 23:26:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تقلی ( ویژه سپاه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:50
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا ( پاراگلایدر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:48:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:53
 • پایان برنامه: 23:52:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

بهار فقط بهار - علی تفرشی

 • شروع برنامه:23:52:36
 • پایان برنامه: 23:53:31
 • طول برنامه:

تیزر چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:31
 • پایان برنامه: 23:56:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( آبادان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:46
 • پایان برنامه: 23:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک قرآنی به قاریان و مدرسان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:06
 • پایان برنامه: 23:59:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 11

 • شروع برنامه:23:59:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.