جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:04:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنرانی آیت ا... عاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:24
 • پایان برنامه: 00:06:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:13
 • پایان برنامه: 00:49:13
 • طول برنامه:43 دقیقه

دعوت

ماه رمضان

 • شروع برنامه:00:49:13
 • پایان برنامه: 00:49:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:59
 • پایان برنامه: 02:21:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی خودمو به مردن زدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:18
 • پایان برنامه: 02:22:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی همکلاسی جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:48
 • پایان برنامه: 02:52:57
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند برای میهمانی- خراسان شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:57
 • پایان برنامه: 02:53:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس دامنه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:57
 • پایان برنامه: 02:59:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات یا رب العالمین - سلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:26
 • پایان برنامه: 03:23:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:58
 • پایان برنامه: 03:26:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:45
 • پایان برنامه: 03:27:17
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:17
 • پایان برنامه: 03:59:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

ویژه برنامه سحری - اوباشدانلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:38
 • پایان برنامه: 04:23:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

برنامه مذهبی صبح چهارشنبه-رمضان98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:05
 • پایان برنامه: 04:23:48
 • طول برنامه:

دعای روز 16 ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:48
 • پایان برنامه: 04:33:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:54
 • پایان برنامه: 04:35:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:02
 • پایان برنامه: 05:45:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:09
 • پایان برنامه: 06:10:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

تفسیر قرآن - آیت ا... مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:53
 • پایان برنامه: 06:12:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شهدای گمنام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:09
 • پایان برنامه: 06:32:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

فرهنگ ایثار - شهید زارع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:36
 • پایان برنامه: 06:49:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:54
 • پایان برنامه: 06:50:53
 • طول برنامه:

تایم لپس بابا داود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:53
 • پایان برنامه: 07:19:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

حدیث سرو- بروجردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:31
 • پایان برنامه: 07:21:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیخ صفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:19
 • پایان برنامه: 08:00:46
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند برای میهمانی- تویسرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:46
 • پایان برنامه: 08:02:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:25
 • پایان برنامه: 08:03:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:11
 • پایان برنامه: 08:46:01
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:01
 • پایان برنامه: 08:50:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 2/3/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:04
 • پایان برنامه: 08:52:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:10
 • پایان برنامه: 09:29:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:20
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

کلیپ ایمیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:54:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 2/3/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:03
 • پایان برنامه: 09:56:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:12
 • پایان برنامه: 09:57:09
 • طول برنامه:

میان برنامه طوبی - عروسک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:09
 • پایان برنامه: 09:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:09
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ هیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکت ولایت- قلم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:12
 • پایان برنامه: 12:02:43
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:43
 • پایان برنامه: 12:04:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی همکلاسی جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:13
 • پایان برنامه: 12:05:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:23
 • پایان برنامه: 12:25:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

اقتصادیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:30
 • پایان برنامه: 12:26:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:16
 • پایان برنامه: 13:05:43
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند برای میهمانی- تویسرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:43
 • پایان برنامه: 13:06:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:56
 • پایان برنامه: 13:27:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:09
 • پایان برنامه: 13:27:52
 • طول برنامه:

دعای روز 16 ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:52
 • پایان برنامه: 13:29:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سی حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:05
 • پایان برنامه: 13:59:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:44
 • پایان برنامه: 14:01:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:29
 • پایان برنامه: 14:02:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:37
 • پایان برنامه: 15:33:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی خودمو به مردن می زنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:56
 • پایان برنامه: 15:35:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:57
 • پایان برنامه: 15:37:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ نئور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:20
 • پایان برنامه: 16:14:17
 • طول برنامه:36 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:17
 • پایان برنامه: 16:15:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس بابا داوود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:23
 • پایان برنامه: 16:47:08
 • طول برنامه:31 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:08
 • پایان برنامه: 17:44:38
 • طول برنامه:57 دقیقه

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:38
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:45:47
 • طول برنامه:

آرم شروع سابقون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:47
 • پایان برنامه: 19:03:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:47
 • پایان برنامه: 19:04:07
 • طول برنامه:

آرم پایان سابقون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:07
 • پایان برنامه: 19:05:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کودکان سرطانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:57
 • پایان برنامه: 19:07:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:19
 • پایان برنامه: 19:11:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:04
 • پایان برنامه: 19:14:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

نور هدایت - قدر نماز

بیانات رهبری

 • شروع برنامه:19:14:10
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:32:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:19
 • پایان برنامه: 19:41:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:02
 • پایان برنامه: 19:46:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی ولایت - نمایشگاه قرآن و عترت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:11
 • پایان برنامه: 19:51:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:41
 • پایان برنامه: 20:11:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه برنامه افطاری - دعوت

زنده

 • شروع برنامه:20:11:41
 • پایان برنامه: 20:14:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:17
 • پایان برنامه: 20:37:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

ویژه برنامه افطاری - دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:17
 • پایان برنامه: 20:40:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشارکتی ولایت - قلم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:39
 • پایان برنامه: 20:41:19
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:19
 • پایان برنامه: 21:01:15
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:15
 • پایان برنامه: 21:04:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:02
 • پایان برنامه: 21:05:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کودکان سرطانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:52
 • پایان برنامه: 21:14:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:35
 • پایان برنامه: 21:15:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:35
 • پایان برنامه: 21:35:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:35
 • پایان برنامه: 21:38:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:25
 • پایان برنامه: 22:05:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:25
 • پایان برنامه: 22:11:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:38
 • پایان برنامه: 22:14:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:29
 • پایان برنامه: 22:52:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

مشارکتی کمیته امداد - یاشا محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:29
 • پایان برنامه: 22:58:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:21
 • پایان برنامه: 22:58:56
 • طول برنامه:

بیرحکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:56
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

اخبار استان به زبان آذری

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:47
 • پایان برنامه: 23:23:10
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:10
 • پایان برنامه: 23:29:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:23
 • پایان برنامه: 23:31:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی آیت ا... عاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.