جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:41
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:41
 • پایان برنامه: 00:57:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:11
 • پایان برنامه: 01:42:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:11
 • پایان برنامه: 01:42:36
 • طول برنامه:

آرم شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:36
 • پایان برنامه: 01:50:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

اردبیل سرزمین چشمه های بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:03
 • پایان برنامه: 01:52:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شبهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:04
 • پایان برنامه: 02:44:23
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال پاستا-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:23
 • پایان برنامه: 02:45:15
 • طول برنامه:

وله مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:15
 • پایان برنامه: 03:09:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند کمی آنسوتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:00
 • پایان برنامه: 03:10:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس کپز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:03
 • پایان برنامه: 03:42:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:19
 • پایان برنامه: 03:44:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:52
 • پایان برنامه: 03:47:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:25
 • پایان برنامه: 03:53:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:54
 • پایان برنامه: 04:10:52
 • طول برنامه:16 دقیقه

برنامه مذهبی صبح سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:52
 • پایان برنامه: 04:20:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:58
 • پایان برنامه: 04:25:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات خاصه حضرت رسول اکرم (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:11
 • پایان برنامه: 04:26:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:19
 • پایان برنامه: 05:34:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:13
 • پایان برنامه: 05:35:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شهدای روحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:49
 • پایان برنامه: 05:57:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

فرهنگ ایثار97/02/02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:25
 • پایان برنامه: 05:59:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیخ صفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:14
 • پایان برنامه: 06:30:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:08
 • پایان برنامه: 06:31:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس دامنه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:08
 • پایان برنامه: 06:56:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:37
 • پایان برنامه: 06:59:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ائمیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:11
 • پایان برنامه: 07:24:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:11
 • پایان برنامه: 07:25:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ پلهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:53
 • پایان برنامه: 07:58:26
 • طول برنامه:32 دقیقه

یوردوموز-نیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:26
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ نئور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:39
 • پایان برنامه: 08:46:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:39
 • پایان برنامه: 08:48:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:08:48:14
 • پایان برنامه: 08:50:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:34
 • پایان برنامه: 09:27:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:15
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ مزارع کشاورزی مغان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:51:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:09:51:35
 • پایان برنامه: 09:56:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:59
 • پایان برنامه: 09:58:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:22
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

کلیپ سرعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:11:01:35
 • پایان برنامه: 11:03:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:05
 • پایان برنامه: 11:55:24
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال پاستا-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:24
 • پایان برنامه: 11:56:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:34
 • پایان برنامه: 12:00:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 4/5/6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:37
 • پایان برنامه: 12:26:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:06
 • پایان برنامه: 12:28:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:42
 • پایان برنامه: 12:50:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:37
 • پایان برنامه: 12:52:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:12:52:12
 • پایان برنامه: 12:53:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:25
 • پایان برنامه: 13:08:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

علمداران-یادواره شهید مدافع حرم علی سیفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:12
 • پایان برنامه: 13:09:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:13:09:47
 • پایان برنامه: 13:10:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی رحله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:49
 • پایان برنامه: 13:12:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:34
 • پایان برنامه: 13:33:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:28
 • پایان برنامه: 13:33:59
 • طول برنامه:

حدیث پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:59
 • پایان برنامه: 14:04:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:53
 • پایان برنامه: 14:06:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:06
 • پایان برنامه: 14:08:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:15
 • پایان برنامه: 14:09:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:14:09:50
 • پایان برنامه: 15:33:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:01
 • پایان برنامه: 15:34:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:31
 • پایان برنامه: 16:06:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:59
 • پایان برنامه: 16:08:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:16:08:34
 • پایان برنامه: 16:45:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:15
 • پایان برنامه: 17:01:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:18
 • پایان برنامه: 17:07:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:31
 • پایان برنامه: 17:09:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:17:09:06
 • پایان برنامه: 18:04:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:06
 • پایان برنامه: 18:05:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:18:05:41
 • پایان برنامه: 18:45:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:59
 • پایان برنامه: 18:47:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:22
 • پایان برنامه: 19:07:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

مشارکتی جهاد کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:22
 • پایان برنامه: 19:08:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:19:08:57
 • پایان برنامه: 19:10:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:10
 • پایان برنامه: 19:11:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:10
 • پایان برنامه: 19:13:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-پاسخ

بیانات رهبری

 • شروع برنامه:19:13:21
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:07
 • پایان برنامه: 19:46:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:42
 • پایان برنامه: 20:01:42
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه تلفنی چرتکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:42
 • پایان برنامه: 20:02:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:59
 • پایان برنامه: 20:22:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:59
 • پایان برنامه: 20:25:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:25
 • پایان برنامه: 20:56:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:02
 • پایان برنامه: 20:57:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:20:57:37
 • پایان برنامه: 20:58:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:50
 • پایان برنامه: 21:00:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویرآفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:05
 • پایان برنامه: 21:19:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:37
 • پایان برنامه: 21:22:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:24
 • پایان برنامه: 21:23:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:21:23:59
 • پایان برنامه: 21:34:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:06
 • پایان برنامه: 21:35:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:21:35:41
 • پایان برنامه: 21:47:57
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیار سبز-نیمهیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:57
 • پایان برنامه: 21:53:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:21
 • پایان برنامه: 21:54:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:34
 • پایان برنامه: 21:55:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:57
 • پایان برنامه: 21:59:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:13
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

تصاویر شب پارس آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:27:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:23
 • پایان برنامه: 22:47:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:23
 • پایان برنامه: 22:48:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:22:48:58
 • پایان برنامه: 22:50:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:11
 • پایان برنامه: 22:51:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:34
 • پایان برنامه: 22:58:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:39
 • پایان برنامه: 22:59:14
 • طول برنامه:

بیرحکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:14
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:33
 • پایان برنامه: 23:23:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تشیع 110شهید دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:46
 • پایان برنامه: 23:25:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:23:25:21
 • پایان برنامه: 23:31:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:34
 • پایان برنامه: 23:32:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:57
 • پایان برنامه: 23:34:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

سینمایی دادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.