جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:46:08
 • طول برنامه:46 دقیقه

سینمایی زیر درخت هلو

خلاصه داستان: زیر درخت هلو : علی اکبر خان ،بزرگ خانواده همانند اجدادش از زمان مرگ با خود با خبر می شود . او وصیت نامه اش را حاضر می کند وزیر درخت هلو در حیاط خود را آماده مرگ می سازد وبه فرزندش مسعود (ایرج طهماسب )تذکر می دهد شرط خواندن وصیت نامه ازدواج ص

 • شروع برنامه:00:46:08
 • پایان برنامه: 01:32:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:01:32:58
 • پایان برنامه: 02:18:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

پدر و پسری در راه شمال در اثر حادثه از دنیا میروند . پزشکی قانونی اعلام میکند که پسر ۸.۵ دقیقه زودتر از پدر جان باخته بر اساس قانون تمام ارث به پسر کوچکتر ، احسان میرسد این در حالی است که همسر برادرش گرفتار مشکلات مالی میشود معلوم میشود که در حقیقت پدر

 • شروع برنامه:02:18:56
 • پایان برنامه: 02:31:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند کوتاه مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:10
 • پایان برنامه: 03:37:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

دعای ابوحمزه ثمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:30
 • پایان برنامه: 04:50:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

گم گم سحری

اذان صبح به افق بندرعباس 04:27

 • شروع برنامه:04:50:52
 • پایان برنامه: 05:48:35
 • طول برنامه:57 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم اهل سنت پارسیان

جزء شانزدهم

 • شروع برنامه:05:48:35
 • پایان برنامه: 05:50:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا ( ع )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:50
 • پایان برنامه: 06:19:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:13
 • پایان برنامه: 06:27:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:59
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:44
 • پایان برنامه: 07:08:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:38
 • پایان برنامه: 07:20:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:07
 • پایان برنامه: 07:30:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:23
 • پایان برنامه: 08:00:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

برای مهمانی

این مجموعه مستند به معرفی آیین های ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف می پردازد

 • شروع برنامه:08:00:50
 • پایان برنامه: 08:02:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:42
 • پایان برنامه: 08:33:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران

این برنامه به معرفی آثار تاریخی، ملی و مذهبی کشورمان می پردازد تا مردم علاقمند به تاریخ این مرز و بوم با فرهنگ و تاریخ کشور پهناور ایران اسلامی آشنا شوند. تصویربرداری هوایی این مجموعه آن را از مستندهای مشابه متمایز کرده است.

 • شروع برنامه:08:33:08
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761 موضوع این برنامه مشکلات گوارشی

 • شروع برنامه:09:45:20
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سرپناه

ویژه خانه و خانواده – شامل ( آموزش آشپزی –آموزش هنرهای دستی - مشاوره و گفتگو با مهمان – نماهنگ و ..) / پیامک :30000761

 • شروع برنامه:11:01:21
 • پایان برنامه: 11:20:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

زکات ، برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:41
 • پایان برنامه: 12:03:14
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

پدر و پسری در راه شمال در اثر حادثه از دنیا میروند . پزشکی قانونی اعلام میکند که پسر ۸.۵ دقیقه زودتر از پدر جان باخته بر اساس قانون تمام ارث به پسر کوچکتر ، احسان میرسد این در حالی است که همسر برادرش گرفتار مشکلات مالی میشود معلوم میشود که در حقیقت پدر

 • شروع برنامه:12:03:14
 • پایان برنامه: 12:34:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:18
 • پایان برنامه: 12:58:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان ظهر

اذان ظهر به وقت شرعی بندرعباس 12:42

 • شروع برنامه:12:58:24
 • پایان برنامه: 13:32:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

اهل ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:30
 • پایان برنامه: 14:44:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

جزء شانزدهم

 • شروع برنامه:14:44:33
 • پایان برنامه: 15:36:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

چند قدم تا بهشت

برنامه ای تولید مرکز خلیج فارس به موضوعیت ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای خانواده های بی بضاعت

 • شروع برنامه:15:36:50
 • پایان برنامه: 15:43:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:43
 • پایان برنامه: 16:38:46
 • طول برنامه:55 دقیقه

پرپروک

ویژه کودک / شامل : مسابقه و سرگرمی – نمایش – انیمیشن و .../ پیامک 30000761

 • شروع برنامه:16:38:46
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:32:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:01
 • پایان برنامه: 18:05:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

برای مهمانی

این مجموعه مستند به معرفی آیین های ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف می پردازد

 • شروع برنامه:18:05:03
 • پایان برنامه: 18:14:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:50
 • پایان برنامه: 19:16:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ماه رویایی

ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان شامل کارشناس مذهبی و مهمان

 • شروع برنامه:19:16:53
 • پایان برنامه: 19:30:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

گوهر دریا

بیانات آیت الله نعیم آبادی - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس

 • شروع برنامه:19:30:23
 • پایان برنامه: 19:36:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:04
 • پایان برنامه: 19:58:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان مغرب

اذان مغرب به افق بندرعباس 19:48

 • شروع برنامه:19:58:41
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:47:38
 • طول برنامه:28 دقیقه

گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:38
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

چند قدم تا بهشت

برنامه ای تولید مرکز خلیج فارس به موضوعیت ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای خانواده های بی بضاعت

 • شروع برنامه:21:50:57
 • پایان برنامه: 22:01:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:25
 • پایان برنامه: 22:47:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

پدر و پسری در راه شمال در اثر حادثه از دنیا میروند . پزشکی قانونی اعلام میکند که پسر ۸.۵ دقیقه زودتر از پدر جان باخته بر اساس قانون تمام ارث به پسر کوچکتر ، احسان میرسد این در حالی است که همسر برادرش گرفتار مشکلات مالی میشود معلوم میشود که در حقیقت پدر

 • شروع برنامه:22:47:09
 • پایان برنامه: 22:55:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:49
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.