جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:13
 • طول برنامه:59 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:13
 • پایان برنامه: 01:00:10
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:10
 • پایان برنامه: 01:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:40
 • پایان برنامه: 01:19:13
 • طول برنامه:17 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:13
 • پایان برنامه: 01:22:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

گل عاشق

منتخب ترانه ها

 • شروع برنامه:01:22:18
 • پایان برنامه: 02:11:18
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:18
 • پایان برنامه: 02:14:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

دلشدگان

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:02:14:23
 • پایان برنامه: 02:36:19
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:19
 • پایان برنامه: 02:37:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تولید ملی

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:02:37:34
 • پایان برنامه: 03:39:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شیرین بیان

تکرار 98/04/02

 • شروع برنامه:03:39:24
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:

بصیرت

سبک زندگی

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:16:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

تا فلق(15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:34
 • پایان برنامه: 04:17:28
 • طول برنامه:

قناعت

سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:17:28
 • پایان برنامه: 05:15:31
 • طول برنامه:58 دقیقه

جزءخوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:31
 • پایان برنامه: 05:22:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

روستای کوهستانی

زکات

 • شروع برنامه:05:22:05
 • پایان برنامه: 05:46:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل دوم

 • شروع برنامه:05:46:46
 • پایان برنامه: 05:56:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

سفال خاکستری

 • شروع برنامه:05:56:17
 • پایان برنامه: 05:57:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:17
 • پایان برنامه: 06:03:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قران

سوره بقره- آیات 115 الی 121

 • شروع برنامه:06:03:52
 • پایان برنامه: 06:05:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:05
 • پایان برنامه: 06:08:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

منتظرت بودم

داریوش رفیعی

 • شروع برنامه:06:08:45
 • پایان برنامه: 06:18:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید

مستند

 • شروع برنامه:06:18:38
 • پایان برنامه: 06:40:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبز تر

مستند

 • شروع برنامه:06:40:56
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعتیاد

ویژه برنامه - اعتیاد

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 07:30:03
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:03
 • پایان برنامه: 07:31:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:13
 • پایان برنامه: 08:35:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:13
 • پایان برنامه: 08:36:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:48
 • پایان برنامه: 08:38:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:54
 • پایان برنامه: 10:09:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

اسب مسابقه

 • شروع برنامه:10:09:21
 • پایان برنامه: 10:11:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 60 ثانیه + راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:56
 • پایان برنامه: 10:25:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

سفره ایرانی

سبزی پلو سمنانی

 • شروع برنامه:10:25:52
 • پایان برنامه: 10:27:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:45
 • پایان برنامه: 11:16:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:15
 • پایان برنامه: 11:17:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:50
 • پایان برنامه: 11:21:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

دستبافته های حسین آباد کالپوش

کلیپ - پیک آشنا

 • شروع برنامه:11:21:50
 • پایان برنامه: 11:23:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:28
 • پایان برنامه: 12:12:28
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:28
 • پایان برنامه: 12:14:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:03
 • پایان برنامه: 12:16:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:29
 • پایان برنامه: 12:23:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:48
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:19:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:28
 • پایان برنامه: 13:45:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

داستانی بابای شکلاتی

تولید مرکز

 • شروع برنامه:13:45:31
 • پایان برنامه: 13:47:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:06
 • پایان برنامه: 14:34:09
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:09
 • پایان برنامه: 14:36:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:15
 • پایان برنامه: 15:36:15
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:15
 • پایان برنامه: 15:38:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 60 ثانیه + راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:50
 • پایان برنامه: 15:44:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

پرور

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:15:44:29
 • پایان برنامه: 15:46:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:01
 • پایان برنامه: 16:35:01
 • طول برنامه:49 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:01
 • پایان برنامه: 16:36:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:54
 • پایان برنامه: 16:40:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

محله اوراقچی ها

زکات

 • شروع برنامه:16:40:59
 • پایان برنامه: 16:42:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:34
 • پایان برنامه: 16:44:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:16:44:44
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:13:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:40
 • پایان برنامه: 18:15:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:15
 • پایان برنامه: 18:17:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:21
 • پایان برنامه: 18:52:41
 • طول برنامه:35 دقیقه

به وقت جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:41
 • پایان برنامه: 18:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:16
 • پایان برنامه: 19:04:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:19
 • پایان برنامه: 19:06:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:19:06:33
 • پایان برنامه: 19:50:16
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:16
 • پایان برنامه: 19:53:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

دیدنی های استان

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:19:53:16
 • پایان برنامه: 19:54:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:51
 • پایان برنامه: 19:57:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:57:57
 • پایان برنامه: 19:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:27
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:23:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:07
 • پایان برنامه: 20:29:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:49
 • پایان برنامه: 20:31:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماز آیت ا... مجتهدی

سبک زندگی

 • شروع برنامه:20:31:32
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره ضحی و شرح - 5:16

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:42:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:30
 • پایان برنامه: 20:47:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:20:47:40
 • پایان برنامه: 20:49:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:47
 • پایان برنامه: 20:57:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:06
 • پایان برنامه: 20:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:41
 • پایان برنامه: 21:00:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:00:49
 • پایان برنامه: 22:00:49
 • طول برنامه:1 ساعت

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:49
 • پایان برنامه: 22:02:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:36
 • پایان برنامه: 22:06:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه + راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:17
 • پایان برنامه: 22:49:47
 • طول برنامه:43 دقیقه

در امتداد خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:47
 • پایان برنامه: 22:52:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:13
 • پایان برنامه: 22:53:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:48
 • پایان برنامه: 22:55:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

کالای ایرانی

بیانات رهبر

 • شروع برنامه:22:55:13
 • پایان برنامه: 22:59:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:01
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:23:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:23:23:13
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

فیلم سینمایی

پائیز در می زند