جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:30
 • پایان برنامه: 00:18:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:01
 • پایان برنامه: 00:19:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:19:31
 • پایان برنامه: 00:23:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

ماه ضیافت الهی

سرود - رمضان

 • شروع برنامه:00:23:03
 • پایان برنامه: 01:10:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسابقه خانه ی ما

فضل سوم

 • شروع برنامه:01:10:55
 • پایان برنامه: 01:20:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

آرتیست

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:01:20:31
 • پایان برنامه: 02:05:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:09
 • پایان برنامه: 02:12:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

گشایش

جایی که نمیشناختیم

 • شروع برنامه:02:12:38
 • پایان برنامه: 02:40:44
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:44
 • پایان برنامه: 02:51:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:08
 • پایان برنامه: 03:15:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

خیاطی

مستند هویت

 • شروع برنامه:03:15:40
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

باران برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مهر و ماه

ویژه برنامه سحر

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:52:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

الهی

سرود - عرفانی

 • شروع برنامه:04:52:36
 • پایان برنامه: 04:57:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

رمضان - احکام

 • شروع برنامه:04:57:44
 • پایان برنامه: 06:00:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جزء خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:08
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:08:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قران

سوره انعام- آیات 48 الی 55

 • شروع برنامه:06:08:06
 • پایان برنامه: 06:09:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:19
 • پایان برنامه: 06:31:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

سخنرانی مذهبی

آیت الله ناصری

 • شروع برنامه:06:31:19
 • پایان برنامه: 06:38:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه لزوره

چشمه ساران قومس

 • شروع برنامه:06:38:03
 • پایان برنامه: 07:07:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

یک لقمه نون حلال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:05
 • پایان برنامه: 07:17:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:16
 • پایان برنامه: 08:15:02
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال پایتخت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:02
 • پایان برنامه: 08:15:48
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:48
 • پایان برنامه: 08:18:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره دوست

سرود - رمضان

 • شروع برنامه:08:18:50
 • پایان برنامه: 09:03:36
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

فصل سوم

 • شروع برنامه:09:03:36
 • پایان برنامه: 09:06:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:36
 • پایان برنامه: 09:35:36
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی آیت ا... میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:36
 • پایان برنامه: 09:37:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای ماه رمضان

روز سیزدهم

 • شروع برنامه:09:37:20
 • پایان برنامه: 09:41:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلوک عارفان

ادعیه ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:09:41:17
 • پایان برنامه: 09:47:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

باران برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:17
 • پایان برنامه: 10:13:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند بهشت گمشده

خاک و گیاه در گلشن ایران

 • شروع برنامه:10:13:59
 • پایان برنامه: 10:14:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:59
 • پایان برنامه: 10:16:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:52
 • پایان برنامه: 11:06:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:06:22
 • پایان برنامه: 11:08:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:47
 • پایان برنامه: 11:14:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

رمضان 96

 • شروع برنامه:11:14:30
 • پایان برنامه: 11:17:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:30
 • پایان برنامه: 12:02:08
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:08
 • پایان برنامه: 12:08:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

جنگل ابر شاهرود

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:12:08:38
 • پایان برنامه: 12:14:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

باران برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:38
 • پایان برنامه: 12:23:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:08
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسجد تاریخانه دامغان

دیدنی های استان

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:11:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا آسمان ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:49
 • پایان برنامه: 13:42:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا... ناصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:04
 • پایان برنامه: 13:45:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

لحظه دیدار

سرود - عرفانی

 • شروع برنامه:13:45:01
 • پایان برنامه: 13:45:44
 • طول برنامه:

میان برنامه اهالی بهشت

حدیث

 • شروع برنامه:13:45:44
 • پایان برنامه: 13:48:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

میامی

در قلب کومش

 • شروع برنامه:13:48:04
 • پایان برنامه: 14:29:52
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار سریال مدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:52
 • پایان برنامه: 14:33:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

عالی

فرازی از سخن بزرگان

 • شروع برنامه:14:33:58
 • پایان برنامه: 14:39:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

باران برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:58
 • پایان برنامه: 15:09:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

نامه ای از دمشق

شهید دانشگر ( سمنان )

 • شروع برنامه:15:09:58
 • پایان برنامه: 15:10:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:58
 • پایان برنامه: 15:13:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:58
 • پایان برنامه: 15:35:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

آیه های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:31
 • پایان برنامه: 15:43:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

زنجان - ابهر

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:15:43:38
 • پایان برنامه: 15:45:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:10
 • پایان برنامه: 16:34:10
 • طول برنامه:49 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:10
 • پایان برنامه: 16:36:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:03
 • پایان برنامه: 16:43:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:11
 • پایان برنامه: 16:44:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:16:44:47
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:05:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تکرار خانه ام اینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:40
 • پایان برنامه: 18:08:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:05
 • پایان برنامه: 18:09:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و حکم

رمضان 97

 • شروع برنامه:18:09:15
 • پایان برنامه: 19:11:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جزء خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:15
 • پایان برنامه: 19:11:58
 • طول برنامه:

میان برنامه اهالی بهشت

حدیث

 • شروع برنامه:19:11:58
 • پایان برنامه: 19:14:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:19:14:34
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 19:15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:36:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:32
 • پایان برنامه: 19:38:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:38:56
 • پایان برنامه: 20:58:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

زیر باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:56
 • پایان برنامه: 20:59:33
 • طول برنامه:

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:20:59:33
 • پایان برنامه: 21:05:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

باران برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:33
 • پایان برنامه: 22:06:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال پایتخت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:59
 • پایان برنامه: 22:07:46
 • طول برنامه:

اصلاح خود

طوبی

 • شروع برنامه:22:07:46
 • پایان برنامه: 22:11:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلوک عارفان

فرازی از سخنان امام (ره)

 • شروع برنامه:22:11:43
 • پایان برنامه: 22:30:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

شبستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:13
 • پایان برنامه: 22:33:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره دوست

سرود - رمضان

 • شروع برنامه:22:33:15
 • پایان برنامه: 22:55:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

قرارگاه ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:15
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:39
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:23:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:23:23:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.