جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

ادامه سینمایی فصل زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:00
 • پایان برنامه: 00:52:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:19
 • پایان برنامه: 01:16:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:40
 • پایان برنامه: 01:19:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

شهروشب - ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:03
 • پایان برنامه: 02:07:49
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:49
 • پایان برنامه: 02:10:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

کوه سیر -ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:11
 • پایان برنامه: 02:41:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:01
 • پایان برنامه: 02:46:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:56
 • پایان برنامه: 03:41:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:00
 • پایان برنامه: 03:43:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

شگفتیهای آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:52
 • پایان برنامه: 04:07:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:52
 • پایان برنامه: 04:09:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:27
 • پایان برنامه: 04:15:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن -نمل -کرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:27
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:17:00

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:26:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز صبح اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:47
 • پایان برنامه: 04:32:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روزدوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:50
 • پایان برنامه: 04:34:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

صبح و امید ویژه بعداذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:53
 • پایان برنامه: 04:44:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:52
 • پایان برنامه: 05:02:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:05
 • پایان برنامه: 05:03:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:37
 • پایان برنامه: 06:12:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سینمایی بازی خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:39
 • پایان برنامه: 06:19:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

آوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:07
 • پایان برنامه: 06:43:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:28
 • پایان برنامه: 06:59:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

فوت کوزه گری-قصر قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:55
 • پایان برنامه: 07:17:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:03
 • پایان برنامه: 07:34:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:31
 • پایان برنامه: 07:37:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

گولوش-پوریا اصلانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:23
 • پایان برنامه: 07:39:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

اولین ها-ارسال موجود زنده به فضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:28
 • پایان برنامه: 07:39:57
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:57
 • پایان برنامه: 08:17:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:30
 • پایان برنامه: 08:19:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:08
 • پایان برنامه: 08:26:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

آینا-ملیله کاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:35
 • پایان برنامه: 08:27:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:56
 • پایان برنامه: 08:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:31
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:00
 • پایان برنامه: 09:22:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گراف ما می توانیم و می گفتند نمی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:07
 • پایان برنامه: 09:23:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:42
 • پایان برنامه: 09:24:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:49
 • پایان برنامه: 09:25:18
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:18
 • پایان برنامه: 09:51:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:31
 • پایان برنامه: 09:52:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:52
 • پایان برنامه: 09:54:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:27
 • پایان برنامه: 09:54:56
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:56
 • پایان برنامه: 10:45:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:42
 • پایان برنامه: 10:47:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:17
 • پایان برنامه: 10:47:46
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:46
 • پایان برنامه: 11:36:32
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:32
 • پایان برنامه: 11:37:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:38
 • پایان برنامه: 11:39:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:13
 • پایان برنامه: 11:41:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گراف راه نو-خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:46
 • پایان برنامه: 11:42:15
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:15
 • پایان برنامه: 12:32:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:15
 • پایان برنامه: 12:33:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:15
 • پایان برنامه: 12:34:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:45
 • پایان برنامه: 12:36:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:20
 • پایان برنامه: 12:41:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تاآسمان-اهمیت نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:44
 • پایان برنامه: 12:44:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

بر بال اندیشه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:59
 • پایان برنامه: 13:24:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:59
 • پایان برنامه: 13:30:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -ولی زاده-اسراء-105-111

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:27
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:36:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:32:00

 • شروع برنامه:13:36:50
 • پایان برنامه: 13:44:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر - آیت الله سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:16
 • پایان برنامه: 13:45:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:57
 • پایان برنامه: 13:47:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:32
 • پایان برنامه: 13:57:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:39
 • پایان برنامه: 13:58:08
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:08
 • پایان برنامه: 15:24:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی فصل زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:47
 • پایان برنامه: 15:26:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:22
 • پایان برنامه: 15:32:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:35
 • پایان برنامه: 15:37:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود خون هابیل -ویژه 7 تیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:46
 • پایان برنامه: 15:52:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:10
 • پایان برنامه: 15:52:39
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:39
 • پایان برنامه: 16:43:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:25
 • پایان برنامه: 16:51:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:25
 • پایان برنامه: 16:52:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:46
 • پایان برنامه: 16:56:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گراف راه نو-تربیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:29
 • پایان برنامه: 16:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:04
 • پایان برنامه: 16:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:34
 • پایان برنامه: 17:32:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:01
 • پایان برنامه: 17:33:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:01
 • پایان برنامه: 17:34:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:36
 • پایان برنامه: 17:50:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سروقامتان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:59
 • پایان برنامه: 17:57:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:09
 • پایان برنامه: 17:59:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:11
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 18:41:17
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:17
 • پایان برنامه: 18:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:52
 • پایان برنامه: 18:47:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

جرم پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:48
 • پایان برنامه: 19:07:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

قانون وقضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:48
 • پایان برنامه: 19:08:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:54
 • پایان برنامه: 19:10:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:29
 • پایان برنامه: 19:13:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود عادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:31
 • پایان برنامه: 19:47:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

آنا یوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:26
 • پایان برنامه: 19:49:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:01
 • پایان برنامه: 19:55:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:53
 • پایان برنامه: 19:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:34
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه - انعام 160

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:35
 • پایان برنامه: 20:26:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

ساختمان هلال احمر -شهرستان ماکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:10
 • پایان برنامه: 21:00:36
 • طول برنامه:34 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:36
 • پایان برنامه: 21:02:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:08
 • پایان برنامه: 21:04:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر معرفی دانشگاه علوم و معارف خوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:03
 • پایان برنامه: 21:08:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-کعبه دلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:05
 • پایان برنامه: 21:09:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:40
 • پایان برنامه: 21:15:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوره شورا-پرویزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:27
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:20:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 21:17:00

 • شروع برنامه:21:20:53
 • پایان برنامه: 21:22:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:11
 • پایان برنامه: 21:23:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بنیاد حفظ آثار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:46
 • پایان برنامه: 21:25:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:30
 • پایان برنامه: 21:25:59
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:59
 • پایان برنامه: 22:16:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:40
 • پایان برنامه: 22:18:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:15
 • پایان برنامه: 22:19:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:30
 • پایان برنامه: 22:19:59
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:59
 • پایان برنامه: 22:56:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:43
 • پایان برنامه: 22:58:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:18
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:17:29
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی خوشبختی تصادفی

توضیحات برنامه درج نشده است.