جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:47:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:00
 • پایان برنامه: 00:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:00:48:00
 • پایان برنامه: 02:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

سینمایی فرمانروا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

ما می توانیم

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یـــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تولید ملی

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

حدیث سرو

آیت ا.. جواد انصاری

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه مساجد حدیث نماز

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 04:25:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

قاری : پورزگری

 • شروع برنامه:04:25:52
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق خرم آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام راشد

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 04:41:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:30
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

حدیث نماز

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند مردان هور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

ایرانی میخواهم

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرمشــق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بسته شروع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

نمای افلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:27:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دیدنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه بعدی ..

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سرزمین بلوطهــا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن حریق

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سرمشـــق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

ناخونک راز شکوفایی قاصد بهار

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شما که غریبه نیستید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

هایپر سبک زندگی

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:12:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:13
 • پایان برنامه: 13:18:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:13:18:36
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق خرم آبـــاد

موذن زاده

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

آیت ا.. سعیدی

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آرم راز شکوفایی

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی نماهنگ محلی - شوق وصال

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

سینمایی فرمانــروا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک سنتکام نیمکت راز شکوفایی آگهی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

کلیپ سریت اعلام برنامه

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سرزمین بلوطهــا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

تیزر ناخونک آگهی

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند سفری دیگر

دریاچه سپید

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استـان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

حرف آخر موشن راه شکوفایی

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:32:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

ویژه برنامه هفته ی قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:40
 • پایان برنامه: 20:34:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:20:34:40
 • پایان برنامه: 20:45:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:53
 • پایان برنامه: 20:50:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

قاری : ابوالقاسمی

 • شروع برنامه:20:50:31
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به وقت خرم آبــاد

استاد غلوش

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آیت ا.. شبیری زنجانی

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی وله شبکه حرف آخر آگهی

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نسیم آبــادی

روستای گازه

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی نیمکت آگهی

 • شروع برنامه:22:03:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استــان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.