جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 00:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

تیزر سریال ناخونک موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:00:23:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:04:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه بعدی .. آگهی

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی سیب زمینی داغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:00
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله شبکه

 • شروع برنامه:02:38:00
 • پایان برنامه: 03:33:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یـــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 03:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی - قناعت

 • شروع برنامه:03:34:00
 • پایان برنامه: 04:07:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو

آیت ا.. جواد انصاری

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:25:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

قاری : پورزگری

 • شروع برنامه:04:25:35
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق خرم آباد

استاد شریف

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام روحانی فر

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند مردان هور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راه نو

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

دیدنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تولید ملی

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نسیم ابادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بسته شروع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

نمای افلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:09:24:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله افلاک

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سرزمین بلوطهــا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

تیزر ناخونک

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نسیم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند شما که غریبه نیستید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه صحیفه سجادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:13:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:10
 • پایان برنامه: 13:18:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

قاری : پورزرگری

 • شروع برنامه:13:18:19
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق خرم آبـــاد

استاد غلوش - مسجد تبریز

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام حسینی

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

وله راز شکوفایی

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک راز شکوفایی

 • شروع برنامه:14:24:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نماهنگ

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 16:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی آخرین قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

نیمکت راز شکوفایی آگهی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نماهنگ امانت اعلام برنامه

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سرزمین بلوطهــا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:29:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند محیط بانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی آگهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استـان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

حرف آخر موشن راه شکوفایی

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

ویژه برنامه هفته ی قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:45:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:10
 • پایان برنامه: 20:50:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

قاری : عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:20:50:08
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت خرم آبــاد

استاد طوخی

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام اسدی

 • شروع برنامه:21:02:00
 • پایان برنامه: 21:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی راز شکوفایی حرف آخر اعلام برنامه بعدی .. آگهی - قبل برنامه تولیدی

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:49:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سرمشــق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی نیمکت آگهی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

راز شکوفایی آگهی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استــان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

معرفی کول چپ اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.