جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

تیزر امدارسانی به سیل زدگان

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:41:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مهاجرت مدرن

مستند

 • شروع برنامه:00:41:00
 • پایان برنامه: 00:49:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

وله رمضان خلوت انس

 • شروع برنامه:00:49:00
 • پایان برنامه: 00:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه ی بعدی ..

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی تسخیر کوهستان ببر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:00
 • پایان برنامه: 03:12:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

وله رمضان میان برنامه تا آسمان تیزر کتابخوانی

 • شروع برنامه:03:12:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند لرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

تیزر ترتیل

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:38:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 03:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

تیزر اعطای مدرک قرآنی

 • شروع برنامه:03:39:00
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

شوق بندگی(ویژه سحر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعای سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبــــح

استاد شریف

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

امامت: حجت الاسلام روحانی فر

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم سحری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

تیزر نمازجمعه وله رمضان

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت جزء یازدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تا آسمان تیزر برنامه های ماه مبارک

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مردان هور

مستند

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند لرستان

مستند

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

نمای افلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

تیزر ترتیل

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دیدنیهای لرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه بعدی ..

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سرزمین بلوطهــا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

تیزر کتابخوانی اعلام برنامه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قاصد بهار

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستندلرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

حدیث سرو

مستند

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

تیزرتفسیر تیزر ترتیل بروجرد

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 13:00:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:20
 • پایان برنامه: 13:05:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

تواشیح مناجات حضرت

 • شروع برنامه:13:05:20
 • پایان برنامه: 13:12:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

قاری : سیدمحمدکرمانی

 • شروع برنامه:13:12:33
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موذن : منصوری

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

امامت: رهبر معظم انقلاب

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز یازدهم ماه مبارک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

وله رمضان

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند برای مهمانی

فارس

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی بی خوابی شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دیدنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

نیمکت

 • شروع برنامه:15:46:00
 • پایان برنامه: 16:19:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند اهل ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

حرف آخر آگهی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

تیزر جشنواره مستند

 • شروع برنامه:16:46:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

تیزر ترتیل بروجرد

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

محراب عشق

نمازجمعه شهرستانها

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

تیزر ترتیل

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت جزء دوازدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

تیزر رمضان

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ماه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 20:26:36
 • طول برنامه:40 دقیقه

ماه مهربــانی - ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:36
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغــرب به افق خرم آبـــاد

موذن:ابوزید

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمغرب

امامت: آیت ا.. علوی گرگانی

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

وله ماه رمضان حرف آخر آگهی وله رمضان

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تفسیرقرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:21:34:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

فرهنگ و هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:22:19:00
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

گفتگوی خبری

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

نیمکت آگهی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استــان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.