جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:00
 • پایان برنامه: 00:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قاصد بهار - گیلان

 • شروع برنامه:00:27:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی ملک خاتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:00
 • پایان برنامه: 02:39:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

ما می توانیم در کنار هم

 • شروع برنامه:02:39:00
 • پایان برنامه: 03:34:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

کلیپ تصویری - ملایم

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:39:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

به سوی معبود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:30
 • پایان برنامه: 04:44:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

قاری : امام جمعه

 • شروع برنامه:04:44:28
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق خرم آباد

موذن زاده

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام روحانی فر

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 04:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند سیاره آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تولید ملی

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بسته شروع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

نمای افلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

تیزر همبستگی سیل

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:09:24:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال رد پول را بگیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:19:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:00
 • پایان برنامه: 10:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه رونق تولید

 • شروع برنامه:10:21:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سرزمین بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

مستند خوزستان آگهی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یـک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:59:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه در کنار هم

 • شروع برنامه:11:59:30
 • پایان برنامه: 12:50:30
 • طول برنامه:51 دقیقه

تا همیشه زندگـی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:30
 • پایان برنامه: 12:52:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک سیل

 • شروع برنامه:12:52:30
 • پایان برنامه: 12:59:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:30
 • پایان برنامه: 13:04:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه سلاله

 • شروع برنامه:13:04:30
 • پایان برنامه: 13:15:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

به سوی معبــود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:50
 • پایان برنامه: 13:22:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

قاری : سادات فاطمی

 • شروع برنامه:13:22:24
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق خرم آبـــاد

استاد غلوش - مسجد تبریز

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

نماز ظهر- حجت الاسلام حسینی

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی آگهی

 • شروع برنامه:13:39:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

تیزر اینترنت ملی

 • شروع برنامه:14:28:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی ملک خاتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه رونق تولید آگهی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نماهنگ محلی وله افلاک

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سرزمین بلوط ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:54:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک ایرانی میخواهم آگهی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

وله (کول چپ) فوت کوزه گری

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند لرستان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

دستان سر آشپز آگهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استـان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید حرف آخر

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند دسترنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:38:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

آفرینش فرازی از سخن

 • شروع برنامه:20:38:30
 • پایان برنامه: 20:43:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

قاری : شهید کارگر

 • شروع برنامه:20:43:22
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت خرم آبــاد

استاد رضاییان

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

نماز مغرب - آیت ا.. رئیسی

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:30
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سبک زندگی وله شبکه تیزر اینترنت ملی آگهی

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:38:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سرمشــق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:00
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:00
 • پایان برنامه: 21:57:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

وله افلاک موشن گرافیک رونق تولید آگهی

 • شروع برنامه:21:57:30
 • پایان برنامه: 22:52:30
 • طول برنامه:55 دقیقه

وا یــک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:30
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

تیزر فیلم 114 ثانیه آگهی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استــان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.