پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث رفع معضل بیکاری
تاریخ بارگذاری: 98/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1589 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1597 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1619 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 1783 نفر
تاریخ درج: 96/02/26