پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
گفتگو با دکتر حسن خجسته
تاریخ بارگذاری: 98/05/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1714 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1629 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1889 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1783 نفر
تاریخ درج: 96/02/26