پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
دعوت اقای حمید استیلی و صبجت درباره انتخابات قسمت دوم
تاریخ بارگذاری: 98/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1701 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1703 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1808 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1837 نفر
تاریخ درج: 96/02/13