پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
فرار نخبگان
تاریخ بارگذاری: 98/02/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1644 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1545 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1507 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1266 نفر
تاریخ درج: 96/02/20