پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر 96 - مروری بر فعالیت های نامزدهای انتخابات
تاریخ بارگذاری: 98/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1792 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1900 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1861 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1766 نفر
تاریخ درج: 96/02/27