خبر

سیما

صدا

شبکه یک

آفتاب شرقی

کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین مستشاری موضوع : شخصیت حضرت علی ( ع )
مدت 55 دقیقه