خبر

سیما

صدا

نمایش کنترل
هر شب ساعت۲۱:۳۰

سریال زعفرانی

این سریال دارای یک موضوع اصلی است که در کنار آن داستانک هایی شکل میگیرد و در آن به مسائل و هنجار های خوب اجتماعی توجه می شود و در این سریال شخصیت های منفی وجود ندارد ...

جمعه ها ساعت ۲۲:۰۰ تکرار شنبه ها ساعت ۱۴:۴۵

معمای شاه

  این سریال چگونگی ظهور و سقوط آخرین پادشاه ایران را به تصویر کشیده است.

هر هفته پنج شنبه ساعت ۲۱:۰۰ و جمعه و شنبه ساعت۲۳:۰۰

دورهمی

دورهمی با قصه های جدید از راه رسید. 

هر شب از یکشنبه تا پنج شنبه از شبکه نسیم ساعت ۲۳:۰۰

خندوانه

فصل سوم خندوانه همچنان گرمی بخش خانه های مخاطبان تلویزیون است.

معمای شاه

این سریال چگونگی ظهور و سقوط آخرین پادشاه ایران را به تصویر کشیده است.