جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:27:04
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجموعه سر دلبران

کارگردان : محمدحسین لطیفی بازیگران : محمدکاسبی / فرهاد قائمیان / اسماعیل محرابی / برزو ارجمند / متین‌ ستوده / جعفر دهقان / جهانبخش‌ سلطانی / رضا توکلی / کامران تفتی فرخ نعمتی / نگار عابدی / افسانه کمالی و …

 • شروع برنامه:00:27:04
 • پایان برنامه: 00:34:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:34:38
 • پایان برنامه: 01:24:54
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعوت

مدت : 50 دقیقه

 • شروع برنامه:01:24:54
 • پایان برنامه: 01:35:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:35:46
 • پایان برنامه: 02:27:16
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه سر دلبران

کارگردان : محمدحسین لطیفی بازیگران : محمدکاسبی / فرهاد قائمیان / اسماعیل محرابی / برزو ارجمند / متین‌ ستوده / جعفر دهقان / جهانبخش‌ سلطانی / رضا توکلی / کامران تفتی فرخ نعمتی / نگار عابدی / افسانه کمالی و …

 • شروع برنامه:02:29:33
 • پایان برنامه: 04:47:47
 • طول برنامه:2 ساعت و 18 دقیقه

ماه خدا

تهیه کننده : محمد رحیمی مجری : هادی صلح جو

 • شروع برنامه:04:47:47
 • پایان برنامه: 05:48:16
 • طول برنامه:1 ساعت

ثقلین

مدت : 60 دقیقه ارتباط مستقیم با مشهد مقدس

 • شروع برنامه:05:48:56
 • پایان برنامه: 05:59:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 08:12:11
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

دعای پر فیض ندبه

تهیه کننده : اکبر نیک دست

 • شروع برنامه:08:12:11
 • پایان برنامه: 08:22:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:22:16
 • پایان برنامه: 08:52:16
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

مدت : 30 دقیقه سخنران : حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی

 • شروع برنامه:08:52:16
 • پایان برنامه: 08:59:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:59:36
 • پایان برنامه: 09:46:27
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه پایتخت

مدت : 47 دقیقه

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

طرحی برای فردا

تهیه کننده : اسلام زاده

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:01:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:01:05
 • پایان برنامه: 11:59:25
 • طول برنامه:58 دقیقه

الف دزفول - روز مقاومت و پایداری

تهیه کننده : خانم حاتمی مجری : نظام اسلامی

 • شروع برنامه:11:59:25
 • پایان برنامه: 12:05:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:05:33
 • پایان برنامه: 12:45:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزارش هفتگی

مدت : 40 دقیقه

 • شروع برنامه:12:45:33
 • پایان برنامه: 12:55:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:55:26
 • پایان برنامه: 13:08:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 14 دقیقه تلاوت قرآن کریم - سوره مبارکه بلد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 می باشد

 • شروع برنامه:13:09:20
 • پایان برنامه: 13:51:56
 • طول برنامه:42 دقیقه

شما و سیما

مدت : 43 دقیقه گزارشی از معرفی برنامه های سیما ویژه ماه مبارک رمضان و ...

 • شروع برنامه:13:51:56
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:41:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:41:40
 • پایان برنامه: 14:50:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

مداحی منصور ارضی

مدت : 9 دقیقه

 • شروع برنامه:14:50:40
 • پایان برنامه: 15:09:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:09:10
 • پایان برنامه: 15:55:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه سر دلبران

کارگردان : محمدحسین لطیفی بازیگران : محمدکاسبی / فرهاد قائمیان / اسماعیل محرابی / برزو ارجمند / متین‌ ستوده / جعفر دهقان / جهانبخش‌ سلطانی / رضا توکلی / کامران تفتی فرخ نعمتی / نگار عابدی / افسانه کمالی و …

 • شروع برنامه:15:55:51
 • پایان برنامه: 16:05:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:05:41
 • پایان برنامه: 16:13:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

کلام امیر

مدت : 8 دقیقه تفسیر نهج البلاغه - سخنران استاد بهرام پور - موضوع : زود گذر بودن دنیا

 • شروع برنامه:16:13:50
 • پایان برنامه: 16:30:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:30:05
 • پایان برنامه: 17:57:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی ابو زینب

مدت : 88 دقیقه روایت زندگی شهید مقاومت ابوزینب

 • شروع برنامه:17:57:45
 • پایان برنامه: 18:09:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:09:21
 • پایان برنامه: 18:49:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تهران

تهیه کننده : حسن کمالی

 • شروع برنامه:18:49:35
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:30:25
 • پایان برنامه: 20:22:54
 • طول برنامه:52 دقیقه

ماه و ماهی

مدت : 53 دقیقه

 • شروع برنامه:20:24:19
 • پایان برنامه: 20:44:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 20 دقیقه اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:31 می باشد نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان

 • شروع برنامه:20:44:39
 • پایان برنامه: 20:56:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمه معرفت

مدت : 12 دقیقه سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی موضوع : راههای جلوگیری از انحرافات

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:06
 • طول برنامه:59 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 60 دقیقه

 • شروع برنامه:21:59:06
 • پایان برنامه: 22:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:14:00
 • پایان برنامه: 23:04:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه سر دلبران

کارگردان : محمدحسین لطیفی بازیگران : محمدکاسبی / فرهاد قائمیان / اسماعیل محرابی / برزو ارجمند / متین‌ ستوده / جعفر دهقان / جهانبخش‌ سلطانی / رضا توکلی / کامران تفتی فرخ نعمتی / نگار عابدی / افسانه کمالی و …

 • شروع برنامه:23:08:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:51 دقیقه

دعوت

مدت : 60 دقیقه