جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه این شب ها

تهیه کننده : یونس قاسمی مجری : مجید یراق بافان

 • شروع برنامه:00:14:11
 • پایان برنامه: 00:14:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:14:30
 • پایان برنامه: 00:54:09
 • طول برنامه:39 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:00:54:09
 • پایان برنامه: 01:07:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:07:29
 • پایان برنامه: 01:56:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:01:56:55
 • پایان برنامه: 01:59:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:59:01
 • پایان برنامه: 02:01:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:02:01:17
 • پایان برنامه: 02:02:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:02:26
 • پایان برنامه: 02:34:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

میراث جاویدان

تهیه کننده و کارگردان : عباس صالح مدرسه ای

 • شروع برنامه:02:34:38
 • پایان برنامه: 02:35:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:35:02
 • پایان برنامه: 03:12:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

جستجوگران پارسه

تهیه کننده : عبدالحمید ارجمند کارگردان : فرشاد اکتسابی

 • شروع برنامه:03:12:15
 • پایان برنامه: 03:15:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:15:27
 • پایان برنامه: 04:02:09
 • طول برنامه:46 دقیقه

مغناطیس

مجری : سید کاظم احمد زاده تهیه کننده : حمید رضا عطارد

 • شروع برنامه:04:02:09
 • پایان برنامه: 04:03:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:03:18
 • پایان برنامه: 04:04:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام عاريه

 • شروع برنامه:04:04:42
 • پایان برنامه: 04:06:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:06:38
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تسبیح صبا

[مجري] مهدي آقابيگي

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:58:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : استاد خدام حسيني

 • شروع برنامه:04:58:55
 • پایان برنامه: 05:17:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 19 دقیقه

 • شروع برنامه:05:17:55
 • پایان برنامه: 05:18:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:18:13
 • پایان برنامه: 05:33:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

طرقه

کارگردان : کسری کریمی

 • شروع برنامه:05:33:50
 • پایان برنامه: 05:35:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:35:01
 • پایان برنامه: 05:49:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند تلاش ایرانی - ریژنه

تهیه کننده : مروی

 • شروع برنامه:05:49:26
 • پایان برنامه: 05:49:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:39
 • پایان برنامه: 05:59:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:59:48
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

[موضوع] سرود جمهوري اسلامي

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:01:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:01:27
 • پایان برنامه: 06:30:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : رضا عطار

 • شروع برنامه:06:30:37
 • پایان برنامه: 06:33:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:33:53
 • پایان برنامه: 07:03:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران - مشهد

تهیه کننده : حسین طاهری کارگردان : حمید مجتهدی

 • شروع برنامه:07:03:41
 • پایان برنامه: 07:08:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:07:08:21
 • پایان برنامه: 07:35:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

تهیه کننده : صالحی

 • شروع برنامه:07:35:22
 • پایان برنامه: 07:40:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:07:40:22
 • پایان برنامه: 08:44:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سیمای همیاران

تهیه کننده : علی خانی مجری : امیر احمدی

 • شروع برنامه:08:44:27
 • پایان برنامه: 08:44:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:44:35
 • پایان برنامه: 08:48:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

طلیعه

مدت : 4 دقیقه [قسمت] 61 [خلاصه برنامه] مادر فداکار

 • شروع برنامه:08:48:05
 • پایان برنامه: 08:57:03
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:57:03
 • پایان برنامه: 08:59:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:08:59:28
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:37:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:37:27
 • پایان برنامه: 10:29:13
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:10:29:13
 • پایان برنامه: 10:33:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:33:13
 • پایان برنامه: 11:02:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

قصه های آب - از قاهان تا مسیله

تهیه کننده و کارگردان : رضا خوشدل راد

 • شروع برنامه:11:02:11
 • پایان برنامه: 11:02:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:02:29
 • پایان برنامه: 11:42:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:42:29
 • پایان برنامه: 11:43:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:43:11
 • پایان برنامه: 11:48:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:11:48:32
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:53:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:11:53:41
 • پایان برنامه: 12:00:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

مدت : 7 دقیقه

 • شروع برنامه:12:00:27
 • پایان برنامه: 12:01:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:12:01:57
 • پایان برنامه: 12:04:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:04:13
 • پایان برنامه: 12:05:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام عاريه

 • شروع برنامه:12:05:37
 • پایان برنامه: 12:15:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:15:44
 • پایان برنامه: 13:40:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:40:54
 • پایان برنامه: 13:54:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:54:47
 • پایان برنامه: 13:56:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:13:56:41
 • پایان برنامه: 13:57:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:57:05
 • پایان برنامه: 13:59:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

یک آیه

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:13:59:10
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 45 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:50:15
 • پایان برنامه: 14:52:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:14:52:32
 • پایان برنامه: 15:00:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:00:40
 • پایان برنامه: 15:53:45
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:15:53:45
 • پایان برنامه: 15:57:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:57:51
 • پایان برنامه: 15:58:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:15:58:58
 • پایان برنامه: 16:01:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:01:21
 • پایان برنامه: 16:36:52
 • طول برنامه:35 دقیقه

خانه ملت

تهیه کننده و مجری : ساسان گلستانه

 • شروع برنامه:16:36:52
 • پایان برنامه: 16:39:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:39:44
 • پایان برنامه: 16:41:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:16:41:38
 • پایان برنامه: 16:47:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:47:08
 • پایان برنامه: 17:13:43
 • طول برنامه:26 دقیقه

کلاس یک

تهیه کننده : محمد رضا ضرغامی مجری : هومن ستوده جو

 • شروع برنامه:17:13:43
 • پایان برنامه: 17:13:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:13:56
 • پایان برنامه: 17:26:21
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشارکتی هلال احمر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:26:21
 • پایان برنامه: 17:26:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:26:45
 • پایان برنامه: 17:28:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام عاريه

 • شروع برنامه:17:28:09
 • پایان برنامه: 17:31:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:31:07
 • پایان برنامه: 17:36:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:17:36:29
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:41:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:17:41:33
 • پایان برنامه: 17:43:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:17:43:03
 • پایان برنامه: 17:43:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:43:21
 • پایان برنامه: 18:10:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

در امتداد غدیر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:10:21
 • پایان برنامه: 18:13:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:13:55
 • پایان برنامه: 18:43:08
 • طول برنامه:29 دقیقه

درسهایی از قرآن

مدت : 29 دقیقه [خلاصه برنامه] خداشناسي ، از راه شناخت نعمت ها

 • شروع برنامه:18:43:08
 • پایان برنامه: 18:53:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:53:54
 • پایان برنامه: 18:55:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:18:55:01
 • پایان برنامه: 18:57:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:57:09
 • پایان برنامه: 18:59:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

یک آیه

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:18:59:14
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

[زنده]

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:24:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:24:20
 • پایان برنامه: 19:26:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:19:26:45
 • پایان برنامه: 19:29:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:29:39
 • پایان برنامه: 19:56:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

اشعه ایکس

تهیه کننده : افشین حسین خانی

 • شروع برنامه:19:56:52
 • پایان برنامه: 19:57:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:57:10
 • پایان برنامه: 20:27:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوای دست ها

کارگردان : عطا الله سلیمانیان

 • شروع برنامه:20:27:10
 • پایان برنامه: 20:28:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:28:51
 • پایان برنامه: 20:35:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

موج

تهیه کننده : هومن نیری

 • شروع برنامه:20:35:54
 • پایان برنامه: 20:47:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:47:01
 • پایان برنامه: 20:58:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

کلیپ یاد امام و شهدا

مدت : 11 دقیقه [خلاصه برنامه] ياد امام و شهدا - مداح :حاج سعيد حداديان

 • شروع برنامه:20:58:10
 • پایان برنامه: 20:58:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:58:18
 • پایان برنامه: 20:59:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:20:59:21
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:19
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 55 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:21:55:19
 • پایان برنامه: 22:00:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:00:22
 • پایان برنامه: 22:05:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاریگران

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:05:22
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:10:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه پناه آخر ( خلاصه قسمت های 1 تا 5 )

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:23:10:18
 • پایان برنامه: 23:20:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:20:37
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

این شب ها

تهیه کننده : یونس قاسمی مجری : مجید یراق بافان