جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

نگاه یک

تهیه کننده : حسن نهضت مجری : مهدی مهدی قلی

 • شروع برنامه:00:23:58
 • پایان برنامه: 00:24:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:24:17
 • پایان برنامه: 01:15:20
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه دودکش

تهیه کننده : زینب تقوایی کارگردان : محمد حسین لطیفی بازیگران : هومن برق نورد - سیما تیرنداز - امیرحسین رستمی - نگار عابدی

 • شروع برنامه:01:15:20
 • پایان برنامه: 01:15:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:15:30
 • پایان برنامه: 01:28:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

آروین

مدت : 13 دقیقه آسيب هاي سيگار ، آزمون آسيب تشت و قورباغه با بازي حمل بار و ماسک

 • شروع برنامه:01:28:13
 • پایان برنامه: 01:28:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:28:14
 • پایان برنامه: 01:42:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

مزرعه آبی

مدت : 14 دقیقه پرورش ماهي خاوياري در استان خوستان - دزفول

 • شروع برنامه:01:42:03
 • پایان برنامه: 01:53:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:53:14
 • پایان برنامه: 02:40:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

عروس تاریکی

تهیه کننده : محمد رضا تخت کشیان کارگردان : محمود معظمی بازیگران : رضا کیانیان - مهدی سلوکی -نرگس محمدی - رویا نونهالی - مریم کاویانی

 • شروع برنامه:02:40:25
 • پایان برنامه: 02:48:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:48:39
 • پایان برنامه: 03:19:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند طعم زندگی

مدت : 31 دقیقه مستندي در خصوص استان گلستان - موضوع : توت فرنگي و ...

 • شروع برنامه:03:19:25
 • پایان برنامه: 03:19:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:19:45
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 42 دقیقه برنامه معارفي (دعا و مناجات و تلاوت قرآن)قبل از اذان صبح زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 4:01:00 مي باشد

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 4 دقیقه موذن : مرحوم صبحدل

 • شروع برنامه:04:05:26
 • پایان برنامه: 04:19:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 14 دقیقه نماز جماعت به امامت مقام معظم رهبري

 • شروع برنامه:04:19:26
 • پایان برنامه: 04:20:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:20:48
 • پایان برنامه: 04:22:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت 2 دقیقه احکام - شکيات نماز

 • شروع برنامه:04:22:25
 • پایان برنامه: 04:22:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:22:42
 • پایان برنامه: 05:04:28
 • طول برنامه:41 دقیقه

زبان فارسی

مدت : 42 دقیقه آشنايي با زبان فارسي در لهستان - ورشو

 • شروع برنامه:05:04:28
 • پایان برنامه: 05:06:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:06:34
 • پایان برنامه: 05:12:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

از کجا شروع کنم

مدت : 6 دقیقه عرقيات گياهي

 • شروع برنامه:05:12:31
 • پایان برنامه: 05:14:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:14:41
 • پایان برنامه: 05:45:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

جزایر سرزمین من

مدت : 31 دقیقه معرفي خليج فارس ، جزاير و موقعيت استراتژيک آن

 • شروع برنامه:05:45:18
 • پایان برنامه: 05:47:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:47:38
 • پایان برنامه: 05:49:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:05:49:28
 • پایان برنامه: 05:49:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:49:37
 • پایان برنامه: 05:59:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:05:59:45
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:06:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:06:55
 • پایان برنامه: 07:56:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علی هنرور میلاد شیران - امیر حسین بابازاده - محمد علی واحدي - مبینا نصیري - بابک حسن زاده - رحمان نظام اسلامی - عبدالرضا امیر احمدي

 • شروع برنامه:07:56:23
 • پایان برنامه: 07:56:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:56:36
 • پایان برنامه: 08:36:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

خشت بهشت

مدت : 40 دقیقه اين قسمت:شيراز .شعر و شهر

 • شروع برنامه:08:36:38
 • پایان برنامه: 08:36:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:36:46
 • پایان برنامه: 08:49:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

آروین

مدت : 13 دقیقه آسيب هاي سيگار ، آزمون آسيب تشت و قورباغه با بازي حمل بار و ماسک

 • شروع برنامه:08:49:28
 • پایان برنامه: 08:57:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:57:37
 • پایان برنامه: 08:59:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:59:19
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:27:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:09:27:02
 • پایان برنامه: 09:27:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:27:21
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مجموعه دودکش

تهیه کننده : زینب تقوایی کارگردان : محمد حسین لطیفی بازیگران : هومن برق نورد - سیما تیرنداز - امیرحسین رستمی - نگار عابدی

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:27:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:27:27
 • پایان برنامه: 10:29:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه کاشت گندم

 • شروع برنامه:10:29:52
 • پایان برنامه: 10:30:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:30:11
 • پایان برنامه: 11:03:11
 • طول برنامه:33 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : کیا داود اسفندیاری

 • شروع برنامه:11:03:11
 • پایان برنامه: 11:03:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:03:30
 • پایان برنامه: 11:37:20
 • طول برنامه:33 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجریان : هادی صلح جو - علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:37:20
 • پایان برنامه: 11:49:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:49:20
 • پایان برنامه: 13:00:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نیلی هرمز شجاعی مهر -عباس طاهریان - فرشته ایزدي - ساجده سلیمانی

 • شروع برنامه:13:00:07
 • پایان برنامه: 13:00:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:50
 • پایان برنامه: 13:04:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاف تا قبله - تلاوت قرآن کریم

مدت : 4 دقیقه تلاوت سوره مبارکه بقره آيات 153 الي 157 - قاري : کريم منصوري

 • شروع برنامه:13:04:25
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:

قاف تا قبله - تیک تاک اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:13:09:41
 • پایان برنامه: 13:16:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله - اقامه نماز ظهر

مدت : 7 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام عباسپور - دانشگاه علوم انتظامي ناجا

 • شروع برنامه:13:16:41
 • پایان برنامه: 13:18:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله - دعای فرج

مدت : 2 دقیقه دعای فرج

 • شروع برنامه:13:18:28
 • پایان برنامه: 13:18:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:18:36
 • پایان برنامه: 13:20:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه احکام - شکيات نماز

 • شروع برنامه:13:20:13
 • پایان برنامه: 13:20:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:20:31
 • پایان برنامه: 13:37:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

پیچیده در بوی نان

مدت : 17 دقیقه

 • شروع برنامه:13:37:31
 • پایان برنامه: 13:38:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:38:18
 • پایان برنامه: 13:43:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاری گران

مدت : 5 دقیقه راه کارهاي حفظ نوجوانان از اعتياد

 • شروع برنامه:13:43:41
 • پایان برنامه: 13:55:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:55:40
 • پایان برنامه: 13:57:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:13:57:42
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:44:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:44:32
 • پایان برنامه: 14:49:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

یادداشت

مدت : 5 دقیقه آيا اوباما از ترامپ بهتر بود؟

 • شروع برنامه:14:49:41
 • پایان برنامه: 14:51:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:51:35
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه کاشت گندم

 • شروع برنامه:14:54:00
 • پایان برنامه: 15:05:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:05:56
 • پایان برنامه: 15:52:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

عروس تاریکی

تهیه کننده : محمد رضا تخت کشیان کارگردان : محمود معظمی بازیگران : رضا کیانیان - مهدی سلوکی -نرگس محمدی - رویا نونهالی - مریم کاویانی

 • شروع برنامه:15:52:40
 • پایان برنامه: 16:01:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:01:47
 • پایان برنامه: 16:06:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

واکس پاپ

مدت : 4 دقیقه صله رحم

 • شروع برنامه:16:06:07
 • پایان برنامه: 16:06:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:06:20
 • پایان برنامه: 16:18:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

آروین

مدت : 12 دقیقه آسيب هاي مصرف مواد مخدر

 • شروع برنامه:16:18:41
 • پایان برنامه: 16:18:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:18:59
 • پایان برنامه: 16:46:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

بویاما

مدت : 28 دقیقه

 • شروع برنامه:16:46:24
 • پایان برنامه: 16:46:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:46:37
 • پایان برنامه: 16:53:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

از کجا شروع کنم

مدت : 7 دقیقه گردشگري

 • شروع برنامه:16:53:13
 • پایان برنامه: 16:56:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:56:08
 • پایان برنامه: 17:26:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

کلاس یک

تهیه کننده : ضرغامی مجری : هومن ستوده

 • شروع برنامه:17:26:37
 • پایان برنامه: 17:26:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:26:50
 • پایان برنامه: 17:29:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 3 دقیقه راه اندازي رستوران بومي

 • شروع برنامه:17:29:59
 • پایان برنامه: 17:30:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:30:17
 • پایان برنامه: 17:55:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه رسیدن

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:17:55:17
 • پایان برنامه: 17:58:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:58:28
 • پایان برنامه: 18:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:18:00:10
 • پایان برنامه: 18:00:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:00:28
 • پایان برنامه: 18:46:32
 • طول برنامه:46 دقیقه

کهن ترین سرزمین

مدت : 46 دقیقه فارس ، شيراز ، آثار باستاني

 • شروع برنامه:18:46:32
 • پایان برنامه: 18:55:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:55:49
 • پایان برنامه: 18:57:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:18:57:51
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:20:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:20:57
 • پایان برنامه: 19:23:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه کاشت گندم

 • شروع برنامه:19:23:22
 • پایان برنامه: 19:23:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:23:35
 • پایان برنامه: 19:38:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت صفر (هلال احمر)

مدت : 15 دقیقه بخش مشارکت هلال احمر

 • شروع برنامه:19:38:35
 • پایان برنامه: 19:47:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:47:17
 • پایان برنامه: 20:36:07
 • طول برنامه:48 دقیقه

پایش

تهیه کننده : الهام پیر هادی مجری : محمد دلاوری

 • شروع برنامه:20:36:07
 • پایان برنامه: 20:36:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:36:20
 • پایان برنامه: 20:37:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه احکام - شکيات نماز

 • شروع برنامه:20:37:57
 • پایان برنامه: 20:38:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:40
 • پایان برنامه: 20:42:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاف تا قبله - تلاوت قرآن کریم

مدت : 4 دقیقه تلاوت سوره مبارکه قلم آيات 1 الي 7 - قاري : عبدالباسط

 • شروع برنامه:20:42:30
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

قاف تا قبله - تیک تاک اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم آقاتي

 • شروع برنامه:20:47:31
 • پایان برنامه: 20:52:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف تا قبله - نماز جماعت مغرب

مدت : 5 دقیقه نماز جماعت مغرب به امامت آيت ا... علوي گرگاني - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:20:52:50
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:57:10
 • طول برنامه:57 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 57 دقیقه

 • شروع برنامه:21:57:10
 • پایان برنامه: 22:03:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:03:40
 • پایان برنامه: 22:05:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:22:05:22
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:57:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه عروس تاریکی

تهیه کننده : محمد رضا تخت کشیان کارگردان : محمود معظمی بازیگران : رضا کیانیان - مهدی سلوکی -نرگس محمدی - رویا نونهالی - مریم کاویانی

 • شروع برنامه:22:57:05
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:59:08
 • پایان برنامه: 23:02:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رونق تولید

مدت : 3 دقیقه راه اندازي رستوران بومي

 • شروع برنامه:23:02:17
 • پایان برنامه: 23:02:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:02:30
 • پایان برنامه: 23:12:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه آهن

مدت : 10 دقیقه بخش مشارکت

 • شروع برنامه:23:12:30
 • پایان برنامه: 23:13:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:13:17
 • پایان برنامه: 23:25:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

شتاب

مدت : 12 دقیقه سامانه خدمات حقوقي آنلاين سرمايه گذاري در کسب و کارهاي نوپا

 • شروع برنامه:23:25:10
 • پایان برنامه: 23:36:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:36:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

شکوه الوند

مدت : 30 دقیقه