جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:43
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگاه یک

تهیه کننده : حسن نهضت مجری : مهدی مهدی قلی

 • شروع برنامه:00:40:43
 • پایان برنامه: 00:41:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:41:07
 • پایان برنامه: 00:46:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ اربعین

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:00:46:20
 • پایان برنامه: 00:47:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:47:09
 • پایان برنامه: 00:49:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

از کجا شروع کنم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] رونق توليد [خلاصه برنامه] توليد عسل

 • شروع برنامه:00:49:07
 • پایان برنامه: 00:51:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:51:40
 • پایان برنامه: 01:25:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:01:25:59
 • پایان برنامه: 01:28:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:28:48
 • پایان برنامه: 01:36:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

مداحی اربعین

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:36:29
 • پایان برنامه: 01:43:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:43:49
 • پایان برنامه: 02:31:33
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه ترور خاموش

بازیگران : سعید راد ، پرویز فلاحی پور ، رضا مولایی ، جلال فاطمی و سمیرا حسینی تهیه کننده : ابوالفضل صفری کارگردان : احمد معظمی

 • شروع برنامه:02:31:33
 • پایان برنامه: 02:35:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:35:50
 • پایان برنامه: 02:40:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اربعین

مدت : 5 دقیقه رضا صادقي - پياده ها

 • شروع برنامه:02:40:30
 • پایان برنامه: 02:42:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:42:40
 • پایان برنامه: 03:24:44
 • طول برنامه:42 دقیقه

مغناطیس ( ویژه اربعین )

[مجري] سيد کاظم احمد زاده تهیه کننده : حمید رضا عطارد

 • شروع برنامه:03:24:44
 • پایان برنامه: 03:25:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:25:08
 • پایان برنامه: 03:27:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت : 2 دقیقه [موضوع] رونق توليد [خلاصه برنامه] پرورش ماهي در قفس

 • شروع برنامه:03:27:01
 • پایان برنامه: 03:27:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:27:18
 • پایان برنامه: 04:00:09
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند آب - خاک

تهیه کننده و کارگردان : رضا خوشدل راد

 • شروع برنامه:04:00:09
 • پایان برنامه: 04:00:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:00:58
 • پایان برنامه: 04:05:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اربعین

مدت : 4 دقیقه خواننده : امير عباسي - خون خدا

 • شروع برنامه:04:05:12
 • پایان برنامه: 04:05:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:05:31
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 40 دقیقه

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:49:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم صبحدل

 • شروع برنامه:04:49:40
 • پایان برنامه: 05:09:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:05:09:40
 • پایان برنامه: 05:09:48
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:09:48
 • پایان برنامه: 05:11:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام شکار حيوانات

 • شروع برنامه:05:11:21
 • پایان برنامه: 05:12:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:12:48
 • پایان برنامه: 05:17:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند اربعین

مدت : 5 دقیقه [موضوع] مستند حاشيه فرات [خلاصه برنامه] خدمتگزاري مخلصانه زائران اربعين حسيني

 • شروع برنامه:05:17:54
 • پایان برنامه: 05:18:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:18:11
 • پایان برنامه: 05:48:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

از استکهلم تا کربلا

کارگردان : علی سجادی تهیه کننده : خانه مستند انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:05:48:42
 • پایان برنامه: 05:49:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:31
 • پایان برنامه: 05:59:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:59:39
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

[موضوع] سرود جمهوري اسلامي

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:04:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:04:24
 • پایان برنامه: 07:59:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي -محیا اسناوندی - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:07:59:08
 • پایان برنامه: 07:59:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:07:59:57
 • پایان برنامه: 08:02:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:02:04
 • پایان برنامه: 08:02:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:02:17
 • پایان برنامه: 08:05:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام بزرگان - اربعین

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:05:41
 • پایان برنامه: 08:12:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:12:07
 • پایان برنامه: 08:44:57
 • طول برنامه:32 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : رضا عطار

 • شروع برنامه:08:44:57
 • پایان برنامه: 08:45:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:45:21
 • پایان برنامه: 08:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت : 1 دقیقه [موضوع] رونق توليد [خلاصه برنامه] معجزه شفافيت ( زلزله نيوزلند)

 • شروع برنامه:08:46:30
 • پایان برنامه: 08:57:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:57:06
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ اربعین

مدت : 3 دقیقه مداح : حاج مهدي سلحشور - احب الله من

 • شروع برنامه:08:59:27
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:09:25:18
 • پایان برنامه: 09:25:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:25:26
 • پایان برنامه: 09:29:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

مداحی اربعین

مدت : 4 دقیقه مداح : کريمي

 • شروع برنامه:09:29:02
 • پایان برنامه: 09:38:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:38:34
 • پایان برنامه: 10:29:34
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه ترور خاموش

بازیگران : سعید راد ، پرویز فلاحی پور ، رضا مولایی ، جلال فاطمی و سمیرا حسینی تهیه کننده : ابوالفضل صفری کارگردان : احمد معظمی

 • شروع برنامه:10:29:34
 • پایان برنامه: 10:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:31:24
 • پایان برنامه: 10:53:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

ستایش نور

تهیه کننده : موسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان

 • شروع برنامه:10:53:59
 • پایان برنامه: 10:57:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:57:37
 • پایان برنامه: 11:38:17
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:38:17
 • پایان برنامه: 11:40:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:40:53
 • پایان برنامه: 11:44:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ اربعین

مدت : 4 دقیقه خواننده : علي فاني

 • شروع برنامه:11:44:23
 • پایان برنامه: 11:45:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:45:06
 • پایان برنامه: 11:50:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 6 دقیقه

 • شروع برنامه:11:50:35
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 11:55:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:11:55:41
 • پایان برنامه: 12:02:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

مدت : 7 دقیقه

 • شروع برنامه:12:02:35
 • پایان برنامه: 12:15:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:15:48
 • پایان برنامه: 13:36:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:36:19
 • پایان برنامه: 13:43:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:43:07
 • پایان برنامه: 13:58:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیاده روی اربعین

تهیه کننده : مقداد مومن نژاد مجری : خاکساری

 • شروع برنامه:13:58:28
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:56:12
 • طول برنامه:56 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 56 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:14:56:12
 • پایان برنامه: 15:04:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:04:42
 • پایان برنامه: 15:55:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه ترور خاموش

بازیگران : سعید راد ، پرویز فلاحی پور ، رضا مولایی ، جلال فاطمی و سمیرا حسینی تهیه کننده : ابوالفضل صفری کارگردان : احمد معظمی

 • شروع برنامه:15:55:26
 • پایان برنامه: 15:55:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:55:50
 • پایان برنامه: 16:11:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیاده روی اربعین

تهیه کننده : مقداد مومن نژاد مجری : خاکساری

 • شروع برنامه:16:11:17
 • پایان برنامه: 16:11:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:11:35
 • پایان برنامه: 16:46:26
 • طول برنامه:34 دقیقه

جشنواره کار آفرینی سیما

تهیه کننده : علی ملکی مجری : حمید پارسا - کیا داود اسفندیاری

 • شروع برنامه:16:46:26
 • پایان برنامه: 16:46:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:46:50
 • پایان برنامه: 16:50:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ روضه خانگی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:50:56
 • پایان برنامه: 16:54:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:54:31
 • پایان برنامه: 17:24:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

کلاس یک

تهیه کننده : محمد رضا ضرغامی مجری : هومن ستوده جو

 • شروع برنامه:17:24:17
 • پایان برنامه: 17:35:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:35:33
 • پایان برنامه: 17:45:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:17:45:43
 • پایان برنامه: 17:46:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:46:25
 • پایان برنامه: 17:49:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:17:49:30
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:54:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 4 دقیقه

 • شروع برنامه:17:54:20
 • پایان برنامه: 17:55:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

مدت : 2 دقیقه دعاي سلامتي امام زمان عليه السلام

 • شروع برنامه:17:55:50
 • پایان برنامه: 18:02:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:02:03
 • پایان برنامه: 18:43:53
 • طول برنامه:41 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:18:43:53
 • پایان برنامه: 18:50:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:50:42
 • پایان برنامه: 18:58:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

کربلا کربلا

مدت : 8 دقیقه کربلا کربلا - ميثم مطيعي

 • شروع برنامه:18:58:12
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:19:20:05
 • پایان برنامه: 19:24:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:24:44
 • پایان برنامه: 19:30:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی اربعین

مدت : 5 دقیقه مداح : کريمي

 • شروع برنامه:19:30:04
 • پایان برنامه: 19:30:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:30:28
 • پایان برنامه: 19:44:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

مشارکتی هلال احمر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:44:05
 • پایان برنامه: 19:49:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:49:45
 • پایان برنامه: 20:38:31
 • طول برنامه:48 دقیقه

من او

تهيه کننده : مراوندي مجری : محمد دلاوری

 • شروع برنامه:20:38:31
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:56:53
 • طول برنامه:56 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 57 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:21:56:53
 • پایان برنامه: 21:57:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:57:01
 • پایان برنامه: 22:04:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ رهبری - مرآتی

مدت : 8 دقیقه مرآتی

 • شروع برنامه:22:04:37
 • پایان برنامه: 22:41:58
 • طول برنامه:37 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

مدت : 37 دقیقه مراسم میثاق پاسداری دانشگاه امام حسین ( ع ) در محضر فرمانده معظم کل قوا

 • شروع برنامه:22:41:58
 • پایان برنامه: 22:42:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:42:39
 • پایان برنامه: 23:33:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه ترور خاموش

بازیگران : سعید راد ، پرویز فلاحی پور ، رضا مولایی ، جلال فاطمی و سمیرا حسینی تهیه کننده : ابوالفضل صفری کارگردان : احمد معظمی

 • شروع برنامه:23:33:23
 • پایان برنامه: 23:43:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:43:09
 • پایان برنامه: 23:45:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم

مدت : 2 دقیقه رونق تولید

 • شروع برنامه:23:45:26
 • پایان برنامه: 23:59:11
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:59:11
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

مستند از مزار تا مزار

کارگردان : صغری مرادی